Harpocration, Lexicon in decem oratores Atticos

Word List

urn:cts:greekLit:tlg1389.tlg001.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

4,147 lemmas; 39,365 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Κτησιφῶν Ctesiphon 132 (33.5) (0.083) (0.01)
Ἀτθίς Attic 34 (8.6) (0.042) (0.01)
Ἀντιφῶν Antiphon 100 (25.4) (0.092) (0.03)
Τίμαρχος Timarchus 25 (6.4) (0.024) (0.01)
Μειδίας Meidias, Midias 25 (6.4) (0.034) (0.01)
Ἀνδοκίδης Andocides 23 (5.8) (0.026) (0.01)
Στέφανος Stephanus 21 (5.3) (0.128) (0.01)
Ἰσοκράτης Isocrates 82 (20.8) (0.071) (0.03)
ἐπίκληρος an heiress 18 (4.6) (0.023) (0.01)
εἰσαγγελία an impeachment 18 (4.6) (0.016) (0.01)
Λυσίας Lysias 176 (44.7) (0.143) (0.07)
Αἰσχίνης Aeschines 140 (35.6) (0.114) (0.06)
Ἑλλάνικος Hellanicus 15 (3.8) (0.037) (0.01)
Διόδωρος Diodorus 28 (7.1) (0.112) (0.01)
Νέαιρα Neaera 13 (3.3) (0.021) (0.01)
Ἀκαμαντίς the deme Acamantis 12 (3.0) (0.006) (0.01)
Δίδυμος Didymus 35 (8.9) (0.093) (0.02)
ἀπογραφή a writing off: a register, list 10 (2.5) (0.041) (0.01)
διαιτητής an arbitrator, umpire 8 (2.0) (0.024) (0.01)
πανηγυρικός fit for a public festival 16 (4.1) (0.021) (0.01)
Εὔβουλος Eubulus 8 (2.0) (0.104) (0.01)
Μένανδρος Menander 31 (7.9) (0.14) (0.03)
θεσμοθέτης a lawgiver 7 (1.8) (0.015) (0.01)
Σωκρατικός Socratic, of Socrates 7 (1.8) (0.03) (0.01)
ὑποσημαίνω to give secret signs of, to indicate 25 (6.4) (0.039) (0.03)
ἀποτιμάω to put away from honour, to dishonour, slight 6 (1.5) (0.005) (0.01)
ἐπιτίμιος honourable 6 (1.5) (0.03) (0.01)
γραμματεῖον that on which one writes, tablets 11 (2.8) (0.053) (0.01)
Δημοσθένης Demosthenes 519 (131.8) (0.443) (0.75)
Παλλάδιον a statue of Pallas; a court at Athens 5 (1.3) (0.028) (0.01)
μόρα a mora, one of the six regiments 5 (1.3) (0.034) (0.01)
Εὐβουλίδης Eubulides 10 (2.5) (0.01) (0.01)
κωμικός of or for comedy, comic 25 (6.4) (0.115) (0.04)
ἀντίον [over against >ἀντίος] 5 (1.3) (0.008) (0.01)
ἐφέτης a commander 5 (1.3) (0.008) (0.01)
Φιλιππικός of or against Philip 33 (8.4) (0.049) (0.05)
Εὔπολις Eupolis 14 (3.6) (0.067) (0.02)
Ἀριστοκράτης Aristocrates 42 (10.7) (0.044) (0.07)
Θεόφραστος Theophrastus 22 (5.6) (0.243) (0.04)
ῥήτωρ a public speaker, pleader 92 (23.4) (0.476) (0.15)
ἔνδυμα a garment 4 (1.0) (0.082) (0.01)
Αὐτοκλέης Autocles 8 (2.0) (0.007) (0.01)
τριηραρχία the command of a trireme 4 (1.0) (0.012) (0.01)
ἐνοίκιος in the house, keeping at home 4 (1.0) (0.004) (0.01)
χαλκεῖον a smith’s shop, forge, smithy; a copper cauldron 4 (1.0) (0.015) (0.01)
ἔφηβος one arrived at puberty 8 (2.0) (0.072) (0.01)
Δίφιλος Diphilus 4 (1.0) (0.103) (0.01)
νυμφαῖος of or sacred to the Nymphs 4 (1.0) (0.012) (0.01)
Πελοποννησιακός Peloponnesian (of things) 4 (1.0) (0.015) (0.01)
γνήσιος (born in wedlock); genuine, legitimate 94 (23.9) (0.472) (0.18)
Θεόπομπος Theopompus 41 (10.4) (0.155) (0.08)
Ἀριστοτέλης Aristotle 74 (18.8) (2.814) (0.15)
Κόνων Conon 14 (3.6) (0.069) (0.03)
ἀπολογία a speech in defence, defence 38 (9.7) (0.324) (0.08)
Ἀριστοφάνης Aristophanes 62 (15.8) (0.311) (0.13)
Τιμοκράτης Timocrates 23 (5.8) (0.047) (0.05)
ἱερεία sacrifice, festival 23 (5.8) (0.041) (0.05)
Καλλικλῆς Callicles 3 (0.8) (0.027) (0.01)
κτήσιος belonging to property 3 (0.8) (0.012) (0.01)
ναύκραρος chief of a ναυκραρία, an Athenian administrative division 3 (0.8) (0.004) (0.01)
ζητητής a seeker, inquirer 3 (0.8) (0.016) (0.01)
ἔνδειξις a pointing out 9 (2.3) (0.273) (0.02)
εὐοῖ exclamation used in the cult of Dionysus 3 (0.8) (0.006) (0.01)
χρυσοχοέω to work in gold, work as a goldsmith 3 (0.8) (0.005) (0.01)
Ἰφικράτης Iphicrates 3 (0.8) (0.127) (0.01)
Δράκων Draco 3 (0.8) (0.038) (0.01)
Εὐρύβατος Eurybatus, legendary traitor 3 (0.8) (0.007) (0.01)
διάλογος a conversation, dialogue 3 (0.8) (0.1) (0.01)
ἀντιγράφω to write against 6 (1.5) (0.116) (0.01)
διχῶς doubly, in two ways 3 (0.8) (0.31) (0.01)
μορία the sacred olives 3 (0.8) (0.098) (0.01)
γεννητής a parent 6 (1.5) (0.054) (0.01)
Κράτης Crates 3 (0.8) (0.074) (0.01)
Σαβάζιος Bacchus 3 (0.8) (0.004) (0.01)
δρομεύς a runner 3 (0.8) (0.03) (0.01)
τρίοδος a meeting of three roads 3 (0.8) (0.039) (0.01)
γραμματικός knowing one's letters, well grounded in the rudiments, a grammarian 9 (2.3) (0.538) (0.02)
μεταλλεύς ant 3 (0.8) (0.003) (0.01)
Φαίνιππος Phaenippus 6 (1.5) (0.004) (0.01)
Καλλίστρατος Callistratus 3 (0.8) (0.032) (0.01)
θητικός of or for a hireling, menial 3 (0.8) (0.01) (0.01)
θεωρικός of or for θεωρία 6 (1.5) (0.009) (0.01)
νύμφαιον a temple of the nymphs 3 (0.8) (0.007) (0.01)
φιλόχορος loving the choir 3 (0.8) (0.004) (0.01)
παραγράφω to write by the side 6 (1.5) (0.057) (0.01)
ἐπιλαγχάνω to obtain the lot, to succeed 3 (0.8) (0.003) (0.01)
Ἡρόδοτος Herodotus 17 (4.3) (0.146) (0.04)
ἀντιγραφή a reply in writing 5 (1.3) (0.015) (0.01)
Λεωκράτης Leocrates 5 (1.3) (0.006) (0.01)
κλητήρ one who calls, a summoner 5 (1.3) (0.007) (0.01)
ἀφαίρεσις a taking away, carrying off 5 (1.3) (0.312) (0.01)
τριακάς the number thirty 5 (1.3) (0.009) (0.01)
παραγγελία a command 5 (1.3) (0.042) (0.01)
Κυνόσαργες Cynosarges 5 (1.3) (0.007) (0.01)
πεντηκοστός fiftieth 5 (1.3) (0.088) (0.01)
Πλάτων Plato 29 (7.4) (2.215) (0.09)
Ἀριστογείτων Aristogiton 33 (8.4) (0.042) (0.1)
ἄφοβος without fear 11 (2.8) (0.082) (0.04)
διοίκησις government, administration 13 (3.3) (0.177) (0.04)
Κρατῖνος Cratinus 10 (2.5) (0.093) (0.04)
Διόμεια Diomea, Attic deme 2 (0.5) (0.001) (0.01)
Ἀνθεστηριών the month Anthesterion 2 (0.5) (0.004) (0.01)
παρθενών the maidens' apartments, young women's chambers 2 (0.5) (0.006) (0.01)
ἐλεόν piteously 2 (0.5) (0.009) (0.01)
Καλαύρεια Calauria, an island off Troezen 2 (0.5) (0.007) (0.01)
Πασικλῆς Pasicles 2 (0.5) (0.002) (0.01)
Ξενοκλέης Xenokles 2 (0.5) (0.005) (0.01)
τριτημόριος forming a third part of 2 (0.5) (0.006) (0.01)
λογιστής a calculator, teacher of arithmetic 4 (1.0) (0.012) (0.01)
Σέρρειον Serrheum (also Σέρριον) 2 (0.5) (0.002) (0.01)
πνύξ the Pnyx, the place at Athens where the ἐκκλησίαι were held 4 (1.0) (0.03) (0.01)
σύλη the right of seizing the ship 2 (0.5) (0.009) (0.01)
Ἀριστοφῶν Aristophon 2 (0.5) (0.021) (0.01)
σκάφιον small bowl 2 (0.5) (0.006) (0.01)
κάθετος let down,vertical, perpendicular, plumb line 2 (0.5) (0.173) (0.01)
πεντακοσιομέδιμνος possessing land which produced 500 medimni annually, the richest class 2 (0.5) (0.005) (0.01)
ἀργήεις shining, white 2 (0.5) (0.01) (0.01)
δεκαδαρχία the government of the ten 2 (0.5) (0.005) (0.01)
ὀπισθόδομος the back chamber 2 (0.5) (0.01) (0.01)
περίεργος careful overmuch 4 (1.0) (0.122) (0.01)
Πύθων the serpent Python, also personal name 2 (0.5) (0.029) (0.01)
Σῖμος flat-nose 2 (0.5) (0.055) (0.01)
Εὐμενίδες the gracious goddesses 4 (1.0) (0.009) (0.01)
κύρβεις triangular tablets 6 (1.5) (0.013) (0.02)
ᾦον upper story (Lac.) 2 (0.5) (0.092) (0.01)
ἱππάς a riding-dress; the class of cavalry in Athens 2 (0.5) (0.004) (0.01)
θῆσσα (noun) hired servant girl; (adj) menial 2 (0.5) (0.002) (0.01)
ἐπιτιμητής a chastiser, censurer 2 (0.5) (0.003) (0.01)
κνισάω to fill with the steam 2 (0.5) (0.003) (0.01)
φιλοτήσιος of friendship 2 (0.5) (0.025) (0.01)
ἀντιγραφεύς a check-clerk, controller 2 (0.5) (0.004) (0.01)
ἐρανίζω lay under contribution 2 (0.5) (0.007) (0.01)
Χρύσιππος Chrysippus 2 (0.5) (0.279) (0.01)
ἀργυρῖτις silver-ore (LSJ sv ἀργυρίτης) 2 (0.5) (0.006) (0.01)
Θησεῖον the temple of Theseus 2 (0.5) (0.007) (0.01)
ἔμμονος abiding by, steadfast 2 (0.5) (0.014) (0.01)
Κερσοβλέπτης Cersobleptes 2 (0.5) (0.006) (0.01)
τεταρτημόριον a fourth part, quadrans 2 (0.5) (0.061) (0.01)
Κισθήνη Cisthene 2 (0.5) (0.002) (0.01)
ἔλυμος case, quiver 2 (0.5) (0.005) (0.01)
πανδαισία a complete banquet, a banquet at which nothing is wanting 2 (0.5) (0.009) (0.01)
στρωτήρ rafter laid upon 2 (0.5) (0.009) (0.01)
ἀντίδικος an opponent in a suit, defendant 2 (0.5) (0.055) (0.01)
Ἀνάκειον the temple of the Dioscuri 2 (0.5) (0.005) (0.01)
βασκαίνω to slander, malign, belie, disparage 2 (0.5) (0.033) (0.01)
πομπεία a leading in procession 2 (0.5) (0.007) (0.01)
χειροτονέω (to stretch out the hand), to vote, elect 6 (1.5) (0.228) (0.02)
Ἐριχθόνιος Erichthonius 4 (1.0) (0.014) (0.01)
φρυκτωρέω to give signals by fire 2 (0.5) (0.001) (0.01)
Ἱππῶναξ Hipponax 2 (0.5) (0.014) (0.01)
γήπεδον a plot of ground 2 (0.5) (0.004) (0.01)
δημηγορικός suited to public speaking 2 (0.5) (0.005) (0.01)
Ἀμμώνιος2 Ammonius, pr. n. 4 (1.0) (0.145) (0.01)
Ἑλληνοταμίαι stewards of Greece 2 (0.5) (0.003) (0.01)
ὀρνιθευτής a fowler, bird-catcher 2 (0.5) (0.003) (0.01)
δημότης one of the people, a commoner, plebeian 31 (7.9) (0.092) (0.13)
τίμημα an estimate, valuation 14 (3.6) (0.055) (0.06)
φυλή a race, a tribe 51 (13.0) (0.846) (0.22)
ἱστορικός exact, precise, scientific; historical 5 (1.3) (0.079) (0.02)
φράτηρ a member of a brotherhood 8 (2.0) (0.015) (0.04)
Ἀπολλόδωρος Apollodorus 19 (4.8) (0.094) (0.09)
ἀντωμοσία an oath 3 (0.8) (0.004) (0.01)
ἔνος year 3 (0.8) (0.014) (0.01)
διαδρομή a running about through 3 (0.8) (0.029) (0.01)
ἡμίεκτον a half-ἑκτεύς, half of a sixth of a medimnus 3 (0.8) (0.004) (0.01)
Παιανιεύς of the deme of Paiania 3 (0.8) (0.016) (0.01)
κυρίως like a lord 15 (3.8) (1.741) (0.07)
ἅμιππος keeping up with horses 3 (0.8) (0.005) (0.01)
σπερμολόγος picking up seeds 3 (0.8) (0.007) (0.01)
δημεύω to declare public property, to confiscate 3 (0.8) (0.05) (0.01)
ἀτίμητος unhonoured, despised 3 (0.8) (0.003) (0.01)
Κτησίας Ctesias 3 (0.8) (0.024) (0.01)
πρόεδρος one who sits in the first place, a president 3 (0.8) (0.057) (0.01)
δωροδοκία a taking of bribes, openness to bribery 3 (0.8) (0.021) (0.01)
ἐπισκεπτέος to be considered 3 (0.8) (0.117) (0.01)
Ὀλυμπιόδωρος Olympiodorus 3 (0.8) (0.01) (0.01)
διάγραμμα that which is marked out by lines, a figure, plan 3 (0.8) (0.12) (0.01)
κόρση one of the temples, the side of the forehead 3 (0.8) (0.022) (0.01)
ἐγγράφω to mark in 20 (5.1) (0.277) (0.1)
Τιμόθεος Timotheus 7 (1.8) (0.23) (0.04)
κάκωσις ill-treatment 4 (1.0) (0.092) (0.02)
τρυπάω to bore, pierce through 4 (1.0) (0.023) (0.02)
εὔθυνα a setting straight, correction, chastisement 4 (1.0) (0.094) (0.02)
Καλλισθένης Callisthenes 16 (4.1) (0.042) (0.09)
παρακαταβάλλω to throw down beside 4 (1.0) (0.004) (0.02)
πέμμα any kind of dressed food; 4 (1.0) (0.049) (0.02)
Μαύσσωλλος Mausolus 4 (1.0) (0.01) (0.02)
πρόκλησις a calling forth, challenging, challenge 4 (1.0) (0.033) (0.02)
καρκίνος a crab 4 (1.0) (0.17) (0.02)
ὤνιος to be bought, for sale 4 (1.0) (0.056) (0.02)
Ὁμηρίδης ‘son of Homer’, Homerid 4 (1.0) (0.009) (0.02)
Λυκοῦργος Lycurgus 78 (19.8) (0.193) (0.46)
Ἱερόν Hieron 5 (1.3) (0.039) (0.03)
ἐνέχυρον a pledge, surety, security 5 (1.3) (0.035) (0.03)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 812 (206.3) (63.859) (4.86)
(Cyr.) where 25 (6.4) (1.241) (0.15)
μεταφορά transference 20 (5.1) (0.217) (0.13)
κληρόω to appoint 8 (2.0) (0.114) (0.05)
ah! 74 (18.8) (1.559) (0.48)
ἤ2 exclam. 25 (6.4) (1.346) (0.16)
μνημονεύω to call to mind, remember 64 (16.3) (1.526) (0.42)
μήποτε never, on no account 37 (9.4) (0.732) (0.24)
κλῆρος lot, casting of lots, allotment 48 (12.2) (0.597) (0.32)
Πυθέας pr.n., Pytheas 17 (4.3) (0.032) (0.12)
ἱέρεια a priestess 25 (6.4) (0.208) (0.18)
ἠρίον a mound, barrow, tomb 2 (0.5) (0.01) (0.01)
Γαληψός Galepsus (f., city; m., mythical founder) 3 (0.8) (0.003) (0.02)
ἰπνός an oven 3 (0.8) (0.015) (0.02)
θετός taken as one's child, adopted 2 (0.5) (0.044) (0.01)
Σαμόθρᾳξ inhabitant of Samothrace 4 (1.0) (0.007) (0.03)
Λεωκόρειον the temple of the daughters of Leos 2 (0.5) (0.002) (0.01)
ἀστυνόμος protecting the city 2 (0.5) (0.007) (0.01)
ζηλοτυπέω to be jealous of, to emulate, rival 2 (0.5) (0.011) (0.01)
ἀπομάσσω to wipe clean 2 (0.5) (0.022) (0.01)
ἱεράομαι to be a priest 3 (0.8) (0.091) (0.02)
διαφωνέω to be dissonant 2 (0.5) (0.119) (0.01)
Διοκλέης Diocles 12 (3.0) (0.102) (0.09)
ἐπίσταθμος (n) quartermaster, satrap; (adj) at the door 2 (0.5) (0.002) (0.01)
Φόρβας Phorbas 2 (0.5) (0.015) (0.01)
λειτουργέω to serve public offices at one's own cost 2 (0.5) (0.119) (0.01)
Κινησίας Cinesias 3 (0.8) (0.014) (0.02)
κοινωνικός held in common, social 2 (0.5) (0.052) (0.01)
Τροφώνιος Trophonius 3 (0.8) (0.034) (0.02)
σύνδικος one who helps in a court of justice, an advocate 3 (0.8) (0.018) (0.02)
Ἀδράστεια the Inevitable 4 (1.0) (0.017) (0.03)
φάσις an accusation; appearance (φαίνω) 4 (1.0) (0.194) (0.03)
χειροτονία a voting 2 (0.5) (0.148) (0.01)
ἑρκεῖος of the front court; epithet of Zeus as protector of household 4 (1.0) (0.012) (0.03)
δευσοποιός deeply dyed, ingrained, fast 2 (0.5) (0.005) (0.01)
διοικίζω to cause to live apart 3 (0.8) (0.012) (0.02)
μεταπύργιον the wall between two towers, the curtain 2 (0.5) (0.005) (0.01)
βωμολόχος one that lurked about the altars for the scraps that could be got there, a half-starved beggar 4 (1.0) (0.023) (0.03)
Ἀπατούρια the Apatouria 2 (0.5) (0.006) (0.01)
ἀπελεύθερος an emancipated slave, a freedman 2 (0.5) (0.05) (0.01)
Χύτροι hot springs at Thermopylae; pot-feast at Athens 2 (0.5) (0.005) (0.01)
πάρνοψ a locust 2 (0.5) (0.003) (0.01)
στύραξ2 the spike at the lower end of a spear-shaft 3 (0.8) (0.084) (0.02)
γαμήλιος belonging to a wedding, bridal 2 (0.5) (0.025) (0.01)
χρήστης a creditor, usurer, dun 3 (0.8) (0.035) (0.02)
Μαργίτης Margites 4 (1.0) (0.007) (0.03)
οἰκόπεδον the site of a house 2 (0.5) (0.006) (0.01)
ὀρφανικός orphaned, fatherless 3 (0.8) (0.003) (0.02)
τριτημόριον a third 2 (0.5) (0.01) (0.01)
δεκατεύω to exact the tenth part from 4 (1.0) (0.007) (0.03)
στεφανηφόρος wearing a crown 2 (0.5) (0.004) (0.01)
ἐπιμελητής one who has charge of 4 (1.0) (0.045) (0.03)
Διονύσια festival of Dionysus 2 (0.5) (0.018) (0.01)
Εὐαγόρας Euagoras 3 (0.8) (0.016) (0.02)
ὀρχήστρα the orchestra 2 (0.5) (0.01) (0.01)
ἱεροφάντης a hierophant, one who teaches the rites of sacrifice and worship 3 (0.8) (0.035) (0.02)
δικαίωσις a setting right, doing justice to: punishment 3 (0.8) (0.035) (0.02)
παρεδρεύω to sit constantly beside, attend constantly, be always near 2 (0.5) (0.008) (0.01)
Λίμναι a marshy quarter in Athens 2 (0.5) (0.006) (0.01)
Δελφίνιος epithet of Apollo 2 (0.5) (0.007) (0.01)
λῆξις a portion assigned by lot, an allotment 3 (0.8) (0.084) (0.02)
ἐλεγεῖος elegiac 2 (0.5) (0.018) (0.01)
παρακρούω to strike aside: to disappoint, mislead 2 (0.5) (0.108) (0.01)
δικαστήριον a court of justice 29 (7.4) (0.371) (0.21)
ἐγγυητής one who gives security, a surety 3 (0.8) (0.033) (0.02)
φονικός inclined to slay, murderous, bloody, sanguinary 2 (0.5) (0.028) (0.01)
Ἑλλανοδίκαι the chief judges at the Olympic games 2 (0.5) (0.021) (0.01)
Λυκόφρων Lycophron 9 (2.3) (0.028) (0.07)
Σφηττός Sphettos, Attic deme 2 (0.5) (0.003) (0.01)
δημαγωγός a popular leader 7 (1.8) (0.07) (0.05)
στύραξ (m. and f.) storax (gum, gum tree) 2 (0.5) (0.083) (0.01)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 293 (74.4) (3.981) (2.22)
Ἔφορος Ephorus 19 (4.8) (0.05) (0.15)
ἐπιγράφω scratch; (after Homer) inscribe, register 25 (6.4) (0.629) (0.2)
κωμῳδία a comedy 21 (5.3) (0.118) (0.17)
μέτοικος settler from abroad, resident alien; adj. changing oneʼs abode 15 (3.8) (0.065) (0.13)
καταβολή a throwing 7 (1.8) (0.092) (0.06)
θής a serf 6 (1.5) (0.049) (0.05)
πρυτανεία presidency, prytany 5 (1.3) (0.01) (0.04)
αὐλητρίς a flute-girl 5 (1.3) (0.076) (0.04)
φύλαρχος chief officer of a φῡλή 5 (1.3) (0.085) (0.04)
Ἑκαταῖος2 Hecataeus 5 (1.3) (0.021) (0.04)
πρύτανις a prince, ruler, lord, chief 13 (3.3) (0.065) (0.12)
Διονύσιον sanctuary of Dionysus 4 (1.0) (0.045) (0.04)
δικεῖν to throw, cast 4 (1.0) (0.029) (0.04)
Λευκή Leuce 4 (1.0) (0.025) (0.04)
ἐπιστολεύς secretary 4 (1.0) (0.135) (0.04)
Ἀπολλοφάνης Apollophanes 4 (1.0) (0.018) (0.04)
ἡρῷος the heroic measure, hexameter 4 (1.0) (0.034) (0.04)
ὁμόνοια oneness of mind 11 (2.8) (0.234) (0.1)
Παναθήναια the Panathenaea 7 (1.8) (0.034) (0.07)
Μεγαρικός Megarian 3 (0.8) (0.026) (0.03)
Μουνιχία Munychia, (adj) epithet of Artemis 3 (0.8) (0.017) (0.03)
Καλυδών Calydon 6 (1.5) (0.019) (0.06)
ἐκληρέω play antics, behave absurdly 3 (0.8) (0.007) (0.03)
ἱερωσύνη the office of priest, priesthood 3 (0.8) (0.233) (0.03)
πρᾶσις a selling, sale 3 (0.8) (0.047) (0.03)
τάριχος preserved meat: e.g., mummy, stockfish 6 (1.5) (0.093) (0.06)
Λύκειον the Lyceum 3 (0.8) (0.051) (0.03)
δεκάτη a tenth part; tithe 6 (1.5) (0.079) (0.06)
ἠμί to say 25 (6.4) (1.545) (0.25)
συκοφάντης a false accuser, slanderer 5 (1.3) (0.114) (0.05)
Ἴων Ion 5 (1.3) (0.111) (0.05)
μυέω to initiate into the mysteries 5 (1.3) (0.108) (0.05)
ἐέ exclamation of pain or grief 38 (9.7) (0.993) (0.4)
μυστήριον a mystery 7 (1.8) (0.695) (0.07)
πολέμαρχος war lord, chieftain; at Athens, the third archon 9 (2.3) (0.049) (0.1)
Ἐρατοσθένης Eratosthenes 13 (3.3) (0.061) (0.14)
πιπράσκω to sell 12 (3.0) (0.206) (0.13)
Ξοῦθος Xuthus 2 (0.5) (0.011) (0.02)
ἀβέβαιος uncertain, unsteady 2 (0.5) (0.073) (0.02)
σπαθάω to strike home the woof with the σπάθη 2 (0.5) (0.006) (0.02)
μελίνη millet 4 (1.0) (0.009) (0.04)
Φάϋλλος Phayllus 2 (0.5) (0.01) (0.02)
διαθήκη a disposition 2 (0.5) (0.558) (0.02)
μοιχεία adultery 2 (0.5) (0.171) (0.02)
Ἀγορά Agora, town in Thracian Chersonese 2 (0.5) (0.008) (0.02)
Παλληνεύς an inhabitant of Παλλήνη 2 (0.5) (0.007) (0.02)
βεβαίωσις confirmation 2 (0.5) (0.052) (0.02)
ἐπίνειον sea-port, state harbor 2 (0.5) (0.033) (0.02)
ἄφεσις a letting go, dismissal 2 (0.5) (0.27) (0.02)
Κωλιάς Colias, epithet of Aphrodite 2 (0.5) (0.008) (0.02)
πρέσβος an object of reverence 2 (0.5) (0.04) (0.02)
Ἀμφικτύονες the Amphictyons 4 (1.0) (0.039) (0.04)
Λουσιεύς inhabitant of Lusi (Λοῦσοι) 2 (0.5) (0.002) (0.02)
Κεφαλή Cephale, Attic deme (not in LSJ) 2 (0.5) (0.005) (0.02)
ἐπανάγκης it is necessary 2 (0.5) (0.026) (0.02)
Θρόνιον Thronium, town in Locris 2 (0.5) (0.005) (0.02)
πρόβολος outcrop, bulwark 2 (0.5) (0.016) (0.02)
εὐανδρία abundance of men, store of goodly men 2 (0.5) (0.011) (0.02)
ἀνδραποδιστής a slave-dealer, kidnapper 2 (0.5) (0.01) (0.02)
λέσχη a place where people assembled to talk and hear news, a lounge, club-room 4 (1.0) (0.017) (0.04)
Λιπάρα Lipara 2 (0.5) (0.017) (0.02)
Πολύγνωτος Polygnotus 2 (0.5) (0.014) (0.02)
προίξ dowry, gift; adv. freely, unbribed 4 (1.0) (0.076) (0.04)
ἵππαρχος a general of cavalry 4 (1.0) (0.062) (0.04)
ἀχερωΐς white poplar, Populus alba 2 (0.5) (0.003) (0.02)
Ἀκτή Acte 2 (0.5) (0.008) (0.02)
Θουκυδίδης Thucydides 23 (5.8) (0.085) (0.26)
ἑταίρα a companion 12 (3.0) (0.27) (0.14)
χοῖνιξ a choenix, a dry 5 (1.3) (0.069) (0.06)
πρέσβεια old woman 25 (6.4) (0.117) (0.3)
Ἀχαρνεύς an inhabitant of Acharnae 3 (0.8) (0.011) (0.04)
παράστασις a putting aside 6 (1.5) (0.066) (0.07)
ἀκρωτηριάζω to cut off the extremities, mutilate 3 (0.8) (0.018) (0.04)
ὤρα care, concern, heed 3 (0.8) (0.024) (0.04)
Φαληρεύς a Phalerian, inhabitant of Φάληρον 3 (0.8) (0.023) (0.04)
πρυτανεύω to hold the presidency 3 (0.8) (0.032) (0.04)
ἐγγύη a pledge put into the hand: surety, security 3 (0.8) (0.025) (0.04)
Σόλοι Soli 3 (0.8) (0.021) (0.04)
Πτολεμαΐς Ptolemais 3 (0.8) (0.031) (0.04)
μετάστασις a removing, removal 6 (1.5) (0.115) (0.07)
ἑορτάζω to keep festival 6 (1.5) (0.122) (0.07)
Κεραμεικός the Potters’ Quarter in Athens; (adj.) of Ceramus, in Caria 3 (0.8) (0.015) (0.04)
πελανός any thick liquid substance 4 (1.0) (0.009) (0.05)
Ἐλευσίνιος of Eleusis 4 (1.0) (0.043) (0.05)
Μελίτη Melite 4 (1.0) (0.012) (0.05)
τριηραρχέω to be a captain of a trireme 4 (1.0) (0.017) (0.05)
ἀναγράφω to engrave and set up 10 (2.5) (0.637) (0.13)
δοκιμάζω to assay 10 (2.5) (0.33) (0.13)
ἔρανος a meal to which each contributed his share 5 (1.3) (0.058) (0.07)
Μακεδονικός Macedonian 5 (1.3) (0.056) (0.07)
δανείζω to put out money at usury, to lend 5 (1.3) (0.103) (0.07)
Εὐκλείδης Euclides 6 (1.5) (0.052) (0.08)
ὑποκριτής an interpreter, actor 6 (1.5) (0.101) (0.08)
Σοφοκλέης Sophocles 13 (3.3) (0.165) (0.18)
ἄξων an axle 7 (1.8) (0.17) (0.1)
ἰά a voice, cry 7 (1.8) (0.684) (0.1)
Καλλίμαχος Callimachus 8 (2.0) (0.091) (0.11)
ἐπώνυμος given as a name 15 (3.8) (0.186) (0.21)
δικάζω to judge, to give judgment on 31 (7.9) (0.398) (0.45)
λεύκη white leprosy 5 (1.3) (0.123) (0.07)
ἐλευθέριος speaking or acting like a free man 5 (1.3) (0.174) (0.07)
Διογένης Diogenes 5 (1.3) (0.211) (0.07)
ὁμώνυμος having the same name 5 (1.3) (1.172) (0.07)
ἀποδημία a being from home, a going 2 (0.5) (0.127) (0.03)
ταώς a peacock 2 (0.5) (0.044) (0.03)
αὐτόχθων sprung from the land itself 6 (1.5) (0.059) (0.09)
ὀργάς any well-watered, fertile spot, meadow-land 2 (0.5) (0.012) (0.03)
κληροῦχος one who held an allotment of land 2 (0.5) (0.015) (0.03)
περίπολος going the rounds, patrolling 3 (0.8) (0.009) (0.04)
ἡρῷον the temple of a hero 2 (0.5) (0.034) (0.03)
Ἀρχίλοχος Archilochus 3 (0.8) (0.072) (0.04)
Ἀντικύρα Anticyra 2 (0.5) (0.011) (0.03)
ἤϊος epithet of Phoebus Apollo, cp ἰήϊος 2 (0.5) (0.013) (0.03)
ἅλως a threshing-floor, a halo 2 (0.5) (0.156) (0.03)
πολύτροπος much-turned 3 (0.8) (0.099) (0.04)
ἐπιμήνιος monthly 2 (0.5) (0.088) (0.03)
ἐξοστρακίζω to banish by ostracism 2 (0.5) (0.009) (0.03)
δημοτελής at the public cost, public, national 2 (0.5) (0.028) (0.03)
καθιερόω to dedicate, devote, hallow 3 (0.8) (0.057) (0.04)
Ἄκτιον Actium 2 (0.5) (0.016) (0.03)
θέτης one who places 2 (0.5) (0.009) (0.03)
Ἀκαδήμεια the Academy 2 (0.5) (0.064) (0.03)
Κύρειος of Cyrus 2 (0.5) (0.006) (0.03)
Ἀρκτοῦρος the star Arcturus; the time of its rise, mid-September 2 (0.5) (0.044) (0.03)
χορευτής a choral dancer 2 (0.5) (0.032) (0.03)
τετράς the fourth day 2 (0.5) (0.249) (0.03)
Θέρσανδρος Thersander 3 (0.8) (0.023) (0.04)
πυρετός burning heat, fiery heat 2 (0.5) (1.833) (0.03)
Ἐχῖνος Echinus 2 (0.5) (0.009) (0.03)
κληρουχία the allotment of land to citizens in a foreign country 2 (0.5) (0.018) (0.03)
σωρός a heap 2 (0.5) (0.058) (0.03)
Αἰγεΐδης son of Aegeus 2 (0.5) (0.007) (0.03)
ψήφων ready reckoner 2 (0.5) (0.008) (0.03)
καθάρσιος cleansing 4 (1.0) (0.096) (0.06)
τραγῳδέω to act a tragedy 3 (0.8) (0.034) (0.04)
Πίνδαρος Pindar 3 (0.8) (0.3) (0.04)
τραπεζίτης one who keeps a bank, a banker 2 (0.5) (0.024) (0.03)
ὀνομάζω to name 86 (21.8) (4.121) (1.33)
γραφή drawing, writing; indictment 32 (8.1) (2.255) (0.49)
Διονύσιος of Dionysus, pr.n. Dionysius 9 (2.3) (0.436) (0.14)
παροιμία a by-word, common saying, proverb, maxim, saw 14 (3.6) (0.202) (0.22)
τραγικός (goat-like); tragic, majestic, pompous 8 (2.0) (0.097) (0.13)
σφοδρός vehement, violent, excessive 4 (1.0) (1.283) (0.07)
ἀτέλεια exemption from public burdens 4 (1.0) (0.045) (0.07)
καταδικάζω to give judgment against 4 (1.0) (0.121) (0.07)
Σαμοθρᾴκη Samothrace 4 (1.0) (0.017) (0.07)
δραχμή a handful; a drachma 15 (3.8) (0.757) (0.25)
ὀβολός an obol 9 (2.3) (0.259) (0.15)
κυνηγέτης a hunter, huntsman 3 (0.8) (0.036) (0.05)
Ἕρμος Hermus 3 (0.8) (0.027) (0.05)
τρίγωνος three-cornered, triangular 3 (0.8) (1.412) (0.05)
παλαιόω to make old 3 (0.8) (0.154) (0.05)
Μαρσύας Marsyas 6 (1.5) (0.033) (0.1)
κηδεστής a connexion by marriage 3 (0.8) (0.078) (0.05)
ἀγοραῖος in, of the market 3 (0.8) (0.045) (0.05)
Ὧραι the Hours, keepers of heaven's cloudgate 3 (0.8) (0.065) (0.05)
γραφικός capable of drawing 3 (0.8) (0.049) (0.05)
ῥητορικός oratorical, rhetorical 3 (0.8) (0.204) (0.05)
διάλεκτος discourse: discussion, debate, arguing 6 (1.5) (0.21) (0.1)
εὐμαθής ready 3 (0.8) (0.021) (0.05)
περίοδος2 a going round, a flank march 11 (2.8) (0.582) (0.19)
Νίκανδρος Nicander 8 (2.0) (0.096) (0.14)
Σάτυρος a Satyr; pr. n. Satyrus 5 (1.3) (0.111) (0.09)
σηκός a pen, fold 5 (1.3) (0.064) (0.09)
Φιλοκράτης Philocrates 2 (0.5) (0.013) (0.04)
ὄχημα anything that bears 2 (0.5) (0.154) (0.04)
Φεραῖος of Pherae 2 (0.5) (0.017) (0.04)
δέησις an entreating, asking: a prayer, entreaty 4 (1.0) (0.135) (0.07)
προβολή a putting forward 4 (1.0) (0.12) (0.07)
ἀπαγωγή a leading away 2 (0.5) (0.234) (0.04)
συναγωγή a bringing together, uniting 6 (1.5) (0.421) (0.11)
πινάκιον a small tablet 2 (0.5) (0.015) (0.04)
Σπάρτωλος Spartolus 2 (0.5) (0.004) (0.04)
πόρτις a calf, young heifer 2 (0.5) (0.007) (0.04)
κλῆσις a calling, call 2 (0.5) (0.312) (0.04)
Πανδίων Pandion 2 (0.5) (0.024) (0.04)
ἐπικηρύσσω to announce by proclamation 2 (0.5) (0.017) (0.04)
πεντετηρίς a term of five years 2 (0.5) (0.005) (0.04)
ἴαμβος an iambus 2 (0.5) (0.065) (0.04)
Οἰνόη Oenoe 4 (1.0) (0.016) (0.07)
γάνος brightness, sheen: gladness, joy, pride 2 (0.5) (0.009) (0.04)
Πύρρα Pyrrha 2 (0.5) (0.04) (0.04)
Καλλιρρόη Callirrhoe 2 (0.5) (0.162) (0.04)
διαγράφω to mark out by lines, delineate 2 (0.5) (0.041) (0.04)
συναγορεύω to join in advocating, advocate the same 2 (0.5) (0.046) (0.04)
τραγῳδός a goat-singer 2 (0.5) (0.049) (0.04)
σκάφη tub, boat, cradle 2 (0.5) (0.042) (0.04)
δήμαρχος a governor of the people; Roman tribune of the plebs 4 (1.0) (0.085) (0.07)
ἀφοσιόω to purify from guilt 2 (0.5) (0.018) (0.04)
Ἀσκληπιάδης son of Asclepius; physician 2 (0.5) (0.257) (0.04)
δίδυμος double, twofold, twain 11 (2.8) (0.243) (0.21)
περίοδος one who goes the rounds, patrol 9 (2.3) (0.426) (0.17)
δρᾶμα a deed, act 7 (1.8) (0.246) (0.13)
Πάραλος (f) Athenian state vessel; (m) its crew 5 (1.3) (0.018) (0.1)
λήκυθος an oil-flask, oil-bottle 5 (1.3) (0.031) (0.1)
στοά a roofed colonnade, piazza, cloister 8 (2.0) (0.253) (0.15)
δηλόω to make visible 105 (26.7) (4.716) (2.04)
ψῆγμα that which is rubbed 3 (0.8) (0.025) (0.06)
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 3 (0.8) (1.286) (0.06)
Μολοσσός Molossian 3 (0.8) (0.027) (0.06)
ἐγγυάω to give or hand over as a pledge, security 3 (0.8) (0.057) (0.06)
ἀπαρνέομαι to deny utterly, deny 3 (0.8) (0.045) (0.06)
ἱππεύω to be a horseman 3 (0.8) (0.063) (0.06)
νότιος wet, moist, damp; southern 3 (0.8) (0.292) (0.06)
Κυκλάδες Cyclades 3 (0.8) (0.022) (0.06)
νομοθεσία lawgiving, legislation 3 (0.8) (0.135) (0.06)
χέρνιψ water for washing the hands 6 (1.5) (0.024) (0.12)
προγράφω to write before 3 (0.8) (0.222) (0.06)
Μέδων Medon 6 (1.5) (0.021) (0.12)
Αἶνος Aenus, city in Thrace 3 (0.8) (0.031) (0.06)
κέγχρος millet 3 (0.8) (0.112) (0.06)
ἰδιωτικός of or for a private person, unskilled, unprofessional 6 (1.5) (0.099) (0.12)
Ἀλκαῖος Alcaeus 3 (0.8) (0.058) (0.06)
μύρμηξ ant 3 (0.8) (0.098) (0.06)
ἀπόδοσις a giving back, restitution, return 3 (0.8) (0.224) (0.06)
ἐπιθαλάσσιος situated, living on the coast 4 (1.0) (0.012) (0.08)
χρῆσις a using, employment, use 4 (1.0) (0.787) (0.08)
Μουσαῖος Musaeus 4 (1.0) (0.028) (0.08)
ἐπιτροπή a reference 13 (3.3) (0.042) (0.27)
ὀρφανός an orphan 5 (1.3) (0.101) (0.1)
ἐποπτεύω to look over, overlook, watch 5 (1.3) (0.043) (0.1)
Τυρσηνικός Tyrrhenian, Etruscan 5 (1.3) (0.037) (0.1)
Ἵππαρχος Hipparchus 8 (2.0) (0.082) (0.17)
ξενία the rights of a guest, hospitality, friendly entertainment 10 (2.5) (0.067) (0.21)
κύριος having power 72 (18.3) (8.273) (1.56)
δημόσιος belonging to the people 36 (9.1) (0.55) (0.78)
Ἀττικός Attic, Athenian 48 (12.2) (0.555) (1.05)
ἑορτή a feast 34 (8.6) (0.773) (0.75)
ἐξέργω to shut out from 3 (0.8) (0.019) (0.07)
ὑποθήκη a suggestion, counsel, warning, piece of advice 3 (0.8) (0.073) (0.07)
οἰκοδόμημα a building, structure 5 (1.3) (0.095) (0.11)
θαλλός a young shoot, young branch 3 (0.8) (0.048) (0.07)
βουλευτής a councillor, senator 3 (0.8) (0.089) (0.07)
ἄπαις childless 3 (0.8) (0.048) (0.07)
Λέχαιον Lechaeum 3 (0.8) (0.021) (0.07)
Ἀντίμαχος Antimachus 2 (0.5) (0.028) (0.04)
ἐλαιόω oil 2 (0.5) (0.591) (0.04)
ῥόθιος rushing, roaring, dashing 2 (0.5) (0.029) (0.04)
θεράπνη a handmaid; settlement, dwelling 2 (0.5) (0.005) (0.04)
ζωγράφος one who paints from life 7 (1.8) (0.109) (0.15)
μυστικός mystic, connected with the mysteries 2 (0.5) (0.165) (0.04)
Πυθαγόρας Pythagoras 2 (0.5) (0.221) (0.04)
ἡμιόλιος containing one and a half, half as much again 4 (1.0) (0.121) (0.09)
προπίνω to drink before 2 (0.5) (0.055) (0.04)
θέρμη heat, feverish heat 2 (0.5) (0.231) (0.04)
Δαρεικός a Daric 4 (1.0) (0.014) (0.09)
Κίρρα Kirrha 2 (0.5) (0.032) (0.04)
παρόμοιος much like, nearly like, closely resembling 2 (0.5) (0.025) (0.04)
μετονομάζω to call by a new name 2 (0.5) (0.061) (0.04)
Νικόστρατος Nicostratus 7 (1.8) (0.068) (0.15)
Ἱπποδάμεια Hippodamia 2 (0.5) (0.028) (0.04)
Ἐλάτεια Elatea 2 (0.5) (0.016) (0.04)
σκῆνος the body 2 (0.5) (0.038) (0.04)
Πειραιεύς Peiraeus 14 (3.6) (0.161) (0.32)
πρεσβεία age, seniority; embassy 25 (6.4) (0.238) (0.58)
Θρασύβουλος Thrasybulus 8 (2.0) (0.064) (0.18)
Σόλων Solon 6 (1.5) (0.174) (0.14)
ἁρμοστής one who arranges 4 (1.0) (0.036) (0.1)
οἱονεί as if 4 (1.0) (0.511) (0.1)
ἰή exclam. of joy or enthusiasm; or of grief 4 (1.0) (0.197) (0.1)
ὄνομα name 182 (46.2) (7.968) (4.46)
διθύραμβος the dithyramb; 3 (0.8) (0.036) (0.07)
κωμῳδέω to represent in a comedy, to satirise, lampoon, libel 3 (0.8) (0.045) (0.07)
μαρτυρία witness, testimony, evidence 6 (1.5) (0.472) (0.15)
προστρόπαιος turning oneself towards 3 (0.8) (0.012) (0.07)
δοκός a bearing-beam 3 (0.8) (0.048) (0.07)
ψήφισμα a proposition carried by vote 11 (2.8) (0.18) (0.27)
τριώβολον a three-obol-piece, a half-drachma 2 (0.5) (0.105) (0.05)
Κότυς Cotys 2 (0.5) (0.014) (0.05)
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 14 (3.6) (0.518) (0.36)
γραμματεύς a secretary, clerk 2 (0.5) (0.19) (0.05)
διδασκαλία teaching, instruction, education 2 (0.5) (1.33) (0.05)
χαλκόω to make in bronze 2 (0.5) (0.039) (0.05)
Κλεινίας Clinias 2 (0.5) (0.035) (0.05)
πίθηκος an ape, monkey 2 (0.5) (0.126) (0.05)
Νικόδημος Nicodemus 2 (0.5) (0.025) (0.05)
κτίσις a founding, foundation 2 (0.5) (0.49) (0.05)
προπύλαιος before the gate 4 (1.0) (0.039) (0.1)
Ἕρμιππος Hermippus 2 (0.5) (0.06) (0.05)
κληρονόμος one who receives a portion 2 (0.5) (0.144) (0.05)
μέσαυλος the inner court, behind the αὐλή 2 (0.5) (0.005) (0.05)
ἄρκυς a net, hunter's net 2 (0.5) (0.039) (0.05)
Ἱππόνικος Hipponicus 2 (0.5) (0.024) (0.05)
ἐκκλησιάζω to hold an assembly, debate therein 2 (0.5) (0.272) (0.05)
βάσανος the touch-stone 4 (1.0) (0.245) (0.1)
νέμεσις distribution of what is due; 5 (1.3) (0.068) (0.13)
ἐπιστάτης one who stands near 5 (1.3) (0.088) (0.13)
διοικέω to manage a house 11 (2.8) (0.379) (0.3)
σατράπης a satrap, viceroy 3 (0.8) (0.202) (0.08)
Ἡσίοδος Hesiod 6 (1.5) (0.232) (0.16)
Ἐρεχθεύς Erechtheus 3 (0.8) (0.038) (0.08)
παρέλκω to draw aside, pervert 3 (0.8) (0.066) (0.08)
Κέως Ceos 3 (0.8) (0.036) (0.08)
δεσμωτήριον a prison 3 (0.8) (0.145) (0.08)
θίασος a band 3 (0.8) (0.041) (0.08)
ἴον the violet 4 (1.0) (0.34) (0.11)
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 130 (33.0) (1.683) (3.67)
πολιτεία citizenship, citizen body, constitution 77 (19.6) (1.205) (2.18)
Καλλίας Callias 6 (1.5) (0.193) (0.17)
ἐπίτροπος one to whom a charge is entrusted, a trustee, administrator 5 (1.3) (0.135) (0.15)
μεταφέρω to carry over, transfer 2 (0.5) (0.316) (0.06)
στοῖχος a row 2 (0.5) (0.05) (0.06)
ἀργία idleness, laziness 2 (0.5) (0.142) (0.06)
πηγός well put together, compact, strong 2 (0.5) (0.095) (0.06)
σειρά a cord, rope, string, band 2 (0.5) (0.069) (0.06)
διάστασις a standing aloof, separation 2 (0.5) (0.667) (0.06)
ἵππιος of a horse 2 (0.5) (0.019) (0.06)
πρέσβις old age; old woman 2 (0.5) (0.029) (0.06)
δημηγορία a speech in the public assembly 2 (0.5) (0.055) (0.06)
ἐπιδημέω to be at home, live at home 2 (0.5) (0.222) (0.06)
Φορμίων Phormio 6 (1.5) (0.028) (0.18)
ἀγορανόμος a clerk of the market 2 (0.5) (0.019) (0.06)
γράφω to scratch, draw, write 88 (22.4) (7.064) (2.6)
θεωρός a spectator 2 (0.5) (0.064) (0.06)
Ἐφέσιος of Ephesus 3 (0.8) (0.143) (0.09)
Μασσαλία Massalia, Marseilles 3 (0.8) (0.015) (0.09)
ἀκή point 2 (0.5) (0.022) (0.06)
Κεῖος from the island of Ceos 2 (0.5) (0.024) (0.06)
Ὑπέρβολος Hyperbolus 2 (0.5) (0.012) (0.06)
πρόναος before a temple 2 (0.5) (0.012) (0.06)
δοκιμασία an assay, examination, scrutiny 2 (0.5) (0.057) (0.06)
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 5 (1.3) (0.606) (0.15)
αὐλητής a flute-player 5 (1.3) (0.122) (0.15)
θῦμα sacrifice 4 (1.0) (0.1) (0.13)
φαρμακός one sacrificed, scapegoat 4 (1.0) (0.768) (0.13)
ἔνιοι some 30 (7.6) (2.716) (0.95)
Εὐβοϊκός Euboean 3 (0.8) (0.015) (0.1)
μισθόω to let out for hire, farm out, let 6 (1.5) (0.132) (0.19)
δίκτυον a casting-net, a net 3 (0.8) (0.12) (0.1)
Κέφαλος Cephalus 3 (0.8) (0.052) (0.1)
Ἀπολλώνιος of or belonging to Apollo; (pr.n.) Apollonius 3 (0.8) (0.146) (0.1)
εὐθύνω to guide straight, direct 3 (0.8) (0.105) (0.1)
μνῆμα a memorial, remembrance, record 3 (0.8) (0.262) (0.1)
μέταλλον a mine 7 (1.8) (0.126) (0.23)
δεκάς a decad: a company of ten 2 (0.5) (0.279) (0.07)
Δάμων Damon 2 (0.5) (0.023) (0.07)
ἀνδρών the men's apartment 2 (0.5) (0.057) (0.07)
ἀγελαῖος belonging to a herd, feeding at large 2 (0.5) (0.049) (0.07)
Δευκαλίων Deucalion 2 (0.5) (0.058) (0.07)
ὄρχησις dancing, the dance 2 (0.5) (0.157) (0.07)
δύσκολος hard to satisfy with food; 2 (0.5) (0.173) (0.07)
κατάλογος an enrolment, register, list, catalogue 2 (0.5) (0.163) (0.07)
γλαυκός gleaming, silvery 2 (0.5) (0.072) (0.07)
βαφή a dipping 2 (0.5) (0.04) (0.07)
μήπω not yet 4 (1.0) (0.46) (0.13)
γραμμή the stroke 2 (0.5) (1.361) (0.07)
αἴγειος of a goat 2 (0.5) (0.07) (0.07)
διαλλαγή interchange, exchange 2 (0.5) (0.056) (0.07)
πρόδρομος running forward, with headlong speed 2 (0.5) (0.076) (0.07)
ἐμπόριον trading station, market place 7 (1.8) (0.05) (0.24)
Φρύνιχος Phrynichus 5 (1.3) (0.057) (0.17)
νεώριον ship shed, dockyard 3 (0.8) (0.028) (0.1)
Λυσίμαχος Lysimachus 3 (0.8) (0.097) (0.1)
Αἰγεύς Aegeus 3 (0.8) (0.042) (0.1)
νομοθέτης a lawgiver 3 (0.8) (0.301) (0.1)
ἐγκαλέω to call in; bring a charge or accusation 10 (2.5) (0.438) (0.35)
δικαστής a judge 15 (3.8) (0.639) (0.52)
Αἰσχύλος Aeschylus 8 (2.0) (0.131) (0.28)
γοῦν at least then, at any rate, any way 28 (7.1) (3.743) (0.99)
καλέω to call, summon 245 (62.2) (10.936) (8.66)
Πρόξενος Proxenus 5 (1.3) (0.021) (0.18)
τελετή initiation 5 (1.3) (0.171) (0.18)
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 11 (2.8) (0.423) (0.39)
μνᾶ a weight, 1 mina=100 drachmae 6 (1.5) (0.279) (0.21)
μείων less 8 (2.0) (0.213) (0.29)
Ἑστία Vesta 8 (2.0) (0.178) (0.29)
ἐπιέννυμι to put on besides 12 (3.0) (0.228) (0.44)
Κυθήριος Cytherean 2 (0.5) (0.024) (0.07)
ὀφλισκάνω to owe, to be liable to pay 4 (1.0) (0.054) (0.15)
ὄφις a serpent, snake 11 (2.8) (0.542) (0.41)
ἐξηγητής one who leads on, an adviser 2 (0.5) (0.231) (0.07)
ἀποδημέω to be away from home, be abroad 4 (1.0) (0.139) (0.15)
ἀρίγνωτος easy to be known 2 (0.5) (0.014) (0.07)
ἐκδείκνυμι to shew forth, exhibit, display 4 (1.0) (0.081) (0.15)
εὐτελής easily paid for, cheap 2 (0.5) (0.214) (0.07)
ἐξαιτέω to demand 3 (0.8) (0.121) (0.11)
ἐπισκήπτω to make to lean upon, make a (deathbed) request 3 (0.8) (0.145) (0.11)
σύνταγμα that which is put together in order 2 (0.5) (0.101) (0.07)
εὐκαταφρόνητος easy to be despised, contemptible, despicable 2 (0.5) (0.075) (0.07)
Ἀρισταγόρας Aristagoras 12 (3.0) (0.047) (0.44)
κεραμεύς a potter 2 (0.5) (0.045) (0.07)
παλαίφατος spoken long ago 2 (0.5) (0.015) (0.07)
εἰσαγγέλλω to go in and announce 3 (0.8) (0.026) (0.11)
Μένδη Mende, town on the west coast of Pallene 2 (0.5) (0.006) (0.07)
Νικάνωρ Nicanor 2 (0.5) (0.035) (0.07)
Εὐριπίδης Euripides 9 (2.3) (0.232) (0.33)
ἄλληκτος unceasing, ceaseless 2 (0.5) (0.017) (0.07)
ὀχέω to uphold, sustain, endure 3 (0.8) (0.121) (0.11)
λοιδορία railing, abuse 3 (0.8) (0.103) (0.11)
πρώην lately, just now 3 (0.8) (0.224) (0.11)
φόρος tribute, payment 17 (4.3) (0.271) (0.63)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 16 (4.1) (9.012) (0.6)
Θρᾴκη Thrace 28 (7.1) (0.337) (1.05)
δημός fat 95 (24.1) (1.62) (3.58)
ξενικός of or for a stranger, alien, mercenary, non-Attic; hospitable 7 (1.8) (0.096) (0.27)
κατάστασις a settling, appointing, appointment, institution 10 (2.5) (0.561) (0.38)
λαμπάς a torch 4 (1.0) (0.148) (0.15)
Θάσιος of or from Thasos, Thasian 4 (1.0) (0.078) (0.15)
ἐνίοτε sometimes 8 (2.0) (1.212) (0.31)
ἀσέβεια ungodliness, impiety, profaneness 7 (1.8) (0.395) (0.27)
Λοκρίς Locris 3 (0.8) (0.022) (0.12)
γνώριμος well-known, familiar; the notables (opp. δῆμος) 6 (1.5) (0.974) (0.24)
Ἀριστόδημος Aristodemus 6 (1.5) (0.078) (0.24)
ἀρχαῖος from the beginning 24 (6.1) (1.06) (0.97)
κέλης a courser, riding-horse 2 (0.5) (0.048) (0.08)
ἐκνίζω to wash out, purge away 2 (0.5) (0.029) (0.08)
Μαρώνεια Maronea 2 (0.5) (0.015) (0.08)
ἀπογράφω to write off, copy: to enter in a list, register 2 (0.5) (0.087) (0.08)
ἑστιάω to receive at one's hearth 4 (1.0) (0.162) (0.16)
γνάθος the jaw 2 (0.5) (0.144) (0.08)
Ἀριστομένης Aristomenes 2 (0.5) (0.097) (0.08)
Ἀρίσταρχος Aristarchus 4 (1.0) (0.21) (0.16)
ἀναίρω to lift up 2 (0.5) (0.55) (0.08)
ἐπακτός brought in, imported 2 (0.5) (0.038) (0.08)
ἐξηγέομαι to be leader of 17 (4.3) (0.77) (0.7)
φορά a carrying 3 (0.8) (1.093) (0.13)
ἴς sinew, tendon 6 (1.5) (0.943) (0.25)
πάππος a grandfather 3 (0.8) (0.148) (0.13)
πρυτανεῖον the presidents' hall, town-hall 4 (1.0) (0.049) (0.17)
πάνδημος of all the people, common, vulgar 4 (1.0) (0.056) (0.17)
σκεῦος a vessel 8 (2.0) (0.484) (0.34)
Καλλικράτης Callicrates 5 (1.3) (0.032) (0.21)
δισσός two-fold, double 7 (1.8) (1.099) (0.3)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 15 (3.8) (2.803) (0.66)
Ἴστρος Ister, Danube 11 (2.8) (0.18) (0.49)
μέδιμνος the medimnus 3 (0.8) (0.055) (0.13)
παιδιά childish play, pastime, amusement 3 (0.8) (0.179) (0.13)
πυλίς a postern 2 (0.5) (0.021) (0.09)
συμφωνέω to agree in sound, be in harmony 2 (0.5) (0.237) (0.09)
βρέφος the babe in the womb 2 (0.5) (0.235) (0.09)
Δῖος of Zeus 2 (0.5) (0.277) (0.09)
στρεπτός flexible, pliant 2 (0.5) (0.036) (0.09)
διεξέρχομαι to go through, pass through 7 (1.8) (0.397) (0.31)
στέμμα a wreath, garland 2 (0.5) (0.037) (0.09)
Ἀσπασία Aspasia 2 (0.5) (0.023) (0.09)
Φάληρος founder of Phaleron 2 (0.5) (0.008) (0.09)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 65 (16.5) (2.021) (2.95)
ἔθος custom, habit 13 (3.3) (1.231) (0.59)
Τυρσηνός Tyrrhenian, Etruscan 6 (1.5) (0.118) (0.27)
γέρρον anything made of wicker-work 5 (1.3) (0.029) (0.23)
ἤτοι now surely, truly, verily 26 (6.6) (3.652) (1.2)
ἱστορέω to inquire into 12 (3.0) (0.89) (0.55)
ἀπόρρητος forbidden, secret 4 (1.0) (0.389) (0.18)
ἐν in, among. c. dat. 1,892 (480.6) (118.207) (88.06)
πολλάκις many times, often, oft 41 (10.4) (3.702) (1.91)
κυρία authority; in Rome, comitia 3 (0.8) (0.157) (0.14)
ἐπίσκοπος one who watches over, an overseer, guardian 3 (0.8) (1.109) (0.14)
ἀμφισβήτησις a dispute, controversy, debate 3 (0.8) (0.087) (0.14)
πηλός clay, earth 5 (1.3) (0.236) (0.24)
Παρράσιος of Parrhasia (Arcadia) 2 (0.5) (0.024) (0.1)
δεῖγμα a sample, pattern, proof, specimen 2 (0.5) (0.15) (0.1)
συντείνω to stretch together, strain, draw tight, brace up 2 (0.5) (0.151) (0.1)
ἐπονομάζω to give a surname: to name 2 (0.5) (0.18) (0.1)
προσηγορία an appellation, name 2 (0.5) (0.582) (0.1)
κριθή barley-corns, barley 4 (1.0) (0.219) (0.19)
σύμβολον a sign 2 (0.5) (0.38) (0.1)
γεωργέω to be a husbandman, farmer 2 (0.5) (0.178) (0.1)
κερκίς the rod 2 (0.5) (0.125) (0.1)
προστασία a standing before, leadership 4 (1.0) (0.076) (0.19)
ἄγυια street, highway 4 (1.0) (0.046) (0.19)
πωλέω to exchange; to sell 8 (2.0) (0.27) (0.39)
Παλλήνη Pallene 3 (0.8) (0.016) (0.15)
ἐκκόπτω to cut out, knock out 3 (0.8) (0.244) (0.15)
νόμισμα anything sanctioned by usage, a custom, institution 3 (0.8) (0.265) (0.15)
ὑπόδημα sandal, shoe 3 (0.8) (0.281) (0.15)
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods 19 (4.8) (0.535) (0.94)
κολωνός a hill 4 (1.0) (0.027) (0.2)
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 18 (4.6) (0.663) (0.9)
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 10 (2.5) (1.017) (0.5)
Ἑρμῆς Hermes 16 (4.1) (0.807) (0.8)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 162 (41.2) (6.432) (8.19)
ἕκτος sixth 5 (1.3) (0.621) (0.26)
ἑστία the hearth of a house, fireside; family 5 (1.3) (0.158) (0.26)
ποικίλλω to work in various colours, to broider, work in embroidery 3 (0.8) (0.133) (0.15)
ξένη a female guest: a foreign woman 2 (0.5) (0.097) (0.1)
Ἀφροδίσιος belonging to Aphrodite 2 (0.5) (0.246) (0.1)
λυμαίνομαι2 to treat with indignity, to outrage, to maltreat 3 (0.8) (0.159) (0.15)
ἐλλιπής wanting, lacking, defective 2 (0.5) (0.184) (0.1)
ἔμπορος one who goes on shipboard as a passenger 4 (1.0) (0.209) (0.21)
Σθένελος Sthenelus 2 (0.5) (0.025) (0.1)
ἐσχάρα the hearth, fire-place 3 (0.8) (0.104) (0.15)
προσκαλέω to call to, call on, summon 3 (0.8) (0.151) (0.15)
ἀναβολή a mound; mantle; prelude; delay 2 (0.5) (0.068)