17560. γάρ

for
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10,08274.4
corpus237,159110.6

Editions by Text Group (853)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 42 65.7
De spiritu 73 204.5
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 128 54.9
Hegemonius
Acta Archelai 12 50.3
Euripides
Heracles 83 95.2
Bacchae* 67 80.6
Heracles* 83 95.2
Plutarch
Theseus 47 60.9
unknown 63 69.5
unknown 10 84.7
unknown 79 81.7
unknown 52 68.3
Comparison of Lycurgus and Numa 13 79.8
Solon 71 79.1
Publicola 32 54.5
Comparison of Solon and Publicola 14 142.3
unknown 52 62.9
unknown 58 52.1
Fabius Maximus 55 70.1
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 5 66.4
Alcibiades 75 71.1
unknown 66 68.8
unknown 12 108.8
unknown 52 55.7
unknown 58 58.0
unknown 3 60.4
unknown 57 59.0
unknown 115 56.8
Pericles* 62 59.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2,001 81.1
Deipnosophistae 2,003 80.0
Isocrates
Against Euthynus 17 143.2
Against Callimachus 26 68.7
Against Lochites 12 100.5
On the team of horses 27 87.9
Trapeziticus 26 72.9
Aegineticus 34 109.9
To Demonicus 76 246.3
Against the Sophists 15 106.4
Busiris 32 108.8
Plataicus 45 131.7
To Nicocles 38 117.7
Nicocles or the Cyprians 40 99.7
Evagoras 51 105.0
Archidamus 67 102.4
On the Peace 96 113.9
Areopagiticus 71 146.2
Antidosis 192 102.1
To Philip 101 107.5
Panathenaicus 150 88.7
Ad Dionysium 6 107.1
Ad filios Jasonis 16 175.1
Ad Archidamum 9 77.9
Ad reges Mytilenaeos 8 115.1
Ad Timotheum 10 120.8
Ad Philippum 14 106.2
Ad Alexandrum 3 105.3
Ad Antipatrum 8 93.3
Ad Philippum 5 112.4
Helen* 48 122.1
Panegyricus* 121 106.0
Sophocles
Trachiniae 91 113.4
Electra 142 145.9
Philoctetes 105 106.7
Tracking Satyrs 19 80.9
Ajax* 118 135.7
Antigone* 114 140.8
Oedipus at Colonus* 144 123.0
Oedipus Tyrannus* 150 145.2
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 1 11.4
Hymn 4 to Hermes 3 31.7
Hymn 2 to Demeter* 18 48.3
unknown
unknown 27 122.4
unknown 32 122.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 317 66.8
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 166 125.3
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 576 180.2
De Cherubim 92 122.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 121 128.9
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 163 145.0
De Posteritate Caini 185 171.0
De Gigantibus 47 144.4
Quod Deus Sit Immutabilis 142 157.7
De Agricultura 122 137.0
De Plantatione 119 133.1
De Ebrietate 152 133.9
De Sobrietate 51 147.8
De Confusione Linguarum 140 140.8
De Migratione Abrahami 220 179.2
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 241 155.2
De Congressu Eruditionis Gratia 165 188.8
De Fuga Et Inventione 194 180.9
De Mutatione Nominum 223 173.5
De Somniis (Lib. I-Ii) 351 139.0
De Abrahamo 154 115.7
De Josepho 151 119.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 318 102.3
De Decalogo 98 116.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 608 107.5
De Virtutibus 132 109.7
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 107 119.6
Quod Omnis Probus Liber Sit 85 113.2
De Vita Contemplativa 48 105.9
De Aeternitate Mundi 117 129.4
In Flaccum 95 107.7
Legatio Ad Gaium 214 123.6
Aristophanes
Lysistrata 90 102.1
Ecclesiazusae 143 169.6
Birds* 111 94.1
Clouds* 106 99.8
Frogs* 122 121.6
Hesiod
Sheild of Heracles 4 53.1
Theogony* 33 42.6
Works and Days* 12 88.2
Antiphon
On the murder of Herodes 98 142.7
New Testament
Gospel according to Matthew 124 63.5
Mark 2 19.7
Mark 65 54.1
Gospel of Luke 97 46.6
Acts 80 41.2
Epistle to the Romans 143 187.8
1 Corinthians 107 147.5
Second Corinthians 76 158.6
Epistle to the Galatians 36 149.4
Ephesians 11 42.5
Letter to the Philippians 13 74.2
Letter to the Colossians 6 35.5
First Letter to the Thessalonians 23 145.1
Second Letter to the Thessalonians 5 54.5
First Timothy 13 76.6
Second Timothy 14 106.1
Epistle of Paul to Titus 6 87.1
Epistle to Philemon 3 84.0
Letter to the Hebrews 91 174.5
James 14 76.2
First Epistle of Peter 10 56.5
Second Epistle of Peter 15 129.1
First John 3 12.9
Second Epistle of John 1 39.8
Third Letter of John 2 85.8
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 16 15.3
Gospel according to John* 64 37.9
Xenophon
Hellenica 326 46.0
Memorabilia 356 91.6
Economics 184 94.4
Symposium 106 102.2
Apology 23 104.1
Cyropaedia 661 77.2
Hiero 78 121.7
Constitution of the Lacedaimonians 58 109.5
Ways and Means 44 106.9
On the Cavalry Commander 71 114.6
On the Art of Horsemanship 105 139.8
On Hunting 126 130.0
Agesilaus* 46 58.3
Anabasis* 452 73.7
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 60 118.8
Adhortatio ad artes addiscendas 60 119.0
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 13 92.1
De sectis ad eos qui introducuntur 73 116.4
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 117 97.0
Ars Medica 92 57.1
De elementis ex Hippocrate 194 139.9
De temperamentis 342 123.5
De naturalibus facultatibus 375 113.3
De anatomicis administrationibus 601 76.8
De ossibus ad tirones 46 66.2
De venarum arteriarumque dissectione 42 55.8
De nervorum dissectione 17 47.3
De instrumento odoratus 38 91.9
De uteri dissectione 34 103.6
De usu partium corporis humani I-XI 2,050 105.4
De motu musculorum 191 129.2
De victu attenuante 65 102.8
De victu attenuante 65 103.0
De utilitate respirationis 79 130.2
De semine 227 108.2
De foetuum formatione 65 83.1
An in arteriis sanguis contineatur 64 135.1
De optima corporis nostri constitutione 17 95.0
De bono habitu 10 119.0
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 92 106.8
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 91 108.5
De atra bile 52 81.8
De usu pulsuum 50 111.2
De placitis Hippocratis et Platonis 997 103.2
De parvae pilae exercitio 27 157.4
De parvae pilae exercitio 27 155.1
De venereis 3 80.4
De venereis 4 101.3
De sanitate tuenda 687 102.6
De rebus boni malique suci 100 101.1
De ptisana 29 131.2
De dignotione ex insomniis 6 119.8
De morborum differentiis 60 88.6
De causis morborum 50 83.2
De symptomatum differentiis 74 111.3
De symptomatum causis 282 96.9
De differentiis febrium 174 84.0
De morborum temporibus 48 89.2
De totius morbi temporibus 39 107.3
De typis 5 33.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 46 82.9
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 126 137.3
De comate secundum Hippocratem 50 151.7
De marcore 43 73.9
De tumoribus praeter naturam 39 93.8
De inaequali intemperie 34 108.5
De difficultate respirationis 384 119.7
De locis affectis 603 87.1
De pulsibus ad tirones 44 75.0
De differentiis pulsuum 511 117.6
De dignoscendis pulsibus 396 125.4
De causis pulsuum 376 118.0
De praesagitione ex pulsibus 324 89.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 150 96.7
De crisibus 401 116.8
De diebus decretoriis 313 114.8
De methodo medendi 1,608 102.2
Ad Glauconem de methodo medendi 208 92.4
De venae sectione adversus Erasistratum 83 138.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 97 106.1
De curandi ratione per venae sectionem 93 92.3
De purgantium medicamentorum facultate 24 79.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 22 109.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 24 173.5
Pro puero epileptico consilium 24 73.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1,281 98.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 610 47.9
De compositione medicamentorum per genera 619 65.3
De antidotis 140 57.7
De theriaca ad Pisonem 163 128.4
Institutio logica 65 73.1
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 51 192.3
De praenotione ad Epigenem 68 61.4
De substantia facultatum naturalium fragmentum 11 78.7
In Hippocratis De natura hominis 288 116.2
In Hippocratis De victu acutorum 768 112.9
In Hippocratis Epidemiarum I 1,512 95.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1,011 104.3
Adversus Lycum 82 106.9
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 78 103.5
In Hippocratis De articulis 702 112.1
In Hippocratis De fracturis 448 106.1
In Hippocratis De officina medici 414 99.2
De musculorum dissectione ad tirones 41 27.9
De consuetudinibus 36 89.2
De experientia medica 18 173.2
De causis respirationis 5 73.5
De optima doctrina 22 118.0
De temperamentis 350 124.4
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 59 91.9
De plenitudine 127 113.3
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 7 104.8
In Hippocratis Prognosticum 458 105.2
Plato
Phaedo 219 93.2
Cratylus 185 93.0
Theaetetus 264 107.6
Sophist 190 108.1
Statesman 146 78.9
Parmenides 217 129.1
Philebus 173 88.8
Phaedrus 145 80.0
Alcibiades 1 110 96.3
Alcibiades 2 46 101.0
Hipparchus 23 94.0
Lovers 16 61.7
Theages 40 105.4
Charmides 111 123.4
Laches 96 115.2
Lysis 85 113.5
Apology* 120 138.4
Crito* 34 73.8
Euthyphro* 81 144.5
Republic* 735 76.7
Symposium* 230 122.4
Lucian of Samosata
Cataplus 48 119.8
Juppiter confutatus 34 146.9
Juppiter tragoedus 65 98.5
Gallus 63 111.2
Prometheus 28 116.6
Prometheus 28 114.9
Icaromenippus 59 112.3
Timon 52 86.5
Charon sive contemplantes 46 105.7
Vitarum auctio 52 143.1
Revivescentes sive piscator 69 104.6
Bis accusatus sive tribunalia 57 96.2
De sacrificiis 13 71.3
De sacrificiis 13 71.2
Adversus indoctum et libros multos ementem 33 84.9
Somnium sive vita Luciani 17 93.5
De parasito sive artem esse parasiticam 76 113.1
Philopseudes sive incredulus 57 91.6
Dearum judicium 31 147.6
De mercede conductis potentium familiaribus 84 117.2
De morte Peregrini 45 103.9
Fugitivi 32 99.1
Toxaris vel amicitia 87 90.6
De saltatione 70 99.5
Lexiphanes 26 99.3
Eunuchus 9 66.9
De astrologia 20 103.5
Pseudologista 36 90.4
Deorum concilium 21 112.7
Tyrannicida 27 92.2
Abdicatus 49 100.8
Dialogi Marini 48 115.2
Arrian
Anabasis 353 44.2
Indica 78 57.4
Cynegeticus 51 83.3
Periplus Ponti Euxini 20 46.9
Tactica 51 56.0
Apollonius, Dyscolus
De constructione 907 207.7
Aeschylus
Suppliant Maidens 36 75.7
Suppliant Maidens 36 66.4
Persians 60 105.9
Prometheus Bound 76 131.5
Prometheus Bound 76 124.4
Seven Against Thebes 46 92.2
Seven Against Thebes 1 3333.3
Agamemnon 94 118.0
Agamemnon 94 107.3
Libation Bearers 65 123.4
Eumenides* 67 131.1
Persians* 57 112.2
Aristotle
Analytica priora 1,227 196.5
Analytica priora 1,227 192.5
De anima 414 192.3
De anima 411 184.9
Res Publica Atheniensium 102 65.7
Res Publica Atheniensium 4 40.1
Categoriae 265 246.4
De divinatione per somnum 28 233.5
Historia animalium 1,007 110.4
De insomniis 41 166.6
De interpretatione 114 174.4
De iuventute et senectute, De vita et morte 34 176.3
De longitudine et brevitate vitae 53 293.5
Magna Moralia 571 230.1
De memoria et reminiscentia 47 179.0
Meteorologica 631 186.3
De partibus animalium 751 197.9
Physica 1,270 214.2
Ars Poetica 193 179.6
De respiratione 125 205.8
De sophisticis elenchis 297 203.4
De sensu et sensibilibus 158 197.5
De somno et vigilia 55 183.2
Topica 1,111 242.8
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 44 170.5
Physica (textus alter) 59 245.7
Ars Poetica* 193 179.6
Aristoxenus
Harmonics 224 153.8
Agathemerus
Geographiae informatio 6 33.5
Theophrastus
Characters 25 36.1
Aesop
Fabulae 207 48.3
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 249 95.4
Problemata arithmetica 2 14.3
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 392 22.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 154 42.1
Pausanias
Description of Greece 954 42.5
Old Testament
Genesis 109 34.0
Exodus 93 38.3
Leviticus 36 18.9
Numbers 23 9.5
Deuteronomium 42 18.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 23 16.7
Ruth 2 9.8
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 4 2.3
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 2 1.0
unknown 158 80.1
Isaias 234 59.6
pseudo-Galen
De fasciis 19 24.6
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 58 53.7
Introductio seu medicus 93 51.2
De remediis parabilibus 91 29.5
De theriaca ad Pamphilianum 18 90.4
De optima secta ad Thrasybulum 281 156.9
Lysias
Funeral Oration 42 98.0
Against Simon: Defense 15 64.9
On A Wound By Premeditation 12 115.8
For Callias 1 39.2
Against Andocides 29 103.4
On the Olive Stump 20 92.7
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 23 200.5
For The Soldier 10 104.2
Against Theomnestus 1 23 141.5
Against Theomnestus 2 9 151.5
Against Eratosthenes 49 93.9
Against Eratosthenes 49 93.9
Against Alcibiades 1 18 69.1
Against Alcibiades 2 2 31.0
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 14 115.3
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 4 63.2
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 11 76.5
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 39 117.6
For Polystratus 23 111.9
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 10 71.5
Against The Corn-Dealers 16 131.6
Against Pancleon 5 59.8
Against Pancleon 5 59.8
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 25 158.5
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 29 139.0
On the Scrutiny of Evandros 18 120.6
Against Epicrates and his Fellow-envoys 6 74.0
Against Ergocles 11 113.6
Against Philocrates 11 156.9
Against Nicomachus 12 59.3
Against Philon, On his Scrutiny 25 126.7
Against Diogeiton 8 44.7
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 6 100.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 51 97.9
Olympic Oration 6 138.2
On the Murder of Eratosthenes* 31 120.5
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 25 132.1
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 49.5
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 563 106.4
Adversus Mathematicos 1,635 147.3
Apollodorus
Library 101 36.3
Epitome 21 25.8
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 3 26.4
Samnite History 9 25.1
Gallic History 6 28.6
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 46 27.9
Hannibalic War 22 21.8
Punic Wars 91 34.3
Numidian Affairs 3 82.4
Macedonian Affairs 10 26.2
Illyrian Wars 14 28.2
Syrian Wars 43 30.0
Civil Wars 434 35.6
Mithridatic Wars 42 16.8
Artemidorus
Onirocriticon 1,095 168.0
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 480 134.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 194 84.1
Paedagogus 742 130.7
Stromata Books 7-8 310 107.3
Eclogae propheticae 72 142.8
Quis dives salvetur 86 91.4
Excerpta ex Theodoto 64 84.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 421 147.0
Vita Hippocratis 1 20.2
Antisthenes
Ajax 7 132.8
Odysseus 11 118.3
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 59 235.9
Encomium of Helen* 19 136.1
Alcidamas
Peri Sophiston 27 122.5
Odysseus 36 91.7
Dio Chrysostom
Orationes 1,847 99.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 78 67.4
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1,391 189.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 99 16.0
Excerpta Polyaeni 18 11.1
Hippocrates
De prisca medicina 54 94.9
De aere, aquis, locis 114 148.1
Prognosticon 44 81.4
De diaeta in morbis acutis 77 119.4
De diaeta acutorum (spurium) 24 42.8
Epidemiarum 91 21.9
De capitis vulneribus 44 84.8
De fracturis 132 112.2
De articulis 268 119.5
Vectiarius 41 78.7
Aphorismi 30 40.3
Lex 9 260.1
De humoribus 13 56.7
Prorrheticon I 65 66.1
Coa praesagia 15 12.9
De arte 38 138.4
De natura hominis 50 126.2
De salubri diaeta 20 138.3
De flatibus 57 197.8
De liquidorum usu 10 69.3
De morbis I 173 49.2
De genitura 17 85.3
De natura pueri 80 108.1
De affectionibus 28 37.3
De locis in homine 64 76.5
De morbo sacro 60 122.3
De haemorrhoidibus 8 84.7
De fistulis 8 49.7
De diaeta 140 70.7
De affectionibus interioribus 73 45.6
De natura muliebri 11 9.6
De octimestri partu 13 165.8
De muliebribus 146 30.5
De virginum morbis 6 134.2
De superfoetatione 7 21.3
De dentitione 1 29.4
De glandulis 22 123.5
De carnibus 26 75.6
De corde 25 248.5
De alimento 1 7.4
De visu 2 25.9
De natura ossium 11 34.3
De medico 40 256.1
De habitu decenti 43 297.6
De crisibus 12 59.6
De diebus criticis 7 54.4
Epistulae, Decretum, Orationes 134 116.8
De officina medici 5 21.9
De ulceribus 10 28.3
Praeceptiones 39 289.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 263 133.8
Anonymus Londinensis
Iatrica 41 23.5
Justin Martyr
Apology 132 90.6
Apologia secunda 31 94.2
Apologia secunda 31 94.2
Dialogue with Trypho 407 76.4
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 22 82.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 532 70.5
unknown
unknown 99 16.0
unknown 18 11.1
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 461 276.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 6,511 181.4
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 3,206 197.3
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3,924 205.2
In Librum De Sensu Commentarium 1,028 193.5
Problems and Solutions 70 183.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1,288 170.5
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1,460 168.3
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 28 172.2
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 118 102.4
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 118 102.4
De Resurrectione 95 105.6
De Resurrectione 95 104.9
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 41 40.5
De Sphaera Quae Movetur 31 75.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 49 70.9
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 11 52.0
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 10 36.0
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 95 96.3
Epistula II ad Corinthios 49 157.5
Anonymus
Didache XII Apostolorum 33 148.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 148 37.6
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 237 84.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 20 108.7
Ad Magnesios (epist. 2) 10 92.5
Ad Trallianos (epist. 3) 14 142.4
Ad Romanos (epist. 4) 13 125.0
Ad Philadelphios (epist. 5) 8 77.1
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 9 76.9
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 168 78.6
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 3 4.7
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 23 84.8
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 41 115.1
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 22 103.4
Oracula Sibyllina
Oracula 206 77.8
Fragmenta 2 32.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 284 122.2
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 18 25.3
The Testament of Abraham Recension B 15 45.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 346 91.0
Theophilus
Ad Autolycum 210 96.8
Ad Autolycum 207 95.8
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 76 64.1
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 2 132.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 128 126.7
Euclid
Elements 964 58.5
Data 188 95.0
Data (demonstrationes alterae) 23 54.3
Plotinus
Enneades 2,797 123.9
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 530 178.2
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1,941 224.5
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1,041 182.4
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 281 185.6
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1,343 178.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,818 78.2
Historia Ecclesiastica 438 44.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 25 32.2
Demonstratio Evangelica 731 45.7
De Ecclesiastica Theologia 136 84.6
De Theophania (Fragmenta) 60 73.0
Onomasticon 9 7.2
Vita Constantini 179 47.0
Oration of Constantine 120 105.6
De Laudibus Constantini 80 41.3
Historia Ecclesiastica 441 44.5
Epiphanius
Ancoratus 533 133.0
Panarion (Adversus Haereses) 2,230 116.6
Anacephalaeosis [Sp.] 4 13.4
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 246 158.9
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 12 57.4
De Theologia (Orat. 28) 61 82.4
De Filio (Orat. 29) 88 178.0
De Filio (Orat. 30) 97 192.5
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 83 133.2
Iamblichus
Protrepticus 326 118.6
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 466 141.1
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 992 202.7
Zetemata codicis Vaticani 169 165.9
Isagoge Sive Quinque Voces 88 147.2
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 338 137.0
Marcellus
Fragmenta 191 165.5
Origen
Contra Celsum 1,112 66.7
Commentarii In Evangelium Joannis 1,264 78.3
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 300 129.3
Exhortatio ad martyrium 105 84.0
De oratione 184 64.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 206 80.5
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 140 170.5
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 147 139.1
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 24 64.2
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 16 75.9
Homiliae In Lucam 254 148.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 148 107.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 248 78.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 139 61.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 605 66.1
Epistula ad Africanum 27 57.2
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 7 92.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 34 74.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 790 70.3
Eunapius
Vitae Sophistarum 2 25.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 169 54.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 612 85.8
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 617 88.7
Libanius
Epistulae 1-1544 1,457 117.1
Oratio 1 142 62.5
Oratio 3 14 71.3
Oratio 4 16 67.1
Oratio 5 16 56.9
Oratio 6 2 18.9
Oratio 7 3 57.4
Oratio 8 3 40.8
Oratio 9 6 65.8
Oratio 10 23 103.7
Oratio 11 128 82.1
Oratio 26 42 147.4
Oratio 27 30 81.1
Oratio 28 23 104.5
Oratio 29 36 117.3
Oratio 30 42 80.6
Oratio 31 35 92.0
Oratio 32 28 110.7
Oratio 33 35 87.9
Oratio 34 16 63.0
Oratio 35 17 64.4
Oratio 36 8 55.4
Oratio 38 22 108.4
Oratio 39 20 99.2
Oratio 40 23 92.0
Oratio 41 13 72.3
Oratio 42 38 79.1
Oratio 43 14 65.7
Oratio 44 4 95.5
Oratio 45 28 86.6
Oratio 46 43 108.1
Oratio 47 36 104.2
Oratio 48 34 94.3
Oratio 49 19 62.2
Oratio 50 22 73.8
Oratio 51 36 125.4
Oratio 52 30 64.5
Oratio 53 25 92.3
Oratio 54 43 70.9
Oratio 55 27 91.5
Oratio 56 19 84.2
Oratio 57 35 82.4
Oratio 59 118 88.0
Oratio 60 2 24.3
Oratio 61 6 37.8
Oratio 62 43 79.0
Oratio 63 33 95.2
Oratio 64 88 82.0
Declamatio 1 114 74.9
Declamatio 2 25 83.6
Declamatio 3 32 127.5
Declamatio 4 72 99.2
Declamatio 5 105 133.1
Declamatio 6 69 122.7
Declamatio 7 13 66.3
Declamatio 8 28 109.5
Declamatio 9 44 109.6
Declamatio 10 41 108.4
Declamatio 11 25 88.0
Declamatio 12 31 73.8
Declamatio 13 65 115.5
Declamatio 14 32 102.8
Declamatio 16 60 88.2
Declamatio 17 49 74.2
Declamatio 18 26 100.5
Declamatio 19 41 113.5
Declamatio 20 34 123.5
Declamatio 21 36 115.6
Declamatio 22 34 102.3
Declamatio 23 72 87.5
Declamatio 24 31 127.3
Declamatio 25 56 151.8
Declamatio 26 47 124.6
Declamatio 27 32 157.0
Declamatio 28 29 169.3
Declamatio 29 15 63.5
Declamatio 30 39 74.3
Declamatio 31 56 130.7
Declamatio 32 43 98.2
Declamatio 33 55 136.7
Declamatio 34 128 105.5
Declamatio 35 41 138.5
Declamatio 37 18 59.5
Declamatio 38 49 128.9
Declamatio 39 32 93.3
Declamatio 40 41 57.8
Declamatio 41 25 62.1
Declamatio 42 40 85.7
Declamatio 44 50 85.2
Declamatio 46 44 127.7
Declamatio 47 42 94.6
Declamatio 48 48 90.4
Declamatio 49 104 155.7
Declamatio 50 32 85.0
Declamatio 51 8 74.1
Characteres Epistolici [Sp.] 46 196.3
Oratio 2 19 48.3
Oratio 37 18 100.0
Oratio 58 28 88.7
Declamatio 15 47 87.2
Declamatio 36 34 88.1
Declamatio 43 30 48.9
Declamatio 45 30 123.5
unknown
unknown 19 136.1
unknown 59 235.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 413 37.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 88 47.7
Anna Comnena
Alexias 920 65.8
Alexias 927 65.7
Alexias 927 65.6
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 198 38.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 336 66.6
unknown 13 105.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 405 142.0
De Libero Arbitrio 115 150.0
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 35 182.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 21 130.3
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 22 178.0
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 104 43.3
Narrationes de Syntipa 50 42.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,777 52.0
Annals of Rome 360 38.7
Argumenta 2 0.9
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 183 165.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3,386 122.8
In Aristotelis Categorias Commentarium 2,352 134.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6,191 138.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1,767 125.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,345 196.4
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 2,463 146.9
unknown 2,035 141.0
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2,035 141.7
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 745 137.9
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,909 171.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 4,425 179.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5,521 174.4
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1,606 164.3
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 644 183.5
In Aristotelis Categorias Commentarius 577 195.4
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 959 98.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 598 172.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 970 125.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 3,509 187.3
Olympiodorus
Prolegomena 779 125.0
In Aristotelis Meteora Commentaria 1,877 165.7
Elias
In Porphyrii Isagogen 680 190.8
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1,145 194.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1,926 247.2
Agathias Scholasticus
Historiae 584 100.3
Epigrammata 84 141.8
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 603 165.9
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1,325 184.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3,902 153.8
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 2,204 211.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1,013 191.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1,075 162.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 490 161.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 490 161.7
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1,075 162.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1,921 113.5
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 41 149.7