59906. οὐ

not
logeion_003
 countfreq. per 10K
core11,14282.2
corpus224,879104.9

Editions by Text Group (863)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 24 37.6
De spiritu 48 134.5
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 111 47.6
Hegemonius
Acta Archelai 15 62.8
Euripides
Heracles 113 129.6
Bacchae* 109 131.1
Heracles* 113 129.6
Plutarch
Theseus 48 62.2
unknown 54 59.6
unknown 18 152.4
unknown 102 105.5
unknown 68 89.3
Comparison of Lycurgus and Numa 13 79.8
Solon 85 94.7
Publicola 62 105.6
Comparison of Solon and Publicola 9 91.5
unknown 66 79.9
unknown 84 75.5
Fabius Maximus 80 102.0
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 10 132.8
Alcibiades 115 109.0
unknown 85 88.6
unknown 24 217.6
unknown 76 81.4
unknown 93 93.1
unknown 10 201.2
unknown 94 97.3
unknown 172 85.0
Pericles* 87 83.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2,035 82.4
Deipnosophistae 2,019 80.6
Isocrates
Against Euthynus 19 160.1
Against Callimachus 54 142.6
Against Lochites 10 83.8
On the team of horses 34 110.6
Trapeziticus 36 101.0
Aegineticus 30 96.9
To Demonicus 15 48.6
Against the Sophists 24 170.2
Busiris 35 119.0
Plataicus 44 128.8
To Nicocles 14 43.4
Nicocles or the Cyprians 40 99.7
Evagoras 54 111.2
Archidamus 61 93.3
On the Peace 107 127.0
Areopagiticus 53 109.1
Antidosis 187 99.4
To Philip 102 108.6
Panathenaicus 231 136.5
Ad Dionysium 8 142.9
Ad filios Jasonis 13 142.2
Ad Archidamum 12 103.9
Ad reges Mytilenaeos 6 86.3
Ad Timotheum 3 36.2
Ad Philippum 16 121.4
Ad Alexandrum 8 280.7
Ad Antipatrum 17 198.4
Ad Philippum 5 112.4
Helen* 40 101.7
Panegyricus* 138 120.8
Sophocles
Trachiniae 103 128.4
Electra 158 162.4
Philoctetes 149 151.4
Tracking Satyrs 24 102.2
Ajax* 111 127.6
Antigone* 111 137.1
Oedipus at Colonus* 168 143.5
Oedipus Tyrannus* 169 163.6
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 4 45.5
Hymn 4 to Hermes 4 42.3
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 29 to Hestia 1 333.3
Hymn 5 to Aphrodite* 1 20.2
Hymn 2 to Demeter* 21 56.4
unknown
unknown 26 117.9
unknown 35 133.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 265 55.9
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 98 74.0
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 414 129.5
De Cherubim 84 111.7
De Sacrificiis Abelis Et Caini 85 90.6
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 148 131.6
De Posteritate Caini 99 91.5
De Gigantibus 32 98.3
Quod Deus Sit Immutabilis 88 97.8
De Agricultura 113 126.9
De Plantatione 101 113.0
De Ebrietate 129 113.6
De Sobrietate 29 84.1
De Confusione Linguarum 132 132.8
De Migratione Abrahami 110 89.6
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 186 119.8
De Congressu Eruditionis Gratia 101 115.5
De Fuga Et Inventione 122 113.8
De Mutatione Nominum 147 114.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 282 111.7
De Abrahamo 157 118.0
De Josepho 131 103.5
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 324 104.3
De Decalogo 78 92.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 569 100.6
De Virtutibus 132 109.7
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 72 80.5
Quod Omnis Probus Liber Sit 114 151.9
De Vita Contemplativa 39 86.1
De Aeternitate Mundi 87 96.2
In Flaccum 104 117.9
Legatio Ad Gaium 197 113.8
Aristophanes
Lysistrata 144 163.4
Ecclesiazusae 127 150.6
Birds* 156 132.3
Clouds* 141 132.8
Frogs* 145 144.5
Hesiod
Sheild of Heracles 6 79.6
Theogony* 20 25.8
Works and Days* 4 29.4
Antiphon
On the murder of Herodes 88 128.1
New Testament
Gospel according to Matthew 211 108.0
Mark 4 39.3
Mark 118 98.2
Gospel of Luke 192 92.1
Acts 112 57.7
Epistle to the Romans 125 164.1
1 Corinthians 168 231.6
Second Corinthians 95 198.2
Epistle to the Galatians 38 157.7
Ephesians 11 42.5
Letter to the Philippians 12 68.5
Letter to the Colossians 8 47.4
First Letter to the Thessalonians 19 119.9
Second Letter to the Thessalonians 8 87.1
First Timothy 9 53.0
Second Timothy 12 90.9
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 68 130.4
James 26 141.5
First Epistle of Peter 13 73.4
Second Epistle of Peter 12 103.3
First John 48 206.7
Second Epistle of John 5 199.2
Third Letter of John 4 171.7
Letter of Jude 2 41.8
Revelation 68 64.9
Gospel according to John* 285 168.9
Xenophon
Hellenica 511 72.2
Memorabilia 440 113.2
Economics 162 83.1
Symposium 100 96.4
Apology 29 131.2
Cyropaedia 521 60.8
Hiero 57 89.0
Constitution of the Lacedaimonians 31 58.5
Ways and Means 29 70.4
On the Cavalry Commander 28 45.2
On the Art of Horsemanship 45 59.9
On Hunting 90 92.9
Agesilaus* 97 122.9
Anabasis* 431 70.3
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 55 108.9
Adhortatio ad artes addiscendas 55 109.1
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 22 155.8
De sectis ad eos qui introducuntur 69 110.0
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 111 92.1
Ars Medica 110 68.3
De elementis ex Hippocrate 156 112.5
De temperamentis 275 99.3
De naturalibus facultatibus 347 104.8
De anatomicis administrationibus 478 61.1
De ossibus ad tirones 32 46.0
De venarum arteriarumque dissectione 38 50.5
De nervorum dissectione 20 55.6
De instrumento odoratus 59 142.6
De uteri dissectione 35 106.6
De usu partium corporis humani I-XI 1,567 80.6
De motu musculorum 127 85.9
De victu attenuante 67 105.9
De victu attenuante 65 103.0
De utilitate respirationis 68 112.1
De semine 237 113.0
De foetuum formatione 63 80.5
An in arteriis sanguis contineatur 73 154.1
De optima corporis nostri constitutione 18 100.6
De bono habitu 12 142.9
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 82 95.2
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 81 96.6
De atra bile 61 96.0
De usu pulsuum 44 97.9
De placitis Hippocratis et Platonis 1,062 109.9
De parvae pilae exercitio 12 70.0
De parvae pilae exercitio 13 74.7
De venereis 1 25.3
De sanitate tuenda 513 76.6
De rebus boni malique suci 75 75.8
De ptisana 21 95.0
De dignotione ex insomniis 4 79.8
De morborum differentiis 49 72.4
De causis morborum 42 69.9
De symptomatum differentiis 39 58.6
De symptomatum causis 220 75.6
De differentiis febrium 163 78.7
De morborum temporibus 51 94.8
De totius morbi temporibus 33 90.8
De typis 5 33.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 38 68.4
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 97 105.7
De comate secundum Hippocratem 52 157.7
De marcore 64 110.0
De tumoribus praeter naturam 45 108.2
De inaequali intemperie 25 79.8
De difficultate respirationis 316 98.5
De locis affectis 546 78.9
De pulsibus ad tirones 58 98.9
De differentiis pulsuum 477 109.8
De dignoscendis pulsibus 352 111.5
De causis pulsuum 313 98.3
De praesagitione ex pulsibus 273 75.8
Synopsis librorum suorum de pulsibus 114 73.5
De crisibus 331 96.4
De diebus decretoriis 269 98.7
De methodo medendi 1,409 89.6
Ad Glauconem de methodo medendi 149 66.2
De venae sectione adversus Erasistratum 71 118.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 93 101.7
De curandi ratione per venae sectionem 67 66.5
De purgantium medicamentorum facultate 41 136.4
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 15 74.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 16 115.7
Pro puero epileptico consilium 22 67.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1,132 86.7
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 464 36.4
De compositione medicamentorum per genera 454 47.9
De antidotis 151 62.2
De theriaca ad Pisonem 85 66.9
Institutio logica 103 115.8
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 24 90.5
De praenotione ad Epigenem 98 88.5
De substantia facultatum naturalium fragmentum 13 93.1
In Hippocratis De natura hominis 268 108.1
In Hippocratis De victu acutorum 574 84.4
In Hippocratis Epidemiarum I 1,517 96.0
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 873 90.1
Adversus Lycum 80 104.3
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 82 108.9
In Hippocratis De articulis 464 74.1
In Hippocratis De fracturis 304 72.0
In Hippocratis De officina medici 289 69.2
De musculorum dissectione ad tirones 76 51.8
De consuetudinibus 33 81.7
De experientia medica 15 144.4
De optima doctrina 18 96.5
De temperamentis 283 100.6
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 63 98.2
De plenitudine 118 105.2
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 7 104.8
In Hippocratis Prognosticum 333 76.5
Plato
Phaedo 314 133.6
Cratylus 246 123.7
Theaetetus 377 153.7
Sophist 241 137.1
Statesman 180 97.3
Parmenides 361 214.7
Philebus 237 121.6
Phaedrus 185 102.0
Alcibiades 1 277 242.6
Alcibiades 2 78 171.3
Hipparchus 53 216.5
Lovers 29 111.8
Theages 64 168.7
Charmides 165 183.4
Laches 117 140.4
Lysis 129 172.3
Definitiones 3 16.5
Apology* 130 150.0
Crito* 81 175.9
Euthyphro* 114 203.4
Republic* 1,317 137.5
Symposium* 227 120.8
Lucian of Samosata
Cataplus 46 114.8
Juppiter confutatus 37 159.9
Juppiter tragoedus 67 101.5
Gallus 57 100.7
Prometheus 28 116.6
Prometheus 28 114.9
Icaromenippus 42 80.0
Timon 70 116.5
Charon sive contemplantes 47 108.0
Vitarum auctio 51 140.4
Revivescentes sive piscator 66 100.1
Bis accusatus sive tribunalia 47 79.3
De sacrificiis 14 76.8
De sacrificiis 14 76.6
Adversus indoctum et libros multos ementem 34 87.5
Somnium sive vita Luciani 14 77.0
De parasito sive artem esse parasiticam 116 172.7
Philopseudes sive incredulus 53 85.2
Dearum judicium 29 138.1
De mercede conductis potentium familiaribus 78 108.8
De morte Peregrini 48 110.8
Fugitivi 33 102.2
Toxaris vel amicitia 97 101.0
De saltatione 59 83.8
Lexiphanes 17 64.9
Eunuchus 11 81.7
De astrologia 34 176.0
Pseudologista 35 87.9
Deorum concilium 17 91.2
Tyrannicida 51 174.2
Abdicatus 62 127.5
Dialogi Marini 48 115.2
Arrian
Anabasis 632 79.1
Indica 106 78.0
Cynegeticus 78 127.4
Periplus Ponti Euxini 28 65.7
Tactica 51 56.0
Acies Contra Alanos 1 8.2
Apollonius, Dyscolus
De constructione 1,019 233.3
Aeschylus
Suppliant Maidens 48 101.0
Suppliant Maidens 49 90.4
Persians 43 75.9
Prometheus Bound 78 134.9
Prometheus Bound 78 127.7
Seven Against Thebes 46 92.2
Agamemnon 97 121.8
Agamemnon 97 110.7
Libation Bearers 39 74.0
Eumenides* 60 117.4
Persians* 43 84.6
Aristotle
Analytica priora 985 157.7
Analytica priora 984 154.4
De anima 286 132.9
De anima 285 128.2
Res Publica Atheniensium 76 49.0
Res Publica Atheniensium 5 50.2
Categoriae 175 162.7
De divinatione per somnum 16 133.4
Historia animalium 832 91.2
De insomniis 30 121.9
De interpretatione 248 379.3
De iuventute et senectute, De vita et morte 12 62.2
De longitudine et brevitate vitae 16 88.6
Magna Moralia 469 189.0
De memoria et reminiscentia 33 125.7
Meteorologica 306 90.3
De partibus animalium 341 89.8
Physica 859 144.9
Ars Poetica 91 84.7
De respiratione 58 95.5
De sophisticis elenchis 316 216.5
De sensu et sensibilibus 103 128.8
De somno et vigilia 26 86.6
Topica 712 155.6
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 32 124.0
Physica (textus alter) 18 75.0
Ars Poetica* 91 84.7
Aristoxenus
Harmonics 128 87.9
Agathemerus
Geographiae informatio 2 11.2
Theophrastus
Characters 43 62.1
Aesop
Fabulae 359 83.8
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 100 38.3
Problemata arithmetica 6 43.0
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 122 6.9
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 81 22.1
Pausanias
Description of Greece 1,793 79.8
Old Testament
Genesis 219 68.4
Exodus 217 89.5
Leviticus 256 134.2
Numbers 175 72.1
Deuteronomium 379 167.1
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 78 56.5
Judices (Cod. Alexandrinus) 156 101.0
Ruth 16 78.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 224 114.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 153 89.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 183 92.5
unknown 289 146.5
Isaias 507 129.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 191 104.1
pseudo-Galen
De fasciis 17 22.0
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 130 120.3
Introductio seu medicus 72 39.6
De remediis parabilibus 43 13.9
De theriaca ad Pamphilianum 15 75.3
De optima secta ad Thrasybulum 293 163.6
Lysias
Funeral Oration 48 112.0
Against Simon: Defense 20 86.5
On A Wound By Premeditation 23 222.0
For Callias 3 117.6
Against Andocides 34 121.3
On the Olive Stump 29 134.4
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 15 130.8
For The Soldier 8 83.3
Against Theomnestus 1 33 203.1
Against Theomnestus 2 15 252.5
Against Eratosthenes 69 132.3
Against Eratosthenes 69 132.3
Against Alcibiades 1 36 138.2
Against Alcibiades 2 5 77.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 17 140.0
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 6 94.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 17 118.3
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 41 123.7
For Polystratus 35 170.2
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 12 85.8
Against The Corn-Dealers 14 115.1
Against Pancleon 6 71.8
Against Pancleon 6 71.8
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 22 139.5
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 20 95.9
On the Scrutiny of Evandros 21 140.7
Against Epicrates and his Fellow-envoys 14 172.6
Against Ergocles 9 93.0
Against Philocrates 10 142.7
Against Nicomachus 22 108.7
Against Philon, On his Scrutiny 37 187.5
Against Diogeiton 18 100.6
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 9 151.3
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 68 130.5
Olympic Oration 6 138.2
On the Murder of Eratosthenes* 21 81.6
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 31 163.8
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 7 173.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 714 135.0
Adversus Mathematicos 1,666 150.1
Apollodorus
Library 82 29.5
Epitome 23 28.3
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 10 87.9
Samnite History 23 64.3
Gallic History 13 62.0
Sicily and the Other Islands 9 92.0
Wars in Spain 112 67.9
Hannibalic War 63 62.5
Punic Wars 183 68.9
Numidian Affairs 3 82.4
Macedonian Affairs 37 96.9
Illyrian Wars 33 66.5
Syrian Wars 86 59.9
Civil Wars 885 72.6
Mithridatic Wars 159 63.7
Artemidorus
Onirocriticon 532 81.6
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 380 106.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 270 117.0
Paedagogus 731 128.8
Stromata Books 7-8 348 120.5
Eclogae propheticae 47 93.2
Quis dives salvetur 91 96.7
Excerpta ex Theodoto 64 84.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 216 75.4
De Fasciis 3 15.6
Vita Hippocratis 5 100.8
Antisthenes
Ajax 11 208.7
Odysseus 19 204.3
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 49 195.9
Encomium of Helen* 15 107.4
Alcidamas
Peri Sophiston 17 77.1
Odysseus 22 56.1
Dio Chrysostom
Orationes 2,564 137.6
Babrius
Fabulae Aesopeae 136 117.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1,002 136.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 368 59.5
Excerpta Polyaeni 68 41.9
Hippocrates
De prisca medicina 57 100.2
De aere, aquis, locis 95 123.4
Prognosticon 15 27.8
De diaeta in morbis acutis 47 72.9
De diaeta acutorum (spurium) 19 33.9
Epidemiarum 528 126.8
De capitis vulneribus 32 61.7
De fracturis 71 60.3
De articulis 150 66.9
Vectiarius 39 74.8
Aphorismi 56 75.2
Iusiurandum 2 78.4
Lex 3 86.7
De humoribus 10 43.6
Prorrheticon I 57 58.0
Coa praesagia 52 44.8
De arte 63 229.5
De natura hominis 21 53.0
De salubri diaeta 4 27.7
De flatibus 15 52.0
De liquidorum usu 7 48.5
De morbis I 220 62.6
De genitura 18 90.3
De natura pueri 59 79.8
De affectionibus 30 40.0
De locis in homine 71 84.9
De morbo sacro 44 89.7
De haemorrhoidibus 4 42.3
De fistulis 1 6.2
De diaeta 155 78.3
De affectionibus interioribus 71 44.3
De natura muliebri 35 30.4
De octimestri partu 4 51.0
De muliebribus 199 41.6
De virginum morbis 4 89.5
De superfoetatione 15 45.6
De anatomia 1 44.6
De dentitione 6 176.5
De glandulis 29 162.8
De carnibus 29 84.4
De corde 17 169.0
De alimento 16 117.6
De visu 9 116.4
De natura ossium 15 46.8
De medico 11 70.4
De habitu decenti 13 90.0
De crisibus 13 64.5
De diebus criticis 15 116.6
Epistulae, Decretum, Orationes 130 113.3
De officina medici 5 21.9
De ulceribus 12 34.0
Praeceptiones 20 148.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 254 129.2
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 3 145.6
Iatrica 87 49.9
Justin Martyr
Apology 179 122.8
Apologia secunda 41 124.6
Apologia secunda 41 124.6
Dialogue with Trypho 594 111.4
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 53 199.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 613 81.3
unknown
unknown 368 59.3
unknown 68 41.9
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 74 44.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 4,474 124.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2,197 135.2
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2,460 128.6
In Librum De Sensu Commentarium 583 109.7
Problems and Solutions 48 125.7
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1,410 186.7
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 624 71.9
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 9 55.4
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 141 122.3
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 145 125.8
De Resurrectione 115 127.9
De Resurrectione 116 128.1
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 39 38.5
De Sphaera Quae Movetur 18 43.6
Barnabae epistula
Barnabae epistula 91 131.7
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 23 108.8
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 5 18.0
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 88 89.2
Epistula II ad Corinthios 50 160.7
Anonymus
Didache XII Apostolorum 61 275.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 112 28.5
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 217 77.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 9 48.9
Ad Magnesios (epist. 2) 13 120.3
Ad Trallianos (epist. 3) 21 213.6
Ad Romanos (epist. 4) 11 105.8
Ad Philadelphios (epist. 5) 13 125.4
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 17 145.2
Ad Polycarpum (epist. 7) 4 51.3
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 94 44.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 57 90.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 14 51.6
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 18 50.5
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 28 131.6
Oracula Sibyllina
Oracula 247 93.3
Fragmenta 9 145.2
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 141 60.7
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 54 75.9
The Testament of Abraham Recension B 34 102.5
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 165 43.4
Theophilus
Ad Autolycum 245 113.0
Ad Autolycum 247 114.3
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 100 84.3
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 131 129.7
Euclid
Elements 372 22.6
Data 10 5.1
Data (demonstrationes alterae) 3 7.1
Plotinus
Enneades 4,006 177.4
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 389 130.8
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1,330 153.9
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 822 144.0
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 161 106.4
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1,157 153.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2,143 92.2
Historia Ecclesiastica 614 62.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 43 55.5
Demonstratio Evangelica 1,280 80.0
De Ecclesiastica Theologia 124 77.1
De Theophania (Fragmenta) 80 97.4
Onomasticon 28 22.2
Vita Constantini 199 52.2
Oration of Constantine 94 82.7
De Laudibus Constantini 156 80.6
Historia Ecclesiastica 609 61.4
Epiphanius
Ancoratus 662 165.2
Panarion (Adversus Haereses) 2,121 110.9
Anacephalaeosis [Sp.] 10 33.4
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 226 146.0
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 48 229.8
De Theologia (Orat. 28) 66 89.1
De Filio (Orat. 29) 99 200.2
De Filio (Orat. 30) 86 170.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 101 162.1
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 234 85.2
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 482 146.0
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 841 171.8
Zetemata codicis Vaticani 102 100.2
Isagoge Sive Quinque Voces 56 93.6
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 376 152.4
Marcellus
Fragmenta 127 110.0
Origen
Contra Celsum 2,179 130.7
Commentarii In Evangelium Joannis 2,213 137.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 343 147.8
Exhortatio ad martyrium 137 109.6
De oratione 282 98.6
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 393 153.5
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 104 126.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 126 119.3
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 77 205.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 33 156.6
Homiliae In Lucam 222 130.1
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 172 124.5
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 496 157.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 288 128.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 988 108.0
Epistula ad Africanum 57 120.7
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 10 132.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 59 129.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 813 72.3
Eunapius
Vitae Sophistarum 10 126.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 199 64.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 634 88.9
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 619 89.0
Libanius
Epistulae 1-1544 1,993 160.2
Oratio 1 331 145.8
Oratio 3 37 188.4
Oratio 4 48 201.2
Oratio 5 34 121.0
Oratio 6 23 217.6
Oratio 7 11 210.3
Oratio 8 9 122.3
Oratio 9 11 120.6
Oratio 10 34 153.3
Oratio 11 202 129.6
Oratio 26 57 200.1
Oratio 27 52 140.5
Oratio 28 47 213.5
Oratio 29 58 189.0
Oratio 30 80 153.5
Oratio 31 57 149.9
Oratio 32 52 205.6
Oratio 33 70 175.8
Oratio 34 51 200.8
Oratio 35 53 200.8
Oratio 36 28 193.8
Oratio 38 33 162.6
Oratio 39 28 138.9
Oratio 40 44 175.9
Oratio 41 18 100.1
Oratio 42 83 172.8
Oratio 43 40 187.7
Oratio 44 2 47.7
Oratio 45 63 194.8
Oratio 46 80 201.1
Oratio 47 60 173.7
Oratio 48 47 130.4
Oratio 49 50 163.7
Oratio 50 54 181.2
Oratio 51 52 181.1
Oratio 52 92 197.8
Oratio 53 55 203.0
Oratio 54 127 209.5
Oratio 55 51 172.9
Oratio 56 37 164.0
Oratio 57 85 200.1
Oratio 59 218 162.6
Oratio 60 12 145.6
Oratio 61 16 100.8
Oratio 62 86 158.1
Oratio 63 65 187.4
Oratio 64 185 172.4
Declamatio 1 269 176.8
Declamatio 2 49 163.9
Declamatio 3 40 159.4
Declamatio 4 112 154.3
Declamatio 5 161 204.0
Declamatio 6 91 161.9
Declamatio 7 40 204.0
Declamatio 8 46 180.0
Declamatio 9 73 181.9
Declamatio 10 89 235.2
Declamatio 11 50 176.0
Declamatio 12 54 128.6
Declamatio 13 87 154.6
Declamatio 14 49 157.4
Declamatio 16 175 257.3
Declamatio 17 128 193.8
Declamatio 18 41 158.5
Declamatio 19 60 166.1
Declamatio 20 39 141.7
Declamatio 21 42 134.9
Declamatio 22 43 129.4
Declamatio 23 119 144.6
Declamatio 24 28 115.0
Declamatio 25 41 111.1
Declamatio 26 63 167.1
Declamatio 27 34 166.8
Declamatio 28 21 122.6
Declamatio 29 37 156.6
Declamatio 30 96 182.9
Declamatio 31 67 156.4
Declamatio 32 90 205.5
Declamatio 33 67 166.5
Declamatio 34 189 155.8
Declamatio 35 51 172.3
Declamatio 37 38 125.7
Declamatio 38 95 249.9
Declamatio 39 66 192.4
Declamatio 40 114 160.7
Declamatio 41 89 221.2
Declamatio 42 76 162.9
Declamatio 44 105 179.0
Declamatio 46 77 223.5
Declamatio 47 82 184.8
Declamatio 48 99 186.4
Declamatio 49 45 67.4
Declamatio 50 54 143.4
Declamatio 51 13 120.4
Characteres Epistolici [Sp.] 20 85.4
Oratio 2 80 203.5
Oratio 37 37 205.6
Oratio 58 52 164.7
Declamatio 15 110 204.1
Declamatio 36 73 189.2
Declamatio 43 90 146.7
Declamatio 45 24 98.8
unknown
unknown 15 107.4
unknown 49 195.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 572 52.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 81 43.9
Anna Comnena
Alexias 846 60.5
Alexias 863 61.2
Alexias 864 61.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 296 57.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 338 67.0
unknown 14 113.7
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 203 71.2
De Libero Arbitrio 140 182.6
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 27 140.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 29 179.9
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 15 121.4
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 165 68.7
Narrationes de Syntipa 63 53.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,855 54.3
Annals of Rome 373 40.1
Argumenta 59 25.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 48 43.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2,856 103.6
In Aristotelis Categorias Commentarium 2,210 126.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5,706 127.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2,150 152.5
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 871 127.2
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 2,481 148.0
unknown 1,726 119.6
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,725 120.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 434 80.3
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,407 126.4
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3,341 135.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4,231 133.7
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 901 92.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 341 97.2
In Aristotelis Categorias Commentarius 430 145.6
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1,677 171.6
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 553 159.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,019 131.5
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2,442 130.3
Olympiodorus
Prolegomena 825 132.4
In Aristotelis Meteora Commentaria 1,321 116.6
Elias
In Porphyrii Isagogen 428 120.1
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 798 135.4
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1,111 142.6
Agathias Scholasticus
Historiae 646 110.9
Epigrammata 62 104.7
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 416 114.5
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 790 110.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2,972 117.2