95025. Πομπήιος

Pompey, Pompeius
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus9160.4

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 35 15.0
Plutarch
unknown 1 1.3
unknown 1 0.9
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Galen
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
Appianus of Alexandria
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 19 11.5
Punic Wars 2 0.8
Illyrian Wars 5 10.1
Syrian Wars 6 4.2
Civil Wars 525 43.0
Mithridatic Wars 61 24.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 11 1.8
Excerpta Polyaeni 3 1.8
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
unknown
unknown 11 1.8
unknown 3 1.8
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 4 0.2
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 23 2.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 133 3.9
Annals of Rome 19 2.0
Argumenta 35 14.9
Zosimus
Historia Nova 2 0.3

Passages (240 of 389)

remove

Appianus of Alexandria, Civil Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.5.40 word list | read 2
1.6.47 word list | read 3
1.6.50 word list | read 2
1.6.52 word list | read 1
1.7.56 word list | read 3
1.7.57 word list | read 2
1.7.58 word list | read 1
1.7.59 word list | read 1
1.7.63 word list | read 2
1.8.64 word list | read 1
1.8.66 word list | read 1
1.8.68 word list | read 3
1.9.80 word list | read 3
1.10.87 word list | read 1
1.10.88 word list | read 1
1.10.90 word list | read 2
1.10.92 word list | read 1
1.11.95 word list | read 1
1.11.96 word list | read 1
1.13.108 word list | read 1
1.13.109 word list | read 1
1.13.110 word list | read 5
1.13.111 word list | read 1
1.13.112 word list | read 2
1.13.115 word list | read 7
1.14.119 word list | read 1
1.14.120 word list | read 2
1.14.121 word list | read 6
1.pr.4 word list | read 4
2.1.1 word list | read 4
2.2.9 word list | read 4
2.2.10 word list | read 1
2.2.12 word list | read 1
2.2.13 word list | read 1
2.2.14 word list | read 1
2.3.15 word list | read 1
2.3.16 word list | read 2
2.3.17 word list | read 4
2.3.18 word list | read 3
2.3.19 word list | read 3
2.3.20 word list | read 2
2.3.23 word list | read 3
2.4.24 word list | read 6
2.4.25 word list | read 7
2.4.26 word list | read 1
2.4.27 word list | read 7
2.4.28 word list | read 3
2.4.29 word list | read 7
2.4.30 word list | read 4
2.4.31 word list | read 2
2.5.32 word list | read 2
2.5.33 word list | read 2
2.5.34 word list | read 1
2.5.36 word list | read 2
2.5.37 word list | read 2
2.6.38 word list | read 3
2.6.39 word list | read 1
2.6.40 word list | read 5
2.6.41 word list | read 1
2.6.42 word list | read 2
2.6.43 word list | read 3
2.7.44 word list | read 1
2.7.46 word list | read 1
2.7.47 word list | read 1
2.7.48 word list | read 1
2.8.49 word list | read 3
2.8.52 word list | read 1
2.8.53 word list | read 2
2.8.54 word list | read 1
2.8.55 word list | read 3
2.8.56 word list | read 4
2.9.58 word list | read 2
2.9.59 word list | read 1
2.9.60 word list | read 3
2.9.61 word list | read 6
2.9.62 word list | read 3
2.10.63 word list | read 1
2.10.64 word list | read 2
2.10.65 word list | read 2
2.10.66 word list | read 2
2.10.68 word list | read 6
2.10.69 word list | read 2
2.10.70 word list | read 3
2.10.71 word list | read 2
2.11.72 word list | read 1
2.11.73 word list | read 1
2.11.74 word list | read 1
2.11.75 word list | read 3
2.11.76 word list | read 3
2.11.78 word list | read 2
2.11.79 word list | read 2
2.11.80 word list | read 2
2.11.81 word list | read 4
2.11.82 word list | read 2
2.12.83 word list | read 2
2.12.84 word list | read 6
2.12.85 word list | read 2
2.12.86 word list | read 4
2.12.87 word list | read 6
2.13.88 word list | read 1
2.13.89 word list | read 1
2.13.90 word list | read 2
2.13.91 word list | read 1
2.13.92 word list | read 1
2.14.98 word list | read 1
2.14.100 word list | read 2
2.15.101 word list | read 1
2.15.103 word list | read 3
2.15.104 word list | read 2
2.15.105 word list | read 5
2.16.111 word list | read 1
2.16.114 word list | read 1
2.16.115 word list | read 1
2.16.116 word list | read 1
2.16.117 word list | read 1
2.17.122 word list | read 2
2.18.127 word list | read 2
2.19.137 word list | read 1
2.20.146 word list | read 1
2.21.150 word list | read 1
2.21.152 word list | read 1
3.1.4 word list | read 2
3.2.12 word list | read 1
3.2.14 word list | read 1
3.4.27 word list | read 1
3.5.36 word list | read 1
3.8.57 word list | read 2
3.9.64 word list | read 1
3.10.75 word list | read 1
3.11.77 word list | read 1
3.11.78 word list | read 1
3.12.88 word list | read 1
4.4.25 word list | read 1
4.5.33 word list | read 1
4.6.36 word list | read 2
4.6.39 word list | read 1
4.6.43 word list | read 1
4.6.45 word list | read 1
4.6.46 word list | read 2
4.6.47 word list | read 1
4.6.48 word list | read 2
4.6.50 word list | read 1
4.6.51 word list | read 1
4.7.52 word list | read 1
4.7.54 word list | read 2
4.8.59 word list | read 1
4.9.70 word list | read 2
4.10.82 word list | read 1
4.11.83 word list | read 6
4.11.84 word list | read 3
4.11.85 word list | read 7
4.11.86 word list | read 1
4.12.94 word list | read 2
4.12.96 word list | read 1
4.12.99 word list | read 1
4.12.100 word list | read 1
4.14.108 word list | read 1
4.16.117 word list | read 1
4.16.124 word list | read 1
4.17.132 word list | read 2
4.17.133 word list | read 1
4.17.138 word list | read 1
5.1.1 word list | read 2
5.1.2 word list | read 1
5.1.3 word list | read 1
5.1.10 word list | read 1
5.2.15 word list | read 1
5.3.18 word list | read 1
5.3.19 word list | read 1
5.3.20 word list | read 1
5.3.22 word list | read 1
5.3.25 word list | read 3
5.3.26 word list | read 1
5.6.52 word list | read 8
5.6.53 word list | read 4
5.6.54 word list | read 1
5.6.56 word list | read 2
5.6.57 word list | read 1
5.6.58 word list | read 1
5.6.59 word list | read 1
5.7.61 word list | read 2
5.7.62 word list | read 3
5.7.63 word list | read 3
5.7.65 word list | read 1
5.7.66 word list | read 2
5.8.67 word list | read 3
5.8.68 word list | read 1
5.8.69 word list | read 2
5.8.70 word list | read 3
5.8.71 word list | read 8
5.8.72 word list | read 3
5.8.73 word list | read 5
5.8.74 word list | read 3
5.9.77 word list | read 4
5.9.78 word list | read 3
5.9.79 word list | read 1
5.9.80 word list | read 2
5.9.81 word list | read 1
5.9.83 word list | read 2
5.9.84 word list | read 2
5.9.85 word list | read 2
5.9.86 word list | read 1
5.10.88 word list | read 1
5.10.91 word list | read 1
5.10.95 word list | read 1
5.10.96 word list | read 2
5.11.97 word list | read 1
5.11.99 word list | read 1
5.11.100 word list | read 1
5.11.102 word list | read 1
5.11.103 word list | read 1
5.11.104 word list | read 3
5.11.105 word list | read 5
5.11.106 word list | read 3
5.11.107 word list | read 1
5.11.108 word list | read 1
5.12.109 word list | read 3
5.12.110 word list | read 4
5.12.111 word list | read 3
5.12.113 word list | read 1
5.12.116 word list | read 2
5.12.117 word list | read 1
5.12.118 word list | read 2
5.12.121 word list | read 3
5.12.122 word list | read 2
5.13.124 word list | read 1
5.13.127 word list | read 3
5.13.131 word list | read 1
5.14.133 word list | read 2
5.14.134 word list | read 5
5.14.135 word list | read 3
5.14.136 word list | read 3
5.14.137 word list | read 3
5.14.138 word list | read 5
5.14.139 word list | read 5
5.14.140 word list | read 2
5.14.142 word list | read 6
5.14.143 word list | read 3
5.14.144 word list | read 6
5.14.145 word list | read 1