90520. φωτίζω

to enlighten, illuminate: to instruct, teach
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus3560.2

Editions by Text Group (105)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
1 Corinthians 1 1.4
Ephesians 2 7.7
Second Timothy 1 7.6
Letter to the Hebrews 2 3.8
Revelation 3 2.9
Gospel according to John* 1 0.6
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De locis affectis 1 0.1
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Old Testament
Exodus 1 0.4
unknown 1 0.5
Isaias 1 0.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 2 0.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Stromata Books 7-8 1 0.3
Eclogae propheticae 1 2.0
Quis dives salvetur 1 1.1
Excerpta ex Theodoto 2 2.6
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 5 0.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Librum De Sensu Commentarium 27 5.1
Problems and Solutions 4 10.5
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4 0.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 3 0.8
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Plotinus
Enneades 3 0.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 7 1.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Vita Constantini 1 0.3
Oration of Constantine 1 0.9
De Laudibus Constantini 4 2.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 8 0.4
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 3 4.8
Porphyrius
Zetemata codicis Vaticani 1 1.0
Origen
Contra Celsum 5 0.3
Commentarii In Evangelium Joannis 21 1.3
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 7 3.0
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 1 0.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 3 2.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 4 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 6 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
unknown 10 0.7
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 10 0.7
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 19 0.8
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 7 0.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 3 0.2
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 10 0.9
Elias
In Porphyrii Isagogen 2 0.6
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 3 0.4
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 10 1.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 5 0.3
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 0.8
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 8 2.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 11 0.7
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 11 1.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 6 0.5
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 1 0.5
Polybius.
Histories* 4 0.1

Passages (1 of 208)

passage   count
1.2 word list | read 4