72353. πρότασις

a proposition, the premise
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus8,0753.8

Editions by Text Group (103)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Plantatione 1 1.1
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 7 0.7
De comate secundum Hippocratem 1 3.0
De difficultate respirationis 3 0.9
De methodo medendi 4 0.3
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 7 0.5
Institutio logica 61 68.6
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 3 11.3
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Aristotle
Analytica priora 343 54.9
Analytica priora 333 52.2
De interpretatione 2 3.1
Magna Moralia 1 0.4
Physica 1 0.2
De sophisticis elenchis 16 11.0
Topica 47 10.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 13 2.5
Adversus Mathematicos 1 0.1
Appianus of Alexandria
Macedonian Affairs 1 2.6
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 2 0.7
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 7 1.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 60 1.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,181 72.7
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 436 22.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 167 22.1
Autolycus
De Sphaera Quae Movetur 1 2.4
De Ortibus et Occasibus 3 3.0
Euclid
Elements 2 0.1
Plotinus
Enneades 11 0.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 116 39.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 15 1.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 7 1.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 540 71.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 2 4.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 5 1.5
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 8 3.2
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 7 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 7 0.7
Libanius
Declamatio 3 2 8.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 6 1.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Narrationes de Syntipa 1 0.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 40 1.5
In Aristotelis Categorias Commentarium 32 1.8
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 101 2.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 30 2.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 14 2.0
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,319 78.7
unknown 684 47.4
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 684 47.6
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 3 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 64 2.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 109 3.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 13 3.7
In Aristotelis Categorias Commentarius 5 1.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 625 64.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 257 74.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 32 4.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 60 3.2
Olympiodorus
Prolegomena 12 1.9
In Aristotelis Meteora Commentaria 5 0.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 15 2.5
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 24 3.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 11 3.0
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 23 3.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 80 3.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 9 0.9
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 2 0.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 7 1.1
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 7 1.1
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 12 0.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 67 22.0
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 3 2.5
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 26 13.5
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 230 83.8

Passages (55 of 789)

passage   count
117a20 word list | read 1
165a1 word list | read 7
165a24a word list | read 1
165a24b word list | read 1
165b12 word list | read 1
165b27 word list | read 9
165b30 word list | read 3
165b38 word list | read 2
166a23 word list | read 2
166b1 word list | read 1
166b28 word list | read 6
167a21 word list | read 2
167a36 word list | read 1
167b1 word list | read 1
167b21 word list | read 4
168a34 word list | read 3
168b27 word list | read 2
169a6 word list | read 5
169a33 word list | read 1
169b3 word list | read 3
169b37 word list | read 1
170a34 word list | read 1
171a1 word list | read 2
171b3 word list | read 1
171b7 word list | read 2
172a9 word list | read 1
172b5 word list | read 1
172b29 word list | read 1
174a40 word list | read 4
174b12 word list | read 3
174b23 word list | read 1
174b28 word list | read 6
174b33 word list | read 4
174b38 word list | read 2
175a2 word list | read 1
175a26 word list | read 3
175b21 word list | read 4
176a3 word list | read 1
176a27 word list | read 6
176b29 word list | read 14
177a6 word list | read 1
177a9 word list | read 12
177a16 word list | read 2
177b36 word list | read 1
178b8 word list | read 2
179a26 word list | read 1
179b11 word list | read 1
181a15 word list | read 5
182b17 word list | read 1
182b33 word list | read 2
182b37 word list | read 2
183a3 word list | read 9
183a7 word list | read 7
184a2 word list | read 1
introduction word list | read 5