53376. μή

not
logeion_003
 countfreq. per 10K
core5,06337.4
corpus108,50950.6

Editions by Text Group (848)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 4 6.3
De spiritu 20 56.0
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 20 8.6
Hegemonius
Acta Archelai 10 41.9
Euripides
Heracles 41 47.0
Bacchae* 22 26.5
Heracles* 41 47.0
Plutarch
Theseus 19 24.6
unknown 29 32.0
unknown 8 67.7
unknown 37 38.3
unknown 18 23.6
Comparison of Lycurgus and Numa 6 36.8
Solon 39 43.4
Publicola 13 22.1
Comparison of Solon and Publicola 3 30.5
unknown 20 24.2
unknown 36 32.4
Fabius Maximus 24 30.6
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 4 53.1
Alcibiades 45 42.6
unknown 35 36.5
unknown 13 117.9
unknown 23 24.6
unknown 25 25.0
unknown 3 60.4
unknown 32 33.1
unknown 61 30.1
Pericles* 20 19.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 652 26.4
Deipnosophistae 651 26.0
Isocrates
Against Euthynus 7 59.0
Against Callimachus 14 37.0
Against Lochites 5 41.9
On the team of horses 6 19.5
Trapeziticus 24 67.3
Aegineticus 10 32.3
To Demonicus 32 103.7
Against the Sophists 9 63.8
Busiris 7 23.8
Plataicus 18 52.7
To Nicocles 34 105.3
Nicocles or the Cyprians 33 82.2
Evagoras 18 37.1
Archidamus 35 53.5
On the Peace 35 41.5
Areopagiticus 22 45.3
Antidosis 70 37.2
To Philip 51 54.3
Panathenaicus 46 27.2
Ad Dionysium 5 89.3
Ad filios Jasonis 8 87.5
Ad Archidamum 7 60.6
Ad reges Mytilenaeos 7 100.7
Ad Timotheum 4 48.3
Ad Philippum 11 83.5
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 4 46.7
Ad Philippum 2 44.9
Helen* 15 38.1
Panegyricus* 45 39.4
Sophocles
Trachiniae 54 67.3
Electra 72 74.0
Philoctetes 87 88.4
Tracking Satyrs 15 63.9
Ajax* 62 71.3
Antigone* 55 68.0
Oedipus at Colonus* 85 72.6
Oedipus Tyrannus* 76 73.6
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 1 11.4
Hymn 4 to Hermes 3 31.7
Hymn 2 to Demeter* 9 24.2
unknown
unknown 7 31.7
unknown 15 57.3
Herodian
Ab excessu divi Marci 180 38.0
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 31 23.4
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 161 50.4
De Cherubim 31 41.2
De Sacrificiis Abelis Et Caini 50 53.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 60 53.4
De Posteritate Caini 38 35.1
De Gigantibus 17 52.2
Quod Deus Sit Immutabilis 61 67.8
De Agricultura 54 60.7
De Plantatione 29 32.4
De Ebrietate 55 48.4
De Sobrietate 14 40.6
De Confusione Linguarum 48 48.3
De Migratione Abrahami 89 72.5
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 52 33.5
De Congressu Eruditionis Gratia 36 41.2
De Fuga Et Inventione 54 50.4
De Mutatione Nominum 90 70.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 125 49.5
De Abrahamo 61 45.8
De Josepho 89 70.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 163 52.5
De Decalogo 49 58.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 433 76.6
De Virtutibus 106 88.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 44 49.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 39 52.0
De Vita Contemplativa 14 30.9
De Aeternitate Mundi 55 60.8
In Flaccum 57 64.6
Legatio Ad Gaium 105 60.6
Aristophanes
Lysistrata 69 78.3
Ecclesiazusae 77 91.3
Birds* 45 38.2
Clouds* 48 45.2
Frogs* 69 68.8
Antiphon
On the murder of Herodes 58 84.4
New Testament
Gospel according to Matthew 134 68.6
Mark 79 65.7
Gospel of Luke 148 71.0
Acts 66 34.0
Epistle to the Romans 79 103.7
1 Corinthians 96 132.4
Second Corinthians 50 104.3
Epistle to the Galatians 24 99.6
Ephesians 16 61.8
Letter to the Philippians 6 34.3
Letter to the Colossians 10 59.2
First Letter to the Thessalonians 15 94.6
Second Letter to the Thessalonians 11 119.8
First Timothy 24 141.4
Second Timothy 5 37.9
Epistle of Paul to Titus 13 188.7
Epistle to Philemon 2 56.0
Letter to the Hebrews 43 82.4
James 24 130.6
First Epistle of Peter 14 79.1
Second Epistle of Peter 6 51.6
First John 20 86.1
Second Epistle of John 5 199.2
Third Letter of John 2 85.8
Letter of Jude 3 62.8
Revelation 51 48.7
Gospel according to John* 119 70.5
Xenophon
Hellenica 272 38.4
Memorabilia 292 75.1
Economics 114 58.5
Symposium 44 42.4
Apology 6 27.1
Cyropaedia 360 42.0
Hiero 21 32.8
Constitution of the Lacedaimonians 23 43.4
Ways and Means 13 31.6
On the Cavalry Commander 43 69.4
On the Art of Horsemanship 52 69.2
On Hunting 105 108.3
Agesilaus* 29 36.7
Anabasis* 260 42.4
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 19 37.6
Adhortatio ad artes addiscendas 19 37.7
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 10 70.8
De sectis ad eos qui introducuntur 15 23.9
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 24 19.9
Ars Medica 43 26.7
De elementis ex Hippocrate 53 38.2
De temperamentis 64 23.1
De naturalibus facultatibus 110 33.2
De anatomicis administrationibus 128 16.4
De ossibus ad tirones 4 5.8
De venarum arteriarumque dissectione 3 4.0
De nervorum dissectione 8 22.3
De instrumento odoratus 11 26.6
De uteri dissectione 2 6.1
De usu partium corporis humani I-XI 518 26.6
De motu musculorum 53 35.9
De victu attenuante 21 33.2
De victu attenuante 20 31.7
De utilitate respirationis 31 51.1
De semine 59 28.1
De foetuum formatione 16 20.4
An in arteriis sanguis contineatur 22 46.5
De optima corporis nostri constitutione 4 22.3
De bono habitu 2 23.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 23 26.7
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 62 73.9
De atra bile 18 28.3
De usu pulsuum 13 28.9
De placitis Hippocratis et Platonis 292 30.2
De parvae pilae exercitio 4 23.3
De parvae pilae exercitio 4 23.0
De venereis 1 26.8
De venereis 1 25.3
De sanitate tuenda 208 31.1
De rebus boni malique suci 25 25.3
De ptisana 9 40.7
De dignotione ex insomniis 1 20.0
De morborum differentiis 17 25.1
De causis morborum 20 33.3
De symptomatum differentiis 28 42.1
De symptomatum causis 59 20.3
De differentiis febrium 45 21.7
De morborum temporibus 18 33.5
De totius morbi temporibus 9 24.8
De typis 3 19.8
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 15 27.0
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 37 40.3
De comate secundum Hippocratem 11 33.4
De marcore 17 29.2
De tumoribus praeter naturam 8 19.2
De inaequali intemperie 5 16.0
De difficultate respirationis 106 33.1
De locis affectis 175 25.3
De pulsibus ad tirones 16 27.3
De differentiis pulsuum 148 34.1
De dignoscendis pulsibus 141 44.7
De causis pulsuum 88 27.6
De praesagitione ex pulsibus 68 18.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 43 27.7
De crisibus 128 37.3
De diebus decretoriis 77 28.3
De methodo medendi 541 34.4
Ad Glauconem de methodo medendi 86 38.2
De venae sectione adversus Erasistratum 35 58.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 46 50.3
De curandi ratione per venae sectionem 35 34.7
De purgantium medicamentorum facultate 8 26.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 8 40.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 7 50.6
Pro puero epileptico consilium 20 61.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 276 21.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 261 20.5
De compositione medicamentorum per genera 256 27.0
De antidotis 71 29.2
De theriaca ad Pisonem 62 48.8
Institutio logica 41 46.1
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 27 101.8
De praenotione ad Epigenem 33 29.8
De substantia facultatum naturalium fragmentum 5 35.8
In Hippocratis De natura hominis 70 28.2
In Hippocratis De victu acutorum 359 52.8
In Hippocratis Epidemiarum I 520 32.9
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 418 43.1
Adversus Lycum 18 23.5
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 28 37.2
In Hippocratis De articulis 282 45.1
In Hippocratis De fracturis 240 56.8
In Hippocratis De officina medici 203 48.6
De musculorum dissectione ad tirones 9 6.1
De consuetudinibus 15 37.2
De experientia medica 9 86.6
De causis respirationis 1 14.7
De optima doctrina 5 26.8
De temperamentis 65 23.1
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 24 37.4
De plenitudine 33 29.4
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 3 44.9
In Hippocratis Prognosticum 197 45.3
Plato
Phaedo 151 64.2
Cratylus 88 44.2
Theaetetus 237 96.6
Sophist 161 91.6
Statesman 80 43.2
Parmenides 197 117.2
Philebus 100 51.3
Phaedrus 117 64.5
Alcibiades 1 77 67.4
Alcibiades 2 20 43.9
Hipparchus 12 49.0
Lovers 15 57.8
Theages 16 42.2
Charmides 70 77.8
Laches 72 86.4
Lysis 51 68.1
Definitiones 5 27.5
Apology* 54 62.3
Crito* 45 97.7
Euthyphro* 33 58.9
Republic* 639 66.7
Symposium* 107 56.9
Lucian of Samosata
Cataplus 12 30.0
Juppiter confutatus 14 60.5
Juppiter tragoedus 39 59.1
Gallus 19 33.6
Prometheus 16 66.6
Prometheus 16 65.7
Icaromenippus 16 30.5
Timon 27 44.9
Charon sive contemplantes 12 27.6
Vitarum auctio 17 46.8
Revivescentes sive piscator 42 63.7
Bis accusatus sive tribunalia 25 42.2
De sacrificiis 6 32.9
De sacrificiis 6 32.8
Adversus indoctum et libros multos ementem 25 64.4
Somnium sive vita Luciani 6 33.0
De parasito sive artem esse parasiticam 40 59.6
Philopseudes sive incredulus 35 56.3
Dearum judicium 19 90.5
De mercede conductis potentium familiaribus 42 58.6
De morte Peregrini 14 32.3
Fugitivi 12 37.2
Toxaris vel amicitia 41 42.7
De saltatione 24 34.1
Lexiphanes 13 49.7
Eunuchus 2 14.9
Pseudologista 26 65.3
Deorum concilium 12 64.4
Tyrannicida 20 68.3
Abdicatus 30 61.7
Dialogi Marini 19 45.6
Arrian
Anabasis 174 21.8
Indica 23 16.9
Cynegeticus 52 84.9
Periplus Ponti Euxini 4 9.4
Tactica 20 21.9
Acies Contra Alanos 5 41.0
Apollonius, Dyscolus
De constructione 245 56.1
Aeschylus
Suppliant Maidens 37 77.8
Suppliant Maidens 40 73.8
Persians 10 17.7
Prometheus Bound 40 69.2
Prometheus Bound 40 65.5
Seven Against Thebes 43 86.2
Agamemnon 39 49.0
Agamemnon 40 45.7
Libation Bearers 24 45.6
Eumenides* 42 82.2
Persians* 10 19.7
Aristotle
Analytica priora 817 130.8
Analytica priora 815 127.9
De anima 113 52.5
De anima 111 49.9
Res Publica Atheniensium 77 49.6
Categoriae 74 68.8
De divinatione per somnum 7 58.4
Historia animalium 365 40.0
De insomniis 10 40.6
De interpretatione 190 290.6
De iuventute et senectute, De vita et morte 8 41.5
De longitudine et brevitate vitae 19 105.2
Magna Moralia 139 56.0
De memoria et reminiscentia 30 114.3
Meteorologica 135 39.9
De partibus animalium 163 42.9
Physica 452 76.2
Ars Poetica 56 52.1
De respiratione 36 59.3
De sophisticis elenchis 179 122.6
De sensu et sensibilibus 44 55.0
De somno et vigilia 15 50.0
Topica 605 132.2
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 15 58.1
Physica (textus alter) 11 45.8
Ars Poetica* 56 52.1
Aristoxenus
Harmonics 40 27.5
Theophrastus
Characters 56 80.8
Aesop
Fabulae 262 61.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 57 21.8
Problemata arithmetica 1 7.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 333 18.8
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 68 18.6
Pausanias
Description of Greece 201 8.9
Old Testament
Genesis 131 40.9
Exodus 82 33.8
Leviticus 57 29.9
Numbers 72 29.7
Deuteronomium 126 55.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 39 28.3
Judices (Cod. Alexandrinus) 55 35.6
Ruth 19 93.3
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 81 41.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 63 36.8
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 47 23.8
unknown 397 201.3
Isaias 320 81.4
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 54 29.4
pseudo-Galen
De fasciis 22 28.4
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 59 54.6
Introductio seu medicus 46 25.3
De remediis parabilibus 78 25.3
De theriaca ad Pamphilianum 6 30.1
De optima secta ad Thrasybulum 80 44.7
Lysias
Funeral Oration 3 7.0
Against Simon: Defense 10 43.3
On A Wound By Premeditation 10 96.5
For Callias 2 78.4
Against Andocides 15 53.5
On the Olive Stump 10 46.4
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 7 61.0
For The Soldier 4 41.7
Against Theomnestus 1 8 49.2
Against Theomnestus 2 3 50.5
Against Eratosthenes 19 36.4
Against Eratosthenes 19 36.4
Against Alcibiades 1 8 30.7
Against Alcibiades 2 3 46.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 3 24.7
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 2 31.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 2 13.9
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 13 39.2
For Polystratus 18 87.5
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 7 50.0
Against The Corn-Dealers 7 57.6
Against Pancleon 4 47.8
Against Pancleon 4 47.8
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 5 31.7
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 9 43.1
On the Scrutiny of Evandros 7 46.9
Against Epicrates and his Fellow-envoys 10 123.3
Against Ergocles 2 20.7
Against Philocrates 7 99.9
Against Nicomachus 13 64.3
Against Philon, On his Scrutiny 13 65.9
Against Diogeiton 7 39.1
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 4 67.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 20 38.4
On the Murder of Eratosthenes* 12 46.7
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 30 158.6
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 6 148.5
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 4 283.7
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 306 57.9
Adversus Mathematicos 803 72.3
Apollodorus
Library 71 25.5
Epitome 16 19.7
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 3 26.4
Samnite History 12 33.5
Gallic History 6 28.6
Sicily and the Other Islands 2 20.4
Wars in Spain 27 16.4
Hannibalic War 21 20.8
Punic Wars 68 25.6
Macedonian Affairs 8 21.0
Illyrian Wars 5 10.1
Syrian Wars 27 18.8
Civil Wars 329 27.0
Mithridatic Wars 33 13.2
Artemidorus
Onirocriticon 409 62.7
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 181 50.7
Clement of Alexandria
Protrepticus 87 37.7
Paedagogus 384 67.6
Stromata Books 7-8 174 60.3
Eclogae propheticae 23 45.6
Quis dives salvetur 55 58.4
Excerpta ex Theodoto 25 32.9
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 278 97.1
Antisthenes
Ajax 5 94.9
Odysseus 3 32.3
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 10 40.0
Alcidamas
Odysseus 5 12.7
Dio Chrysostom
Orationes 910 48.8
Babrius
Fabulae Aesopeae 85 73.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 529 72.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 210 33.9
Excerpta Polyaeni 72 44.3
Hippocrates
De prisca medicina 30 52.7
De aere, aquis, locis 30 39.0
Prognosticon 48 88.8
De diaeta in morbis acutis 73 113.2
De diaeta acutorum (spurium) 66 117.6
Epidemiarum 148 35.5
De capitis vulneribus 35 67.4
De fracturis 126 107.1
De articulis 169 75.4
Vectiarius 47 90.2
Aphorismi 88 118.1
Iusiurandum 2 78.4
Lex 1 28.9
De humoribus 19 82.9
Prorrheticon I 62 63.1
Coa praesagia 104 89.6
De arte 39 142.1
De natura hominis 17 42.9
De salubri diaeta 13 89.9
De flatibus 1 3.5
De liquidorum usu 7 48.5
De morbis I 313 89.1
De genitura 10 50.2
De natura pueri 29 39.2
De affectionibus 60 80.0
De locis in homine 79 94.5
De morbo sacro 26 53.0
De haemorrhoidibus 7 74.1
De fistulis 14 87.0
De diaeta 131 66.2
De affectionibus interioribus 136 84.9
De natura muliebri 70 60.8
De octimestri partu 2 25.5
De muliebribus 408 85.4
De virginum morbis 5 111.9
De superfoetatione 42 127.5
De exsectione foetus 9 191.9
De dentitione 5 147.1
De glandulis 4 22.5
De carnibus 13 37.8
De corde 3 29.8
De alimento 4 29.4
De visu 8 103.5
De natura ossium 2 6.2
De medico 12 76.8
De habitu decenti 12 83.0
De crisibus 24 119.1
De diebus criticis 7 54.4
Epistulae, Decretum, Orationes 71 61.9
De officina medici 32 140.2
De ulceribus 36 101.9
Praeceptiones 23 170.9
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 89 45.3
Anonymus Londinensis
Iatrica 56 32.1
Anonymus Londinensis Fragmenta 1 47.8
Justin Martyr
Apology 107 73.4
Apologia secunda 24 72.9
Apologia secunda 24 72.9
Dialogue with Trypho 306 57.4
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 17 64.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 283 37.5
unknown
unknown 210 33.9
unknown 72 44.3
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 25 15.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2,823 78.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,550 95.4
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,834 95.9
In Librum De Sensu Commentarium 272 51.2
Problems and Solutions 23 60.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 763 101.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 394 45.4
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 3 18.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 65 56.4
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 65 56.4
De Resurrectione 49 54.5
De Resurrectione 50 55.2
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 3 3.0
De Sphaera Quae Movetur 11 26.6
Barnabae epistula
Barnabae epistula 47 68.0
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 4 18.9
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 2 7.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 44 44.6
Epistula II ad Corinthios 44 141.4
Anonymus
Didache XII Apostolorum 35 157.9
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 83 21.1
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 4 117.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 230 82.2
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 14 76.1
Ad Magnesios (epist. 2) 9 83.3
Ad Trallianos (epist. 3) 10 101.7
Ad Romanos (epist. 4) 16 153.8
Ad Philadelphios (epist. 5) 6 57.9
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 5 42.7
Ad Polycarpum (epist. 7) 7 89.9
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 77 36.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 24 38.0
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 15 55.3
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 24 67.4
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 8 37.6
Oracula Sibyllina
Oracula 55 20.8
Fragmenta 1 16.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 83 35.7
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 22 30.9
The Testament of Abraham Recension B 21 63.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 73 19.2
Theophilus
Ad Autolycum 98 45.2
Ad Autolycum 97 44.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 75 63.2
Tatianus
Oratio ad Graecos 64 63.3
Euclid
Elements 254 15.4
Data 17 8.6
Data (demonstrationes alterae) 1 2.4
Plotinus
Enneades 1,638 72.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 175 58.8
In Aristotelis Physica Paraphrasis 538 62.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 251 44.0
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 105 69.4
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 592 78.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,002 43.1
Historia Ecclesiastica 322 32.7
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 21 27.1
Demonstratio Evangelica 625 39.1
De Ecclesiastica Theologia 67 41.7
De Theophania (Fragmenta) 30 36.5
Onomasticon 8 6.4
Vita Constantini 117 30.7
Oration of Constantine 34 29.9
De Laudibus Constantini 49 25.3
Historia Ecclesiastica 325 32.8
Epiphanius
Ancoratus 307 76.6
Panarion (Adversus Haereses) 1,205 63.0
Anacephalaeosis [Sp.] 14 46.8
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 84 54.3
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 20 95.7
De Theologia (Orat. 28) 56 75.6
De Filio (Orat. 29) 49 99.1
De Filio (Orat. 30) 38 75.4
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 57 91.5
Carmina moralia 4 283.7
Iamblichus
Protrepticus 178 64.8
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 173 52.4
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 316 64.6
Zetemata codicis Vaticani 38 37.3
Isagoge Sive Quinque Voces 16 26.8
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 128 51.9
Marcellus
Fragmenta 54 46.8
Origen
Contra Celsum 1,047 62.8
Commentarii In Evangelium Joannis 1,036 64.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 143 61.6
Exhortatio ad martyrium 88 70.4
De oratione 261 91.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 187 73.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 65 79.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 68 64.4
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 18 48.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 7 33.2
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 99 58.0
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 90 65.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 244 77.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 148 65.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 644 70.4
Epistula ad Africanum 34 72.0
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 7 92.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 26 56.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 473 42.1
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 92 29.7
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 263 36.9
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 264 38.0
Libanius
Epistulae 1-1544 905 72.8
Oratio 1 81 35.7
Oratio 3 18 91.6
Oratio 4 10 41.9
Oratio 5 16 56.9
Oratio 6 21 198.7
Oratio 8 6 81.5
Oratio 9 4 43.9
Oratio 10 17 76.6
Oratio 11 37 23.7
Oratio 26 20 70.2
Oratio 27 17 45.9
Oratio 28 11 50.0
Oratio 29 18 58.7
Oratio 30 39 74.8
Oratio 31 24 63.1
Oratio 32 8 31.6
Oratio 33 19 47.7
Oratio 34 16 63.0
Oratio 35 16 60.6
Oratio 36 6 41.5
Oratio 38 15 73.9
Oratio 39 16 79.4
Oratio 40 13 52.0
Oratio 41 7 38.9
Oratio 42 25 52.0
Oratio 43 12 56.3
Oratio 45 9 27.8
Oratio 46 22 55.3
Oratio 47 17 49.2
Oratio 48 27 74.9
Oratio 49 21 68.8
Oratio 50 26 87.2
Oratio 51 18 62.7
Oratio 52 42 90.3
Oratio 53 22 81.2
Oratio 54 33 54.4
Oratio 55 13 44.1
Oratio 56 17 75.4
Oratio 57 36 84.8
Oratio 59 38 28.3
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 4 25.2
Oratio 62 38 69.8
Oratio 63 15 43.3
Oratio 64 61 56.8
Declamatio 1 73 48.0
Declamatio 2 27 90.3
Declamatio 3 18 71.7
Declamatio 4 46 63.4
Declamatio 5 54 68.4
Declamatio 6 28 49.8
Declamatio 7 8 40.8
Declamatio 8 21 82.2
Declamatio 9 22 54.8
Declamatio 10 32 84.6
Declamatio 11 21 73.9
Declamatio 12 7 16.7
Declamatio 13 21 37.3
Declamatio 14 21 67.5
Declamatio 16 57 83.8
Declamatio 17 31 46.9
Declamatio 18 5 19.3
Declamatio 19 16 44.3
Declamatio 20 10 36.3
Declamatio 21 5 16.1
Declamatio 22 14 42.1
Declamatio 23 54 65.6
Declamatio 24 18 73.9
Declamatio 25 34 92.1
Declamatio 26 27 71.6
Declamatio 27 14 68.7
Declamatio 28 5 29.2
Declamatio 29 6 25.4
Declamatio 30 31 59.1
Declamatio 31 22 51.4
Declamatio 32 38 86.8
Declamatio 33 33 82.0
Declamatio 34 114 94.0
Declamatio 35 31 104.7
Declamatio 37 4 13.2
Declamatio 38 25 65.8
Declamatio 39 23 67.1
Declamatio 40 61 86.0
Declamatio 41 25 62.1
Declamatio 42 33 70.7
Declamatio 44 45 76.7
Declamatio 46 24 69.7
Declamatio 47 37 83.4
Declamatio 48 32 60.3
Declamatio 49 23 34.4
Declamatio 50 20 53.1
Declamatio 51 5 46.3
Characteres Epistolici [Sp.] 21 89.6
Oratio 2 18 45.8
Oratio 37 5 27.8
Oratio 58 18 57.0
Declamatio 15 53 98.3
Declamatio 36 26 67.4
Declamatio 43 36 58.7
Declamatio 45 8 32.9
unknown
unknown 10 40.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 272 24.8
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 19 10.3
Anna Comnena
Alexias 593 42.4
Alexias 596 42.2
Alexias 597 42.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 189 36.7
Gelasius
Historia Ecclesiastica 179 35.5
unknown 3 24.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 197 69.1
De Libero Arbitrio 43 56.1
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 31 161.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 15 93.1
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 6 48.5
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 118 49.2
Narrationes de Syntipa 49 41.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,515 44.4
Annals of Rome 395 42.5
Argumenta 42 17.9
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 40 36.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,880 68.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 889 51.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3,175 70.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 709 50.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 410 59.9
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,240 74.0
unknown 1,085 75.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,085 75.5
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 254 47.0
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 815 73.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,306 53.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,048 64.7
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 536 54.8
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 126 35.9
In Aristotelis Categorias Commentarius 175 59.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 937 95.9
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 197 56.7
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 510 65.8
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,030 55.0
Olympiodorus
Prolegomena 373 59.9
In Aristotelis Meteora Commentaria 559 49.3
Elias
In Porphyrii Isagogen 194 54.4
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 356 60.4
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 329 42.2
Agathias Scholasticus
Historiae 187 32.1
Epigrammata 22 37.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 143 39.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 353 49.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,474 58.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 500 47.9
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 303 57.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 345 52.2
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 179 59.1
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 179 59.1
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 345 52.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 546 32.3
Chrestomathy 2 30.2
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 8 29.2
Zosimus
Historia Nova 168 27.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 230 34.2
Historia Ecclesiastica 224 34.2
Historia Religiosa 127 28.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1,022 34.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 601 74.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 393 73.3