94548. Λυσίας

Lysias
logeion_003
 countfreq. per 10K
core100.1
corpus3060.1

Editions by Text Group (27)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 21 0.9
Deipnosophistae 21 0.8
New Testament
Acts 2 1.0
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Galen
De differentiis pulsuum 1 0.2
De methodo medendi 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Plato
Phaedrus 31 17.1
Republic* 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 4 2.8
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
unknown
unknown 1 0.2
unknown 1 0.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 176 44.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Libanius
Oratio 55 1 3.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 10 0.3
Annals of Rome 6 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 0.4
Polybius.
Histories* 9 0.3

Passages (170 of 258)

passage   count
a.adefagous_triereis word list | read 1
a.adokimastos word list | read 1
a.adunatoi word list | read 1
a.aerkton word list | read 1
a.afanes_ousia_kai_fanera word list | read 1
a.aidesasthai word list | read 1
a.aifentes word list | read 1
a.akmazeis word list | read 1
a.alkibiades word list | read 1
a.amfideai word list | read 1
a.amfidromia word list | read 1
a.amfignoein word list | read 1
a.anagein word list | read 1
a.anakrisis word list | read 1
a.anaxibios word list | read 1
a.antheia word list | read 1
a.anthene word list | read 1
a.antigenidas word list | read 1
a.antikura word list | read 1
a.apagoreuein word list | read 1
a.apartilogia word list | read 1
a.apecheia word list | read 1
a.apillein word list | read 1
a.apokrisis word list | read 1
a.apolachein word list | read 1
a.apopefasmenon word list | read 1
a.aporreta word list | read 1
a.apostasiou word list | read 1
a.apotimetai_kai_apotimema_kai_apotiman_kai_ta_ap word list | read 1
a.archidameios_polemos word list | read 1
a.ardettos word list | read 1
a.arkteusai word list | read 1
a.arktouros word list | read 1
a.aspasia word list | read 1
a.astikton_chorion word list | read 1
a.aulia word list | read 1
a.automachein word list | read 1
a.axioi word list | read 1
a.hamosgepos word list | read 1
b.bebaioseos word list | read 1
b.besaies word list | read 1
c.xustis word list | read 1
d.dareikos word list | read 1
d.dateisthai word list | read 1
d.deigma word list | read 1
d.dekateuein word list | read 1
d.demarchos word list | read 1
d.dermestes word list | read 1
d.diadoseis word list | read 1
d.diagrapsasthai word list | read 1
d.diamarturia word list | read 1
d.dierxa word list | read 1
d.dikaiopolis word list | read 1
d.dikaiosis word list | read 1
d.doroxenia word list | read 1
e.ean_tis_grapsamenos_me word list | read 1
e.eggutheke word list | read 1
e.eklogeis word list | read 1
e.eleokopon word list | read 1
e.enneakrounon word list | read 1
e.epaktos_orkos word list | read 1
e.epeskepsato word list | read 1
e.epibaetas word list | read 1
e.epibole word list | read 1
e.epidiatithesthai word list | read 1
e.epignomonas word list | read 1
e.epigrafeas word list | read 1
e.epiguion word list | read 1
e.epiorkesanta word list | read 1
e.epipempton word list | read 1
e.episitia word list | read 1
e.epithetous_eortas word list | read 2
e.epitimetas word list | read 1
e.epitrepein word list | read 1
e.eranizontes word list | read 1
e.euneidai word list | read 1
e.euonumeis word list | read 1
e.euthunoi word list | read 1
e.exoules word list | read 1
e.hebdomeuomenou word list | read 1
e.helikteres word list | read 1
f.charikles word list | read 1
f.chilioi_diakosioi word list | read 1
f.cholleidai word list | read 1
f.chutroi word list | read 1
f.faleron word list | read 1
f.farmakos word list | read 1
f.fasis word list | read 1
f.faskolon word list | read 1
f.fegaieusi word list | read 1
f.fegousion word list | read 1
g.geraneia word list | read 1
g.goniasmos word list | read 1
h.heliaia word list | read 1
i.hieronumos word list | read 1
i.ionios word list | read 1
i.ismenias word list | read 1
i.isoteles word list | read 1
i.itelios word list | read 1
k.kakoseos word list | read 2
k.karkinos word list | read 2
k.karpou_dike word list | read 1
k.katapaex word list | read 1
k.katastasis word list | read 1
k.kathetos word list | read 1
k.keioi word list | read 1
k.kettoi word list | read 1
k.kinesias word list | read 1
k.kupassis word list | read 1
l.lagiska word list | read 1
l.lampas word list | read 1
l.larkos word list | read 1
l.lechaion word list | read 1
l.leuke_akte word list | read 1
m.meiagogesai_de_esti word list | read 1
m.metalleis word list | read 1
m.metapurgion word list | read 1
m.metaulos word list | read 1
m.molpis word list | read 1
m.mousaios word list | read 1
n.nais word list | read 1
n.nautodikai word list | read 1
n.notheia word list | read 1
n.notion word list | read 1
o.hodos word list | read 1
o.obolostatoi word list | read 1
o.oikeos word list | read 1
o.oios_ei word list | read 1
o.orgeon word list | read 1
p.parakataboae word list | read 1
p.pediaka word list | read 1
p.pefasmenes word list | read 1
p.peforiosthai word list | read 1
p.peison word list | read 1
p.pentakosiomedimnon word list | read 1
p.pleisteriasantes word list | read 1
p.plintheion word list | read 1
p.podokakke word list | read 1
p.polemarchos word list | read 2
p.polustratos word list | read 2
p.potamos word list | read 1
p.ppsgela word list | read 1
p.procheirotonia word list | read 1
p.propempta word list | read 2
p.prospaltioi word list | read 1
p.prothesmias_nomos word list | read 1
p.ptomata_elaion word list | read 1
p.puelida word list | read 1
p.purra word list | read 1
q.themisteuein word list | read 1
q.theognis word list | read 1
q.theramenes word list | read 1
q.thettalos word list | read 1
r.hroptron word list | read 1
s.sekos word list | read 1
s.seraggion word list | read 1
s.seuthes word list | read 1
s.sipua word list | read 1
s.skuthikai word list | read 1
s.sthenelos word list | read 1
s.strombichides word list | read 1
s.strouthes word list | read 1
s.sturax word list | read 1
s.sundikoi word list | read 1
t.tetes word list | read 1
t.timema word list | read 1
u.hubadai word list | read 1
u.hupologon word list | read 1
z.zeira word list | read 1
z.zetetes word list | read 1