72353. πρότασις

a proposition, the premise
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus8,0753.8

Editions by Text Group (103)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Plantatione 1 1.1
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 7 0.7
De comate secundum Hippocratem 1 3.0
De difficultate respirationis 3 0.9
De methodo medendi 4 0.3
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 7 0.5
Institutio logica 61 68.6
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 3 11.3
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Aristotle
Analytica priora 343 54.9
Analytica priora 333 52.2
De interpretatione 2 3.1
Magna Moralia 1 0.4
Physica 1 0.2
De sophisticis elenchis 16 11.0
Topica 47 10.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 13 2.5
Adversus Mathematicos 1 0.1
Appianus of Alexandria
Macedonian Affairs 1 2.6
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 2 0.7
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 7 1.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 60 1.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,181 72.7
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 436 22.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 167 22.1
Autolycus
De Sphaera Quae Movetur 1 2.4
De Ortibus et Occasibus 3 3.0
Euclid
Elements 2 0.1
Plotinus
Enneades 11 0.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 116 39.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 15 1.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 7 1.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 540 71.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 2 4.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 5 1.5
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 8 3.2
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 7 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 7 0.7
Libanius
Declamatio 3 2 8.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 6 1.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Narrationes de Syntipa 1 0.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 40 1.5
In Aristotelis Categorias Commentarium 32 1.8
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 101 2.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 30 2.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 14 2.0
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,319 78.7
unknown 684 47.4
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 684 47.6
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 3 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 64 2.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 109 3.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 13 3.7
In Aristotelis Categorias Commentarius 5 1.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 625 64.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 257 74.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 32 4.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 60 3.2
Olympiodorus
Prolegomena 12 1.9
In Aristotelis Meteora Commentaria 5 0.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 15 2.5
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 24 3.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 11 3.0
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 23 3.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 80 3.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 9 0.9
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 2 0.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 7 1.1
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 7 1.1
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 12 0.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 67 22.0
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 3 2.5
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 26 13.5
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 230 83.8

Passages (256 of 789)

passage   count
24a4 word list | read 15
24a11 word list | read 3
24a16 word list | read 19
24a22 word list | read 26
24b12 word list | read 5
24b16 word list | read 23
24b18 word list | read 26
24b22 word list | read 1
24b26 word list | read 4
25a1 word list | read 9
25a2 word list | read 5
25a5 word list | read 9
25a14 word list | read 3
25a27 word list | read 2
25a29 word list | read 1
25a37 word list | read 2
25b14 word list | read 3
25b25 word list | read 11
25b32 word list | read 43
25b37 word list | read 3
26a2 word list | read 7
26a9 word list | read 2
26a13 word list | read 1
26a14 word list | read 4
26a17 word list | read 9
26a20 word list | read 2
26a21 word list | read 2
26a30 word list | read 5
26a33 word list | read 1
26a36 word list | read 2
26a39 word list | read 3
26b21a word list | read 5
26b21b word list | read 5
26b30b word list | read 1
26b34 word list | read 7
26b37 word list | read 9
27a1 word list | read 2
27a3 word list | read 11
27a5 word list | read 1
27a9 word list | read 2
27a14 word list | read 1
27a18 word list | read 6
27a26 word list | read 2
27a36 word list | read 2
27b1 word list | read 4
27b4 word list | read 3
27b6 word list | read 1
27b9 word list | read 2
27b14 word list | read 1
27b28 word list | read 2
27b36 word list | read 1
28a6 word list | read 3
28a10 word list | read 23
28a13 word list | read 5
28a16 word list | read 1
28a18 word list | read 2
28a30 word list | read 1
28a33 word list | read 2
28a36 word list | read 1
28b5 word list | read 2
28b12 word list | read 2
28b15 word list | read 3
28b22 word list | read 6
28b31 word list | read 3
28b36 word list | read 1
28b38 word list | read 1
29a2 word list | read 1
29a6 word list | read 1
29a19 word list | read 7
29a27 word list | read 1
29a30 word list | read 3
29b1 word list | read 3
29b19 word list | read 12
29b26 word list | read 4
29b29 word list | read 2
29b30 word list | read 2
29b33 word list | read 3
30a2 word list | read 4
30a7 word list | read 2
30a9 word list | read 6
30a15 word list | read 7
30a23 word list | read 3
30a32 word list | read 3
30a33 word list | read 5
30b7 word list | read 8
30b9 word list | read 1
30b14 word list | read 4
30b18 word list | read 1
30b24 word list | read 1
30b31 word list | read 7
31a5 word list | read 1
31a10 word list | read 7
31a18 word list | read 1
31a34 word list | read 8
31b33 word list | read 2
32a6 word list | read 7
32a8 word list | read 1
32a9 word list | read 7
32a12 word list | read 5
32a16 word list | read 2
32a18 word list | read 1
32a28 word list | read 1
32a29 word list | read 3
32b8 word list | read 4
32b23 word list | read 1
32b25 word list | read 1
32b29 word list | read 4
32b32 word list | read 2
32b38 word list | read 1
33a21 word list | read 4
33b3 word list | read 2
33b8 word list | read 7
33b25 word list | read 3
34a2 word list | read 3
34a5 word list | read 2
34a16 word list | read 4
34a25 word list | read 3
34a34 word list | read 2
34b2 word list | read 6
34b7 word list | read 10
34b17 word list | read 4
34b19 word list | read 1
34b27 word list | read 1
34b39 word list | read 2
35a5 word list | read 3
35a20 word list | read 2
35a25 word list | read 6
35b8 word list | read 1
35b11 word list | read 2
35b23 word list | read 3
36a17 word list | read 3
36a25 word list | read 11
36b15 word list | read 2
36b19 word list | read 1
36b26 word list | read 7
36b35 word list | read 1
37a32 word list | read 2
37a38 word list | read 3
37b19 word list | read 8
37b29 word list | read 3
38a13 word list | read 1
38a25 word list | read 2
38b3 word list | read 9
38b31 word list | read 2
39a4 word list | read 1
39a28 word list | read 6
39b7 word list | read 4
40a4 word list | read 7
40b15 word list | read 2
40b17 word list | read 2
40b20 word list | read 1
40b23 word list | read 1
40b30 word list | read 15
41a37 word list | read 3
41b6 word list | read 10
41b23 word list | read 5
41b27 word list | read 6
41b31 word list | read 6
41b32 word list | read 1
41b33 word list | read 1
41b36 word list | read 5
41b38 word list | read 12
42a1 word list | read 10
42a4 word list | read 4
42a6 word list | read 2
42a8 word list | read 28
42a24 word list | read 7
42a35 word list | read 6
42a37 word list | read 5
42b1 word list | read 8
42b5 word list | read 44
42b27 word list | read 1
43a16 word list | read 4
43a20 word list | read 3
43a33 word list | read 1
43b1 word list | read 6
43b11 word list | read 5
43b36 word list | read 3
44a2 word list | read 3
44a9 word list | read 1
44a12 word list | read 1
44a28 word list | read 1
44a38 word list | read 1
44b6 word list | read 4
44b19 word list | read 1
44b25 word list | read 2
44b38 word list | read 1
45a9 word list | read 3
45a23 word list | read 3
45b1 word list | read 10
45b8 word list | read 3
45b12 word list | read 1
45b15 word list | read 1
45b19 word list | read 12
45b36 word list | read 1
46a3 word list | read 3
46a10 word list | read 2
46a16 word list | read 7
46a31 word list | read 2
46a39 word list | read 2
46b24 word list | read 1
46b38 word list | read 1
46b40 word list | read 1
47a10 word list | read 4
47a13 word list | read 21
47a22a word list | read 17
47a22b word list | read 5
47a28 word list | read 9
47a40 word list | read 3
47b15 word list | read 12
47b40 word list | read 3
48a15 word list | read 2
48a18 word list | read 9
48a31 word list | read 1
48a40 word list | read 6
48b2 word list | read 11
48b10 word list | read 7
48b13 word list | read 9
48b27 word list | read 4
48b33 word list | read 10
49a6 word list | read 3
49a11 word list | read 10
49a27 word list | read 1
49b3 word list | read 1
49b10 word list | read 1
49b14 word list | read 5
49b20 word list | read 2
49b22 word list | read 1
49b25 word list | read 1
49b27 word list | read 1
49b30 word list | read 2
49b32 word list | read 1
49b37 word list | read 1
50a1 word list | read 1
50a5 word list | read 5
50a11 word list | read 1
50a39 word list | read 1
50b5 word list | read 1
50b21 word list | read 3
50b30 word list | read 3
51a1 word list | read 5
51a18 word list | read 1
51a22 word list | read 1
51a26 word list | read 5
51a34 word list | read 2
51b5 word list | read 9
51b28 word list | read 1
51b32 word list | read 12
51b39 word list | read 3
52a12 word list | read 1
52a15 word list | read 2
52a24 word list | read 5
52a34 word list | read 3
52a39 word list | read 2
52b14 word list | read 1
introduction word list | read 6