41723. καί

and, also
logeion_003
 countfreq. per 10K
core57,812426.6
corpus1,167,670544.6

Editions by Text Group (886)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 493 771.6
De spiritu 254 711.5
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1,428 612.9
Hegemonius
Acta Archelai 132 552.8
Euripides
Heracles 136 155.9
Bacchae* 107 128.7
Heracles* 136 155.9
Plutarch
Theseus 484 626.7
unknown 538 593.4
unknown 86 728.2
unknown 667 689.6
unknown 500 656.6
Comparison of Lycurgus and Numa 122 748.9
Solon 522 581.4
Publicola 347 590.9
Comparison of Solon and Publicola 71 721.5
unknown 428 517.8
unknown 706 634.7
Fabius Maximus 521 664.5
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 63 836.7
Alcibiades 704 667.2
unknown 652 679.6
unknown 87 788.8
unknown 611 654.7
unknown 662 662.5
unknown 32 643.9
unknown 663 686.0
unknown 1,247 616.0
Pericles* 652 622.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 12,826 519.6
Deipnosophistae 12,966 517.9
Isocrates
Against Euthynus 45 379.1
Against Callimachus 124 327.5
Against Lochites 44 368.5
On the team of horses 133 432.8
Trapeziticus 152 426.4
Aegineticus 147 475.0
To Demonicus 69 223.6
Against the Sophists 59 418.4
Busiris 121 411.6
Plataicus 121 354.1
To Nicocles 142 439.8
Nicocles or the Cyprians 213 530.8
Evagoras 250 514.7
Archidamus 243 371.6
On the Peace 391 464.1
Areopagiticus 243 500.4
Antidosis 929 494.0
To Philip 408 434.5
Panathenaicus 821 485.3
Ad Dionysium 15 267.9
Ad filios Jasonis 47 514.2
Ad Archidamum 57 493.5
Ad reges Mytilenaeos 37 532.4
Ad Timotheum 46 555.6
Ad Philippum 60 455.2
Ad Alexandrum 10 350.9
Ad Antipatrum 48 560.1
Ad Philippum 20 449.4
Helen* 172 437.4
Panegyricus* 485 424.7
Sophocles
Trachiniae 125 155.8
Electra 143 147.0
Philoctetes 141 143.3
Tracking Satyrs 39 166.0
Ajax* 154 177.1
Antigone* 176 217.4
Oedipus at Colonus* 184 157.2
Oedipus Tyrannus* 160 154.9
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 3 175.4
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 36 409.6
Hymn 4 to Hermes 24 253.7
Hymn 6 to Aphrodite 1 322.6
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 14 to the Mother of the Gods 1 625.0
Hymn 16 To Asclepius 1 588.2
Hymn 17 To the Dioscuri 1 1000.0
Hymn 19 to Pan 1 156.2
Hymn 27 to Artemis 2 714.3
Hymn 30 to Earth 1 526.3
Hymn 5 to Aphrodite* 11 222.2
Hymn 21 To Apollo* 2 952.4
Hymn 2 to Demeter* 111 297.9
Hymn 18 to Hermes* 2 1052.6
unknown
unknown 110 498.6
unknown 108 412.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 2,625 553.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 857 646.7
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2,056 643.3
De Cherubim 467 620.8
De Sacrificiis Abelis Et Caini 559 595.6
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 586 521.3
De Posteritate Caini 592 547.1
De Gigantibus 230 706.8
Quod Deus Sit Immutabilis 505 561.0
De Agricultura 632 709.9
De Plantatione 522 583.8
De Ebrietate 841 740.8
De Sobrietate 207 600.0
De Confusione Linguarum 569 572.4
De Migratione Abrahami 775 631.3
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1,026 660.7
De Congressu Eruditionis Gratia 573 655.5
De Fuga Et Inventione 622 580.0
De Mutatione Nominum 769 598.2
De Somniis (Lib. I-Ii) 1,744 690.8
De Abrahamo 840 631.2
De Josepho 795 627.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1,870 601.7
De Decalogo 556 660.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3,780 668.5
De Virtutibus 733 608.9
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 630 704.5
Quod Omnis Probus Liber Sit 399 531.6
De Vita Contemplativa 318 701.8
De Aeternitate Mundi 464 513.2
In Flaccum 539 610.9
Legatio Ad Gaium 1,121 647.3
Aristophanes
Lysistrata 187 212.2
Ecclesiazusae 200 237.1
Birds* 273 231.5
Clouds* 277 260.9
Frogs* 292 291.0
Hesiod
Sheild of Heracles 13 172.4
Theogony* 253 326.8
Works and Days* 42 308.6
Antiphon
On the murder of Herodes 218 317.4
New Testament
Gospel according to Matthew 1,171 599.6
Mark 48 472.0
Mark 1,086 903.4
Gospel of Luke 1,463 702.2
Acts 1,105 569.2
Epistle to the Romans 273 358.5
1 Corinthians 275 379.2
Second Corinthians 198 413.1
Epistle to the Galatians 72 298.8
Ephesians 138 533.2
Letter to the Philippians 107 611.1
Letter to the Colossians 101 598.3
First Letter to the Thessalonians 100 630.9
Second Letter to the Thessalonians 49 533.8
First Timothy 92 542.1
Second Timothy 68 515.2
Epistle of Paul to Titus 36 522.5
Epistle to Philemon 17 476.2
Letter to the Hebrews 255 488.9
James 110 598.5
First Epistle of Peter 70 395.5
Second Epistle of Peter 63 542.2
First John 127 546.9
Second Epistle of John 16 637.5
Third Letter of John 11 472.1
Letter of Jude 21 439.3
Revelation 1,118 1066.8
Gospel according to John* 827 490.0
Xenophon
Hellenica 3,682 520.0
Memorabilia 1,915 492.6
Economics 981 503.4
Symposium 533 514.0
Apology 94 425.3
Cyropaedia 4,389 512.5
Hiero 292 455.7
Constitution of the Lacedaimonians 275 519.0
Ways and Means 233 565.9
On the Cavalry Commander 310 500.2
On the Art of Horsemanship 429 571.0
On Hunting 392 404.5
Agesilaus* 337 426.9
Anabasis* 3,372 549.9
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 261 516.9
Adhortatio ad artes addiscendas 266 527.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 100 708.2
De sectis ad eos qui introducuntur 344 548.5
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 613 508.4
Ars Medica 977 606.9
De elementis ex Hippocrate 916 660.7
De temperamentis 1,955 705.7
De naturalibus facultatibus 1,731 523.0
De anatomicis administrationibus 2,723 348.0
De ossibus ad tirones 316 454.5
De venarum arteriarumque dissectione 272 361.5
De nervorum dissectione 145 403.3
De instrumento odoratus 170 411.0
De uteri dissectione 226 688.4
De usu partium corporis humani I-XI 9,358 481.3
De motu musculorum 599 405.3
De victu attenuante 631 997.5
De victu attenuante 621 984.5
De utilitate respirationis 217 357.7
De semine 957 456.3
De foetuum formatione 316 403.8
An in arteriis sanguis contineatur 173 365.3
De optima corporis nostri constitutione 92 514.0
De bono habitu 40 476.2
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 547 635.0
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 372 443.5
De atra bile 283 445.4
De usu pulsuum 235 522.7
De placitis Hippocratis et Platonis 4,584 474.3
De parvae pilae exercitio 118 688.0
De parvae pilae exercitio 116 666.3
De venereis 29 777.5
De venereis 42 1063.3
De sanitate tuenda 3,513 524.9
De rebus boni malique suci 688 695.7
De ptisana 192 868.8
De dignotione ex insomniis 26 519.0
De morborum differentiis 384 567.3
De causis morborum 421 700.4
De symptomatum differentiis 402 604.4
De symptomatum causis 1,554 533.8
De differentiis febrium 1,075 519.3
De morborum temporibus 214 397.8
De totius morbi temporibus 151 415.3
De typis 125 826.7
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 211 380.0
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 499 543.7
De comate secundum Hippocratem 170 515.6
De marcore 271 465.6
De tumoribus praeter naturam 256 615.7
De inaequali intemperie 233 743.7
De difficultate respirationis 1,710 533.2
De locis affectis 2,967 428.7
De pulsibus ad tirones 512 872.7
De differentiis pulsuum 2,194 505.1
De dignoscendis pulsibus 1,438 455.5
De causis pulsuum 1,806 567.0
De praesagitione ex pulsibus 1,856 515.2
Synopsis librorum suorum de pulsibus 678 436.9
De crisibus 1,988 579.1
De diebus decretoriis 1,400 513.7
De methodo medendi 7,814 496.9
Ad Glauconem de methodo medendi 1,553 689.5
De venae sectione adversus Erasistratum 276 460.3
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 340 371.8
De curandi ratione per venae sectionem 425 421.6
De purgantium medicamentorum facultate 99 329.5
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 112 559.4
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 109 788.1
Pro puero epileptico consilium 252 769.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 9,482 726.4
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 7,368 578.4
De compositione medicamentorum per genera 5,310 560.5
De antidotis 1,345 554.0
De theriaca ad Pisonem 859 676.4
Institutio logica 336 377.7
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 109 411.0
De praenotione ad Epigenem 411 371.2
De substantia facultatum naturalium fragmentum 48 343.6
In Hippocratis De natura hominis 1,236 498.6
In Hippocratis De victu acutorum 3,584 526.9
In Hippocratis Epidemiarum I 7,255 459.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 4,553 469.7
Adversus Lycum 333 434.0
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 322 427.5
In Hippocratis De articulis 2,424 387.2
In Hippocratis De fracturis 1,701 402.8
In Hippocratis De officina medici 1,836 439.8
De musculorum dissectione ad tirones 490 333.8
De consuetudinibus 228 564.8
De experientia medica 33 317.6
De causis respirationis 31 455.9
De optima doctrina 59 316.4
De temperamentis 1,967 699.3
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 222 346.0
De plenitudine 477 425.4
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 41 613.8
In Hippocratis Prognosticum 2,088 479.7
Plato
Phaedo 1,352 575.1
Cratylus 931 468.0
Theaetetus 1,149 468.4
Sophist 705 401.0
Statesman 921 497.7
Parmenides 761 452.6
Philebus 990 508.0
Phaedrus 813 448.3
Alcibiades 1 489 428.3
Alcibiades 2 209 458.9
Hipparchus 100 408.5
Lovers 134 516.4
Theages 176 463.9
Charmides 426 473.6
Laches 422 506.5
Lysis 331 442.0
Definitiones 41 225.2
Apology* 415 478.8
Crito* 252 547.1
Euthyphro* 273 487.2
Republic* 5,221 544.9
Symposium* 1,128 600.3
Lucian of Samosata
Cataplus 210 524.2
Juppiter confutatus 136 587.7
Juppiter tragoedus 412 624.2
Gallus 327 577.4
Prometheus 167 695.5
Prometheus 167 685.3
Icaromenippus 341 649.3
Timon 415 690.6
Charon sive contemplantes 237 544.5
Vitarum auctio 221 608.3
Revivescentes sive piscator 400 606.4
Bis accusatus sive tribunalia 358 604.1
De sacrificiis 151 828.3
De sacrificiis 151 826.5
Adversus indoctum et libros multos ementem 274 705.3
Somnium sive vita Luciani 144 791.6
De parasito sive artem esse parasiticam 404 601.5
Philopseudes sive incredulus 332 533.8
Dearum judicium 134 638.1
De mercede conductis potentium familiaribus 528 736.5
De morte Peregrini 254 586.3
Fugitivi 202 625.6
Toxaris vel amicitia 647 673.5
De saltatione 656 932.1
Lexiphanes 232 886.2
Eunuchus 99 735.5
De astrologia 132 683.2
Pseudologista 254 637.7
Deorum concilium 134 718.9
Tyrannicida 177 604.5
Abdicatus 377 775.4
Dialogi Marini 183 439.2
Arrian
Anabasis 4,865 608.8
Indica 837 615.9
Cynegeticus 428 699.0
Periplus Ponti Euxini 307 720.7
Tactica 572 627.7
Acies Contra Alanos 75 614.8
Apollonius, Dyscolus
De constructione 2,743 628.0
Aeschylus
Suppliant Maidens 112 235.6
Suppliant Maidens 112 206.6
Persians 108 190.6
Prometheus Bound 111 192.0
Prometheus Bound 108 176.8
Seven Against Thebes 112 224.5
Seven Against Thebes 1 3333.3
Agamemnon 146 183.3
Agamemnon 141 161.0
Libation Bearers 119 225.9
Eumenides 1 2500.0
Eumenides* 144 281.9
Persians* 111 218.5
Aristotle
Analytica priora 2,258 361.6
Analytica priora 2,258 354.2
De anima 1,223 568.1
De anima 1,224 550.6
Res Publica Atheniensium 781 503.3
Res Publica Atheniensium 51 511.5
Categoriae 536 498.5
De divinatione per somnum 67 558.8
Historia animalium 6,246 684.8
De insomniis 154 625.8
De interpretatione 285 435.9
De iuventute et senectute, De vita et morte 90 466.6
De longitudine et brevitate vitae 112 620.2
Magna Moralia 1,141 459.7
De memoria et reminiscentia 136 518.1
Meteorologica 1,930 569.7
De partibus animalium 2,103 554.1
Physica 3,027 510.4
Ars Poetica 593 551.9
De respiratione 291 479.2
De sophisticis elenchis 636 435.6
De sensu et sensibilibus 478 597.5
De somno et vigilia 190 632.9
Topica 1,783 389.7
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 155 600.5
Physica (textus alter) 138 574.8
Ars Poetica* 593 551.9
Aristoxenus
Harmonics 501 344.0
Agathemerus
Geographiae informatio 74 413.6
Theophrastus
Characters 643 928.0
Aesop
Fabulae 2,058 480.6
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1,438 550.8
Problemata arithmetica 60 430.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 7,219 407.4
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2,837 774.7
Pausanias
Description of Greece 12,080 537.9
Old Testament
Genesis 2,997 935.9
Exodus 2,347 967.8
Leviticus 1,689 885.2
Numbers 2,406 991.1
Deuteronomium 1,899 837.2
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1,724 1249.0
Judices (Cod. Alexandrinus) 1,886 1220.7
Ruth 208 1021.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2,483 1266.6
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 2,101 1227.9
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 2,351 1188.6
unknown 1,746 885.2
Isaias 2,910 740.6
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2,183 1190.0
pseudo-Galen
De fasciis 393 508.1
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 537 497.0
Introductio seu medicus 1,148 632.0
De remediis parabilibus 2,607 845.2
De theriaca ad Pamphilianum 148 743.3
De optima secta ad Thrasybulum 742 414.2
Lysias
Funeral Oration 178 415.5
Against Simon: Defense 106 458.7
On A Wound By Premeditation 46 444.0
For Callias 8 313.7
Against Andocides 144 513.6
On the Olive Stump 86 398.7
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 33 287.7
For The Soldier 21 218.8
Against Theomnestus 1 52 320.0
Against Theomnestus 2 14 235.7
Against Eratosthenes 208 398.7
Against Eratosthenes 208 398.7
Against Alcibiades 1 105 403.1
Against Alcibiades 2 22 340.6
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 40 329.5
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 26 410.7
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 68 473.2
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 150 452.5
For Polystratus 77 374.5
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 63 450.3
Against The Corn-Dealers 30 246.7
Against Pancleon 26 311.0
Against Pancleon 26 311.0
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 51 323.4
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 62 297.2
On the Scrutiny of Evandros 58 388.5
Against Epicrates and his Fellow-envoys 26 320.6
Against Ergocles 57 588.8
Against Philocrates 29 413.7
Against Nicomachus 80 395.5
Against Philon, On his Scrutiny 49 248.4
Against Diogeiton 85 475.1
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 22 369.7
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 239 458.6
Olympic Oration 19 437.8
On the Murder of Eratosthenes* 101 392.7
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 30 158.6
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 12 297.0
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 4 283.7
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 2,277 430.5
Adversus Mathematicos 5,294 476.9
Apollodorus
Library 1,268 455.9
Epitome 409 503.0
Appianus of Alexandria
Kings 49 620.3
Italy 76 667.8
Samnite History 239 667.8
Gallic History 140 667.6
Sicily and the Other Islands 64 654.4
Wars in Spain 1,157 701.5
Hannibalic War 627 622.5
Punic Wars 1,894 713.6
Numidian Affairs 15 412.1
Macedonian Affairs 276 723.1
Illyrian Wars 383 771.6
Syrian Wars 986 687.2
Civil Wars 8,047 659.8
Mithridatic Wars 1,806 723.2
Artemidorus
Onirocriticon 4,800 736.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1,784 500.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 1,285 557.0
Paedagogus 3,128 551.0
Stromata Books 7-8 1,505 521.2
Eclogae propheticae 306 607.0
Quis dives salvetur 676 718.4
Excerpta ex Theodoto 458 602.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 2,782 971.6
De Fasciis 92 478.2
Vita Hippocratis 47 947.6
Antisthenes
Ajax 23 436.4
Odysseus 54 580.6
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 68 271.9
Encomium of Helen* 91 651.9
Alcidamas
Peri Sophiston 145 657.9
Odysseus 230 586.0
Dio Chrysostom
Orationes 12,570 674.8
Babrius
Fabulae Aesopeae 318 274.8
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 3,728 507.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 2,418 390.9
Excerpta Polyaeni 658 405.1
Hippocrates
De prisca medicina 472 829.4
De aere, aquis, locis 673 874.1
Prognosticon 362 669.8
De diaeta in morbis acutis 435 674.7
De diaeta acutorum (spurium) 440 784.0
Epidemiarum 2,910 699.0
De capitis vulneribus 418 805.4
De fracturis 607 515.9
De articulis 964 429.8
Vectiarius 271 520.0
Aphorismi 403 541.0
Iusiurandum 30 1176.5
Lex 14 404.6
De humoribus 160 697.8
Prorrheticon I 666 677.7
Coa praesagia 771 664.2
De arte 106 386.2
De natura hominis 258 651.2
De salubri diaeta 142 982.0
De flatibus 120 416.4
De liquidorum usu 104 720.7
De morbis I 3,093 880.5
De genitura 148 742.2
De natura pueri 536 724.5
De affectionibus 693 923.5
De locis in homine 566 676.9
De morbo sacro 422 860.2
De haemorrhoidibus 48 507.9
De fistulis 111 689.4
De diaeta 1,493 754.4
De affectionibus interioribus 1,353 844.8
De natura muliebri 1,055 916.7
De octimestri partu 55 701.5
De muliebribus 4,506 942.7
De virginum morbis 21 469.8
De superfoetatione 241 731.9
De exsectione foetus 26 554.4
De anatomia 4 178.6
De dentitione 12 352.9
De glandulis 176 988.2
De carnibus 256 744.6
De corde 46 457.3
De alimento 154 1132.4
De visu 41 530.4
De natura ossium 212 661.5
De medico 65 416.1
De habitu decenti 84 581.3
De crisibus 112 555.8
De diebus criticis 116 902.0
Epistulae, Decretum, Orationes 671 585.1
De officina medici 98 429.4
De ulceribus 235 665.0
Praeceptiones 58 430.9
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1,163 591.8
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 10 485.4
Iatrica 655 375.4
Anonymus Londinensis Fragmenta 7 334.9
Justin Martyr
Apology 1,103 756.9
Apologia secunda 285 866.3
Apologia secunda 285 866.3
Dialogue with Trypho 4,037 757.3
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 156 586.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 5,370 712.1
unknown
unknown 2,418 389.8
unknown 658 405.1
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 966 580.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 19,974 556.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 6,384 392.9
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 8,897 465.2
In Librum De Sensu Commentarium 2,687 505.7
Problems and Solutions 196 513.1
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 3,709 491.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4,644 535.4
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 111 682.7
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 3 370.4
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 806 699.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 806 699.5
De Resurrectione 484 538.3
De Resurrectione 488 538.8
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 398 393.2
De Sphaera Quae Movetur 173 419.0
Barnabae epistula
Barnabae epistula 358 517.9
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 66 312.2
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 86 309.7
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 684 693.6
Epistula II ad Corinthios 178 572.0
Anonymus
Didache XII Apostolorum 97 437.5
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 19 273.4
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1,439 365.6
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 25 733.1
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1,809 646.2
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 82 445.7
Ad Magnesios (epist. 2) 60 555.0
Ad Trallianos (epist. 3) 48 488.3
Ad Romanos (epist. 4) 41 394.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 59 568.9
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 69 589.2
Ad Polycarpum (epist. 7) 36 462.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1,566 732.4
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 682 1079.8
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 162 597.3
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 123 345.4
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 90 422.9
Oracula Sibyllina
Oracula 1,429 540.0
Fragmenta 32 516.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1,616 695.4
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 590 829.5
The Testament of Abraham Recension B 258 778.0
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 2,104 553.7
Theophilus
Ad Autolycum 1,648 759.9
Ad Autolycum 1,650 763.6
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 621 523.7
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 17 572.4
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 10 662.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 516 510.7
Euclid
Elements 6,271 380.6
Data 899 454.2
Data (demonstrationes alterae) 198 467.4
Plotinus
Enneades 13,542 599.7
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 1,232 414.2
In Aristotelis Physica Paraphrasis 4,393 508.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3,457 605.7
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 942 622.3
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 2,865 381.1
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 3 204.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 14,021 603.3
Historia Ecclesiastica 5,822 591.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 395 509.5
Demonstratio Evangelica 10,426 651.6
De Ecclesiastica Theologia 894 555.8
De Theophania (Fragmenta) 420 511.1
Onomasticon 597 474.3
Vita Constantini 1,644 431.5
Oration of Constantine 659 580.0
De Laudibus Constantini 1,296 669.7
Historia Ecclesiastica 5,817 586.8
Epiphanius
Ancoratus 2,383 594.6
Panarion (Adversus Haereses) 12,306 643.4
Anacephalaeosis [Sp.] 243 811.9
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 515 332.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 177 847.3
De Theologia (Orat. 28) 698 942.7
De Filio (Orat. 29) 327 661.3
De Filio (Orat. 30) 309 613.3
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 391 627.7
Carmina moralia 4 283.7
Iamblichus
Protrepticus 1,810 658.8
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1,417 429.1
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 2,819 576.0
Zetemata codicis Vaticani 588 577.4
Isagoge Sive Quinque Voces 399 667.2
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,137 460.7
Marcellus
Fragmenta 507 439.2
Origen
Contra Celsum 10,201 612.0
Commentarii In Evangelium Joannis 8,225 509.4
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1,066 459.5
Exhortatio ad martyrium 758 606.2
De oratione 1,541 539.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1,211 473.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 398 484.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 533 504.4
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 6 355.0
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 200 534.6
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 95 450.9
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 5 602.4
Homiliae In Lucam 737 431.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 702 508.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1,700 540.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1,120 498.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4,785 522.9
Epistula ad Africanum 325 688.3
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 44 583.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 169 369.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 6,769 602.2
Eunapius
Vitae Sophistarum 70 886.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1,876 605.7
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3,861 541.2
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3,932 565.6
Libanius
Epistulae 1-1544 5,148 413.9
Oratio 1 961 423.2
Oratio 3 79 402.2
Oratio 4 124 519.7
Oratio 5 144 512.5
Oratio 6 64 605.5
Oratio 7 24 458.9
Oratio 8 46 625.0
Oratio 9 63 690.8
Oratio 10 77 347.2
Oratio 11 682 437.7
Oratio 26 114 400.1
Oratio 27 142 383.8
Oratio 28 109 495.2
Oratio 29 125 407.4
Oratio 30 235 450.9
Oratio 31 141 370.8
Oratio 32 107 423.1
Oratio 33 139 349.2
Oratio 34 105 413.4
Oratio 35 120 454.5
Oratio 36 60 415.2
Oratio 38 118 581.6
Oratio 39 105 520.8
Oratio 40 115 459.8
Oratio 41 68 378.0
Oratio 42 237 493.3
Oratio 43 80 375.4
Oratio 44 26 620.5
Oratio 45 140 432.9
Oratio 46 178 447.5
Oratio 47 193 558.6
Oratio 48 153 424.4
Oratio 49 142 465.0
Oratio 50 145 486.6
Oratio 51 133 463.3
Oratio 52 251 539.8
Oratio 53 136 501.8
Oratio 54 251 414.0
Oratio 55 143 484.7
Oratio 56 98 434.4
Oratio 57 213 501.5
Oratio 59 445 331.8
Oratio 60 22 267.0
Oratio 61 61 384.1
Oratio 62 270 496.2
Oratio 63 190 547.9
Oratio 64 460 428.6
Declamatio 1 689 452.9
Declamatio 2 208 695.9
Declamatio 3 93 370.7
Declamatio 4 283 389.8
Declamatio 5 312 395.4
Declamatio 6 322 572.7
Declamatio 7 114 581.3
Declamatio 8 123 481.2
Declamatio 9 198 493.3
Declamatio 10 172 454.5
Declamatio 11 128 450.5
Declamatio 12 267 635.9
Declamatio 13 287 510.0
Declamatio 14 146 469.0
Declamatio 16 289 424.9
Declamatio 17 343 519.2
Declamatio 18 89 344.0
Declamatio 19 135 373.7
Declamatio 20 103 374.3
Declamatio 21 168 539.7
Declamatio 22 148 445.2
Declamatio 23 456 554.2
Declamatio 24 75 308.0
Declamatio 25 125 338.8
Declamatio 26 159 421.6
Declamatio 27 93 456.3
Declamatio 28 75 437.8
Declamatio 29 155 655.9
Declamatio 30 250 476.3
Declamatio 31 217 506.5
Declamatio 32 246 561.6
Declamatio 33 209 519.5
Declamatio 34 664 547.4
Declamatio 35 110 371.6
Declamatio 37 134 443.1
Declamatio 38 171 449.8
Declamatio 39 164 478.1
Declamatio 40 471 663.8
Declamatio 41 208 516.9
Declamatio 42 215 460.9
Declamatio 44 210 357.9
Declamatio 46 144 418.0
Declamatio 47 241 543.0
Declamatio 48 254 478.3
Declamatio 49 324 485.1
Declamatio 50 176 467.3
Declamatio 51 46 425.9
Characteres Epistolici [Sp.] 95 405.5
Oratio 2 204 518.8
Oratio 37 85 472.2
Oratio 58 141 446.6
Declamatio 15 222 412.0
Declamatio 36 192 497.5
Declamatio 43 389 633.9
Declamatio 45 123 506.4
unknown
unknown 91 651.9
unknown 68 271.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 8,181 745.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 876 474.8
Anna Comnena
Alexias 9,050 647.0
Alexias 8,399 595.3
Alexias 8,401 594.7
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 3,469 674.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2,794 554.0
unknown 50 406.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1,909 669.3
De Libero Arbitrio 252 328.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 100 520.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 67 415.6
De Martyribus (Fragmenta) 2 339.0
Fragmenta Incerta [Sp.] 11 808.8
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 53 428.8
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1,478 615.7
Narrationes de Syntipa 634 538.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 23,669 693.1
Annals of Rome 6,457 694.0
Argumenta 1,473 627.8
Chronologia 10 133.9
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 506 457.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 14,013 508.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 10,263 588.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 23,978 534.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 8,765 621.6
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 3,544 517.4
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 6,301 375.8
unknown 6,128 424.7