50066. λῃστρικός

piratical
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1130.1

Editions by Text Group (36)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Apollodorus
Library 2 0.7
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Mithridatic Wars 1 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 25 3.3
unknown
unknown 1 0.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 3 1.3
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 13 0.9
Alexias 13 0.9
Alexias 13 0.9
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Sindbad the Philosopher
Narrationes de Syntipa 1 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (1 of 99)

passage   count
e.epaktrokeles word list | read 1