96693. Χριστός

the anointed one, Christ
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus11,5875.4

Editions by Text Group (149)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 4 16.8
New Testament
Gospel according to Matthew 6 3.1
Mark 3 2.5
Acts 12 6.2
Epistle to the Romans 56 73.5
1 Corinthians 49 67.6
Second Corinthians 31 64.7
Epistle to the Galatians 34 141.1
Ephesians 23 88.9
Letter to the Philippians 31 177.0
Letter to the Colossians 13 77.0
First Letter to the Thessalonians 9 56.8
Second Letter to the Thessalonians 9 98.0
First Timothy 14 82.5
Second Timothy 13 98.5
Epistle of Paul to Titus 4 58.1
Epistle to Philemon 8 224.1
Letter to the Hebrews 6 11.5
James 2 10.9
First Epistle of Peter 22 124.3
Second Epistle of Peter 8 68.8
First John 7 30.1
Second Epistle of John 2 79.7
Letter of Jude 6 125.5
Revelation 4 3.8
Gospel according to John* 5 3.0
Galen
De differentiis pulsuum 2 0.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 29 12.6
Paedagogus 78 13.7
Stromata Books 7-8 4 1.4
Eclogae propheticae 2 4.0
Quis dives salvetur 15 15.9
Excerpta ex Theodoto 19 25.0
Justin Martyr
Apology 78 53.5
Apologia secunda 14 42.6
Apologia secunda 14 42.6
Dialogue with Trypho 281 52.7
Barnabae epistula
Barnabae epistula 3 4.3
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 47 47.7
Epistula II ad Corinthios 12 38.6
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 33 179.3
Ad Magnesios (epist. 2) 22 203.5
Ad Trallianos (epist. 3) 19 193.3
Ad Romanos (epist. 4) 20 192.3
Ad Philadelphios (epist. 5) 21 202.5
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 14 119.6
Ad Polycarpum (epist. 7) 3 38.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 62 29.0
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 17 62.7
Oracula Sibyllina
Oracula 4 1.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 29 1.2
Historia Ecclesiastica 135 13.7
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 12 15.5
Demonstratio Evangelica 593 37.1
De Ecclesiastica Theologia 33 20.5
De Theophania (Fragmenta) 5 6.1
Onomasticon 14 11.1
Vita Constantini 18 4.7
Oration of Constantine 15 13.2
De Laudibus Constantini 3 1.6
Historia Ecclesiastica 254 25.6
Epiphanius
Ancoratus 100 25.0
Panarion (Adversus Haereses) 589 30.8
Anacephalaeosis [Sp.] 17 56.8
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 18 11.6
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Filio (Orat. 29) 3 6.1
De Filio (Orat. 30) 8 15.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 2 3.2
Marcellus
Fragmenta 26 22.5
Origen
Contra Celsum 230 13.8
Commentarii In Evangelium Joannis 341 21.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 16 6.9
Exhortatio ad martyrium 32 25.6
De oratione 51 17.8
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 58 22.7
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 23 28.0
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 27 25.6
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 41 109.6
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 3 14.2
Homiliae In Lucam 91 53.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 33 23.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 77 24.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 55 24.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 292 31.9
Epistula ad Africanum 10 21.2
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 30 65.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 108 9.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 16 5.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 92 12.9
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 98 14.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 289 26.3
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 73 14.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 102 20.2
unknown 3 24.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 82 28.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 7 36.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 3 18.6
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 3 24.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 104 3.0
Annals of Rome 16 1.7
Argumenta 10 4.3
Chronologia 2 26.8
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 71 10.6
Historia Ecclesiastica 65 9.9
Historia Religiosa 14 3.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 852 28.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 221 27.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 131 24.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 36 27.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 259 50.7
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 291 37.3
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 22 68.3
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 5 14.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 362 29.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 329 65.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 599 55.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 194 56.0
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 150 52.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 302 75.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 120 61.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 102 70.3
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 44 43.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 66 71.9
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 44 30.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 30 36.4
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 12 51.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 497 31.4
unknown 21 19.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 88 75.1
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 26 48.8
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 87.8
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 4 42.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 17 38.5
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 3 43.4
Commentarius In Apocalypsin 330 37.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 138 58.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 429 36.2
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 16 33.4
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 63 52.2
Polycarp
Epistula ad Philippenses 11 84.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 117 11.7

Passages (21 of 4,498)

passage   count
47 word list | read 3
48 word list | read 1
51 word list | read 2
53 word list | read 1
54 word list | read 2
55 word list | read 2
63 word list | read 2
64 word list | read 2
110 word list | read 1
114 word list | read 2
115 word list | read 1
117 word list | read 1
118 word list | read 1
121 word list | read 1
122 word list | read 1
125 word list | read 1
126 word list | read 1
133 word list | read 1
134 word list | read 1
138 word list | read 1
139 word list | read 2