96495. Κτησιφῶν

Ctesiphon
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1780.1

Editions by Text Group (19)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 3 1.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Galen
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Hippocrates
Epidemiarum 2 0.5
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 132 33.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 1 1 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 9 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 6 1.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (127 of 166)

passage   count
a.afosio word list | read 1
a.agnous word list | read 1
a.akritos word list | read 1
a.alastor word list | read 1
a.amfissa word list | read 1
a.anaflustioi word list | read 1
a.anaforan word list | read 1
a.anageis word list | read 1
a.anagurasios word list | read 1
a.anemutas word list | read 1
a.antigrafeus word list | read 1
a.antithesis word list | read 1
a.apomatton word list | read 1
a.aporreta word list | read 1
a.apostoleis word list | read 1
a.artemision word list | read 1
a.atimetos_agon word list | read 1
a.attes word list | read 1
a.aulia word list | read 1
a.azenieus word list | read 1
a.azeteton word list | read 1
a.halonnesos word list | read 1
a.harmostai word list | read 1
b.baskainei word list | read 1
d.daochos word list | read 1
d.diamemetremene_emera word list | read 1
d.doriskos word list | read 1
e.ekdexamenos word list | read 1
e.ek_periousias word list | read 1
e.elateia word list | read 1
e.empousa word list | read 1
e.enthrupua word list | read 1
e.epairomenos word list | read 1
e.epichares word list | read 1
e.epilachon word list | read 1
e.epistates word list | read 1
e.epiteichisma word list | read 1
e.ergiske word list | read 1
e.euboulos word list | read 1
e.eudikos word list | read 1
e.euoi_saboi word list | read 1
e.eurubaton word list | read 1
e.euxitheos word list | read 1
e.exagistos word list | read 1
e.exarasasthai word list | read 1
e.heolokrasia word list | read 1
e.hermai word list | read 1
f.filammon word list | read 1
f.frearrios word list | read 1
f.frunondas word list | read 1
g.ganos word list | read 1
g.gerra word list | read 2
g.grammateus word list | read 1
h.ekroteriasmenoi word list | read 1
h.hegemon word list | read 1
h.hegemonia_dikasteriou word list | read 1
h.hegemon_summorias word list | read 1
i.hieromnemones word list | read 1
i.hipparchos word list | read 1
i.isai_psefoi word list | read 1
k.kefisodotos word list | read 1
k.keineas word list | read 1
k.kepos word list | read 1
k.kerkidas word list | read 1
k.kinados word list | read 1
k.kirraion_pedion word list | read 1
k.kotulaion_oros word list | read 1
k.krauallidai word list | read 1
k.krobulos word list | read 1
k.ktesifon word list | read 3
k.kursilon word list | read 1
l.laruggizein word list | read 1
l.leuke word list | read 1
l.leuktra word list | read 1
l.liknoforos word list | read 1
l.logistai word list | read 1
l.logou_tuchein word list | read 1
m.margites word list | read 1
m.mesegguema word list | read 1
m.mounuchia word list | read 1
m.murtanon word list | read 1
m.murtis word list | read 1
m.muson_leian word list | read 1
n.nebrizon word list | read 1
n.neelata word list | read 1
n.neon word list | read 1
n.numfaion word list | read 1
o.homereuontas word list | read 1
o.oikiskoi word list | read 1
o.onomazon word list | read 1
o.ouk_epi_tes_autes_ormei_tois_pollois word list | read 1
p.paianieis word list | read 1
p.parabaloito word list | read 1
p.paraggelia word list | read 1
p.parasemos_retor word list | read 1
p.pareiai_ofeis word list | read 1
p.parelthein word list | read 1
p.pelex word list | read 1
p.pepirethos word list | read 1
p.perilaos word list | read 1
p.pompeias word list | read 1
p.porthmos word list | read 1
p.proballomenous word list | read 2
p.proedroi word list | read 1
p.pronaia word list | read 1
p.propepokotes word list | read 1
p.prostropaion word list | read 1
p.prutaneis word list | read 1
p.puaai word list | read 2
q.themison word list | read 1
q.theokrines word list | read 1
q.theorika word list | read 1
q.theseion word list | read 1
q.thesmothetai word list | read 1
q.thustion word list | read 1
s.saboi word list | read 1
s.simos word list | read 1
s.simulos word list | read 1
s.sinope word list | read 1
s.spermologos word list | read 1
s.streptous word list | read 1
s.sunteleia word list | read 1
t.tamunai word list | read 1
t.tetufomai word list | read 1
t.tragikos_pithekos word list | read 1
t.trittus word list | read 1
z.zelotupoun word list | read 1