96708. Στέφανος

Stephanus
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus2740.1

Editions by Text Group (49)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 2 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 3 0.1
New Testament
Acts 7 3.6
Galen
De diebus decretoriis 1 0.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 7 0.4
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 21 5.3
Eusebius
Historia Ecclesiastica 13 1.3
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 13 1.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 5 0.3
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
De oratione 2 0.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Epistula ad Africanum 1 2.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 8 0.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 10 1.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 33 1.0
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 5 0.9
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 18 2.7
Historia Ecclesiastica 18 2.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 8 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 40 3.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 0.4
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Polybius.
Histories* 1 0.0
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (21 of 184)

passage   count
a.anakeion word list | read 1
a.antigrafe word list | read 1
d.demotele word list | read 1
d.diegguesin word list | read 1
e.ekmarturia word list | read 1
e.epidietes_ebesai word list | read 1
e.epobelia word list | read 1
e.erchiathen word list | read 1
e.exetazesthai word list | read 1
f.farmakonta word list | read 1
g.gepedon word list | read 1
i.isa_bainon_puthoklei_demosthenes_en word list | read 1
k.katachusmata word list | read 1
k.katapseudomarturesamenos word list | read 1
m.malthe word list | read 1
p.paianieis word list | read 1
p.palleneus word list | read 1
p.parapeptokos word list | read 1
p.proklesis word list | read 1
q.thesthli word list | read 1
u.hupokudeis_gar_eisin_oi_topoi word list | read 1