95373. Ἰσοκράτης

Isocrates
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus1520.1

Editions by Text Group (35)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 11 0.4
Deipnosophistae 11 0.4
Isocrates
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Ad Dionysium 1 17.9
Philo Judaeus
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Galen
De differentiis febrium 1 0.5
De praenotione ad Epigenem 2 1.8
Plato
Phaedrus 3 1.7
Lucian of Samosata
De parasito sive artem esse parasiticam 1 1.5
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Hippocrates
De morbis I 1 0.3
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 82 20.8
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 2 7.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 3 0.2
Oratio 1 1 0.4
Oratio 4 1 4.2
Oratio 55 1 3.4
Oratio 57 1 2.4
Declamatio 23 1 1.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Polybius.
Histories* 3 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (79 of 138)

passage   count
a.adelfizein word list | read 1
a.afareus word list | read 1
a.agelaion word list | read 1
a.agonian word list | read 1
a.amadokos word list | read 1
a.anairetheis word list | read 1
a.anaktes word list | read 1
a.antithesis word list | read 1
a.aparithmon word list | read 1
a.apistein word list | read 1
a.apoleloipotes word list | read 1
a.apopompas word list | read 1
a.archaios word list | read 1
a.atarneus word list | read 1
b.bombulios word list | read 1
c.xeniteuomenous word list | read 1
d.deka word list | read 1
d.dekadarchia word list | read 2
d.dekazon word list | read 1
d.demokoinos word list | read 1
d.diathesis word list | read 1
d.dieskarifesamethl word list | read 1
d.drakon word list | read 1
e.eiloteuein word list | read 1
e.elafrotatous word list | read 1
e.enneakrounon word list | read 1
e.ensemainomenos word list | read 1
e.epaktos_orkos word list | read 1
e.episemainesthai word list | read 1
e.epistathmos word list | read 1
e.epithetous_eortas word list | read 1
e.euagoras word list | read 1
f.filosofein word list | read 1
f.fthoen word list | read 1
f.fule word list | read 1
h.epeiron word list | read 1
i.idrieus word list | read 1
i.ion word list | read 1
i.isaios word list | read 2
k.gnomes_apodemein word list | read 2
k.kadmeia word list | read 1
k.kainos word list | read 1
k.kakos_eidotes word list | read 1
k.karkinos word list | read 1
k.kersobleptes word list | read 1
k.kerukes word list | read 1
k.kisthene word list | read 1
k.klerouchoi word list | read 1
k.koroplathos word list | read 1
k.kureion word list | read 1
l.lagiska word list | read 1
l.logismos word list | read 1
l.logopoios word list | read 1
m.mantineon_dioikismos word list | read 1
m.massalia word list | read 1
o.homeridai word list | read 1
o.hosion word list | read 1
o.onetor word list | read 1
p.panathenaia word list | read 1
p.paragrafe word list | read 1
p.parakaesis word list | read 1
p.parrasios word list | read 1
p.parresias word list | read 1
p.pasinos word list | read 1
p.pedaritos word list | read 1
p.peristatoi word list | read 1
p.politeia word list | read 1
p.prutaneia word list | read 1
q.theognis word list | read 1
q.therapnai word list | read 1
q.thermopulai word list | read 1
q.thibron word list | read 1
r.hrinon word list | read 1
s.skenites word list | read 1
s.soloi word list | read 1
s.suggrafeis word list | read 1
t.torone word list | read 1
z.zetetes word list | read 1
z.zeuxis word list | read 1