31359. ἐπί

on, upon with gen., dat., and acc.
logeion_003
 countfreq. per 10K
core8,10059.8
corpus137,53164.1

Editions by Text Group (855)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 27 42.3
De spiritu 9 25.2
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 183 78.5
Hegemonius
Acta Archelai 7 29.3
Euripides
Heracles 27 31.0
Bacchae* 30 36.1
Heracles* 27 31.0
Plutarch
Theseus 43 55.7
unknown 51 56.3
unknown 6 50.8
unknown 42 43.4
unknown 37 48.6
Comparison of Lycurgus and Numa 9 55.2
Solon 38 42.3
Publicola 26 44.3
Comparison of Solon and Publicola 2 20.3
unknown 47 56.9
unknown 79 71.0
Fabius Maximus 46 58.7
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 51 48.3
unknown 44 45.9
unknown 6 54.4
unknown 49 52.5
unknown 53 53.0
unknown 50 51.7
unknown 91 44.9
Pericles* 55 52.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,096 44.4
Deipnosophistae 1,105 44.1
Isocrates
Against Euthynus 7 59.0
Against Callimachus 20 52.8
Against Lochites 3 25.1
On the team of horses 14 45.6
Trapeziticus 9 25.2
Aegineticus 6 19.4
To Demonicus 11 35.6
Against the Sophists 7 49.6
Busiris 15 51.0
Plataicus 14 41.0
To Nicocles 11 34.1
Nicocles or the Cyprians 14 34.9
Evagoras 16 32.9
Archidamus 29 44.3
On the Peace 52 61.7
Areopagiticus 23 47.4
Antidosis 60 31.9
To Philip 51 54.3
Panathenaicus 72 42.6
Ad filios Jasonis 4 43.8
Ad Archidamum 3 26.0
Ad Timotheum 3 36.2
Ad Philippum 1 7.6
Ad Antipatrum 2 23.3
Ad Philippum 4 89.9
Helen* 16 40.7
Panegyricus* 74 64.8
Sophocles
Trachiniae 19 23.7
Electra 19 19.5
Philoctetes 22 22.4
Tracking Satyrs 1 4.3
Ajax* 20 23.0
Antigone* 32 39.5
Oedipus at Colonus* 30 25.6
Oedipus Tyrannus* 25 24.2
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 2 117.0
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 6 68.3
Hymn 4 to Hermes 2 21.1
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 19 to Pan 1 156.2
Hymn 5 to Aphrodite* 5 101.0
Hymn 2 to Demeter* 16 42.9
unknown
unknown 10 45.3
unknown 11 42.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 208 43.9
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 56 42.3
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 161 50.4
De Cherubim 34 45.2
De Sacrificiis Abelis Et Caini 36 38.4
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 48 42.7
De Posteritate Caini 46 42.5
De Gigantibus 12 36.9
Quod Deus Sit Immutabilis 39 43.3
De Agricultura 53 59.5
De Plantatione 40 44.7
De Ebrietate 44 38.8
De Sobrietate 19 55.1
De Confusione Linguarum 72 72.4
De Migratione Abrahami 57 46.4
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 73 47.0
De Congressu Eruditionis Gratia 33 37.8
De Fuga Et Inventione 64 59.7
De Mutatione Nominum 55 42.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 161 63.8
De Abrahamo 77 57.9
De Josepho 71 56.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 198 63.7
De Decalogo 61 72.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 352 62.3
De Virtutibus 64 53.2
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 48 53.7
Quod Omnis Probus Liber Sit 30 40.0
De Vita Contemplativa 23 50.8
De Aeternitate Mundi 20 22.1
In Flaccum 69 78.2
Legatio Ad Gaium 98 56.6
Aristophanes
Lysistrata 42 47.7
Ecclesiazusae 34 40.3
Birds* 46 39.0
Clouds* 20 18.8
Frogs* 51 50.8
Hesiod
Sheild of Heracles 4 53.1
Theogony* 25 32.3
Works and Days* 13 95.5
Antiphon
On the murder of Herodes 19 27.7
New Testament
Gospel according to Matthew 123 63.0
Mark 1 9.8
Mark 72 59.9
Gospel of Luke 160 76.8
Acts 164 84.5
Epistle to the Romans 31 40.7
1 Corinthians 19 26.2
Second Corinthians 24 50.1
Epistle to the Galatians 8 33.2
Ephesians 11 42.5
Letter to the Philippians 7 40.0
Letter to the Colossians 5 29.6
First Letter to the Thessalonians 6 37.9
Second Letter to the Thessalonians 4 43.6
First Timothy 8 47.1
Second Timothy 6 45.5
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
Epistle to Philemon 2 56.0
Letter to the Hebrews 30 57.5
James 8 43.5
First Epistle of Peter 9 50.8
Second Epistle of Peter 3 25.8
First John 1 4.3
Third Letter of John 1 42.9
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 141 134.5
Gospel according to John* 36 21.3
Xenophon
Hellenica 521 73.6
Memorabilia 124 31.9
Economics 54 27.7
Symposium 64 61.7
Apology 3 13.6
Cyropaedia 473 55.2
Hiero 13 20.3
Constitution of the Lacedaimonians 25 47.2
Ways and Means 22 53.4
On the Cavalry Commander 29 46.8
On the Art of Horsemanship 30 39.9
On Hunting 79 81.5
Agesilaus* 47 59.5
Anabasis* 460 75.0
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 33 65.4
Adhortatio ad artes addiscendas 33 65.5
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 7 49.6
De sectis ad eos qui introducuntur 54 86.1
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 83 68.8
Ars Medica 135 83.9
De elementis ex Hippocrate 25 18.0
De temperamentis 127 45.8
De naturalibus facultatibus 178 53.8
De anatomicis administrationibus 738 94.3
De ossibus ad tirones 42 60.4
De venarum arteriarumque dissectione 130 172.8
De nervorum dissectione 24 66.8
De instrumento odoratus 22 53.2
De uteri dissectione 32 97.5
De usu partium corporis humani I-XI 1,222 62.8
De motu musculorum 101 68.3
De victu attenuante 24 37.9
De victu attenuante 25 39.6
De utilitate respirationis 24 39.6
De semine 112 53.4
De foetuum formatione 60 76.7
An in arteriis sanguis contineatur 32 67.6
De optima corporis nostri constitutione 9 50.3
De bono habitu 4 47.6
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 27 31.3
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 73 87.0
De atra bile 44 69.2
De usu pulsuum 18 40.0
De placitis Hippocratis et Platonis 546 56.5
De parvae pilae exercitio 10 58.3
De parvae pilae exercitio 9 51.7
De venereis 6 160.9
De venereis 8 202.5
De sanitate tuenda 549 82.0
De rebus boni malique suci 52 52.6
De ptisana 13 58.8
De dignotione ex insomniis 2 39.9
De morborum differentiis 31 45.8
De causis morborum 35 58.2
De symptomatum differentiis 26 39.1
De symptomatum causis 226 77.6
De differentiis febrium 230 111.1
De morborum temporibus 46 85.5
De totius morbi temporibus 28 77.0
De typis 10 66.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 37 66.6
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 77 83.9
De comate secundum Hippocratem 24 72.8
De marcore 54 92.8
De tumoribus praeter naturam 22 52.9
De inaequali intemperie 17 54.3
De difficultate respirationis 219 68.3
De locis affectis 659 95.2
De pulsibus ad tirones 48 81.8
De differentiis pulsuum 245 56.4
De dignoscendis pulsibus 195 61.8
De causis pulsuum 244 76.6
De praesagitione ex pulsibus 411 114.1
Synopsis librorum suorum de pulsibus 132 85.1
De crisibus 228 66.4
De diebus decretoriis 132 48.4
De methodo medendi 1,369 87.1
Ad Glauconem de methodo medendi 199 88.4
De venae sectione adversus Erasistratum 48 80.1
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 110 120.3
De curandi ratione per venae sectionem 141 139.9
De purgantium medicamentorum facultate 26 86.5
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 18 89.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 17 122.9
Pro puero epileptico consilium 18 54.9
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 681 52.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,017 79.8
De compositione medicamentorum per genera 770 81.3
De antidotis 109 44.9
De theriaca ad Pisonem 61 48.0
Institutio logica 86 96.7
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 9 33.9
De praenotione ad Epigenem 84 75.9
De substantia facultatum naturalium fragmentum 5 35.8
In Hippocratis De natura hominis 123 49.6
In Hippocratis De victu acutorum 552 81.2
In Hippocratis Epidemiarum I 1,396 88.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 891 91.9
Adversus Lycum 50 65.2
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 32 42.5
In Hippocratis De articulis 520 83.1
In Hippocratis De fracturis 335 79.3
In Hippocratis De officina medici 453 108.5
De musculorum dissectione ad tirones 114 77.7
De consuetudinibus 41 101.6
De experientia medica 4 38.5
De causis respirationis 1 14.7
De optima doctrina 10 53.6
De temperamentis 124 44.1
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 64 99.7
De plenitudine 89 79.4
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 15 224.6
In Hippocratis Prognosticum 331 76.0
Plato
Phaedo 38 16.2
Cratylus 44 22.1
Theaetetus 42 17.1
Sophist 48 27.3
Statesman 72 38.9
Parmenides 43 25.6
Philebus 47 24.1
Phaedrus 51 28.1
Alcibiades 1 20 17.5
Alcibiades 2 4 8.8
Hipparchus 9 36.8
Theages 4 10.5
Charmides 13 14.5
Laches 13 15.6
Lysis 11 14.7
Definitiones 11 60.4
Apology* 27 31.1
Crito* 5 10.9
Euthyphro* 12 21.4
Republic* 300 31.3
Symposium* 82 43.6
Lucian of Samosata
Cataplus 19 47.4
Juppiter confutatus 5 21.6
Juppiter tragoedus 45 68.2
Gallus 28 49.4
Prometheus 14 58.3
Prometheus 14 57.4
Icaromenippus 43 81.9
Timon 27 44.9
Charon sive contemplantes 25 57.4
Vitarum auctio 12 33.0
Revivescentes sive piscator 55 83.4
Bis accusatus sive tribunalia 45 75.9
De sacrificiis 9 49.4
De sacrificiis 10 54.7
Adversus indoctum et libros multos ementem 15 38.6
Somnium sive vita Luciani 9 49.5
De parasito sive artem esse parasiticam 21 31.3
Philopseudes sive incredulus 48 77.2
Dearum judicium 15 71.4
De mercede conductis potentium familiaribus 49 68.3
De morte Peregrini 39 90.0
Fugitivi 12 37.2
Toxaris vel amicitia 104 108.3
De saltatione 39 55.4
Lexiphanes 20 76.4
Eunuchus 8 59.4
De astrologia 6 31.1
Pseudologista 46 115.5
Deorum concilium 11 59.0
Tyrannicida 19 64.9
Abdicatus 34 69.9
Dialogi Marini 30 72.0
Arrian
Anabasis 1,028 128.6
Indica 144 106.0
Cynegeticus 65 106.2
Periplus Ponti Euxini 36 84.5
Tactica 132 144.8
Acies Contra Alanos 25 204.9
Apollonius, Dyscolus
De constructione 590 135.1
Aeschylus
Suppliant Maidens 8 16.8
Suppliant Maidens 18 33.2
Persians 22 38.8
Prometheus Bound 2 3.5
Prometheus Bound 12 19.6
Seven Against Thebes 8 16.0
Agamemnon 12 15.1
Agamemnon 26 29.7
Libation Bearers 4 7.6
Eumenides* 8 15.7
Persians* 6 11.8
Aristotle
Analytica priora 430 68.9
Analytica priora 431 67.6
De anima 89 41.3
De anima 89 40.0
Res Publica Atheniensium 124 79.9
Res Publica Atheniensium 2 20.1
Categoriae 85 79.0
De divinatione per somnum 5 41.7
Historia animalium 532 58.3
De insomniis 11 44.7
De interpretatione 50 76.5
De iuventute et senectute, De vita et morte 5 25.9
De longitudine et brevitate vitae 5 27.7
Magna Moralia 159 64.1
De memoria et reminiscentia 23 87.6
Meteorologica 176 52.0
De partibus animalium 152 40.0
Physica 304 51.3
Ars Poetica 44 40.9
De respiratione 24 39.5
De sophisticis elenchis 82 56.2
De sensu et sensibilibus 30 37.5
De somno et vigilia 5 16.7
Topica 413 90.3
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 19 73.6
Physica (textus alter) 9 37.5
Ars Poetica* 44 40.9
Aristoxenus
Harmonics 211 144.9
Agathemerus
Geographiae informatio 51 285.1
Theophrastus
Characters 40 57.7
Aesop
Fabulae 313 73.1
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 178 68.2
Problemata arithmetica 12 86.1
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 2,277 128.5
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 336 91.8
Pausanias
Description of Greece 2,388 106.3
Old Testament
Genesis 269 84.0
Exodus 311 128.2
Leviticus 327 171.4
Numbers 239 98.5
Deuteronomium 237 104.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 148 107.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 146 94.5
Ruth 15 73.7
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 196 100.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 194 113.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 223 112.7
unknown 221 112.0
Isaias 451 114.8
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 220 119.9
pseudo-Galen
De fasciis 450 581.8
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 28 25.9
Introductio seu medicus 241 132.7
De remediis parabilibus 226 73.3
De theriaca ad Pamphilianum 28 140.6
De optima secta ad Thrasybulum 299 166.9
Lysias
Funeral Oration 18 42.0
Against Simon: Defense 12 51.9
On A Wound By Premeditation 5 48.3
For Callias 1 39.2
Against Andocides 12 42.8
On the Olive Stump 6 27.8
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 3 26.2
For The Soldier 2 20.8
Against Theomnestus 1 3 18.5
Against Theomnestus 2 1 16.8
Against Eratosthenes 19 36.4
Against Eratosthenes 19 36.4
Against Alcibiades 1 11 42.2
Against Alcibiades 2 2 31.0
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 3 24.7
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 1 15.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 6 41.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 7 21.1
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 14 100.1
Against The Corn-Dealers 12 98.7
Against Pancleon 5 59.8
Against Pancleon 5 59.8
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 10 63.4
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 3 14.4
On the Scrutiny of Evandros 3 20.1
Against Ergocles 3 31.0
Against Philocrates 1 14.3
Against Nicomachus 3 14.8
Against Philon, On his Scrutiny 5 25.3
Against Diogeiton 4 22.4
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 1 16.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 38 72.9
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 15 58.3
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 5.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 253 47.8
Adversus Mathematicos 589 53.1
Apollodorus
Library 245 88.1
Epitome 63 77.5
Appianus of Alexandria
Kings 8 101.3
Italy 15 131.8
Samnite History 38 106.2
Gallic History 16 76.3
Sicily and the Other Islands 13 132.9
Wars in Spain 171 103.7
Hannibalic War 95 94.3
Punic Wars 256 96.5
Numidian Affairs 3 82.4
Macedonian Affairs 34 89.1
Illyrian Wars 59 118.9
Syrian Wars 181 126.1
Civil Wars 1,218 99.9
Mithridatic Wars 268 107.3
Artemidorus
Onirocriticon 353 54.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 159 44.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 113 49.0
Paedagogus 319 56.2
Stromata Books 7-8 165 57.1
Eclogae propheticae 46 91.3
Quis dives salvetur 59 62.7
Excerpta ex Theodoto 38 50.0
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 370 129.2
De Fasciis 124 644.5
Vita Hippocratis 2 40.3
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 6 24.0
Encomium of Helen* 4 28.7
Alcidamas
Peri Sophiston 19 86.2
Odysseus 28 71.3
Dio Chrysostom
Orationes 589 31.6
Babrius
Fabulae Aesopeae 35 30.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 417 56.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 569 92.0
Excerpta Polyaeni 110 67.7
Hippocrates
De prisca medicina 24 42.2
De aere, aquis, locis 21 27.3
Prognosticon 24 44.4
De diaeta in morbis acutis 20 31.0
De diaeta acutorum (spurium) 25 44.5
Epidemiarum 227 54.5
De capitis vulneribus 38 73.2
De fracturis 87 73.9
De articulis 134 59.7
Vectiarius 28 53.7
Aphorismi 61 81.9
Iusiurandum 4 156.9
De humoribus 21 91.6
Prorrheticon I 54 55.0
Coa praesagia 103 88.7
De arte 1 3.6
De natura hominis 9 22.7
De salubri diaeta 6 41.5
De flatibus 4 13.9
De liquidorum usu 8 55.4
De morbis I 108 30.7
De genitura 4 20.1
De natura pueri 43 58.1
De affectionibus 14 18.7
De locis in homine 19 22.7
De morbo sacro 20 40.8
De haemorrhoidibus 6 63.5
De fistulis 6 37.3
De diaeta 48 24.3
De affectionibus interioribus 43 26.8
De natura muliebri 43 37.4
De octimestri partu 4 51.0
De muliebribus 187 39.1
De virginum morbis 1 22.4
De superfoetatione 14 42.5
De exsectione foetus 5 106.6
De anatomia 2 89.3
De dentitione 2 58.8
De glandulis 16 89.8
De carnibus 8 23.3
De corde 3 29.8
De alimento 2 14.7
De visu 3 38.8
De natura ossium 28 87.4
De medico 5 32.0
De habitu decenti 7 48.4
De crisibus 16 79.4
De diebus criticis 4 31.1
Epistulae, Decretum, Orationes 72 62.8
De officina medici 14 61.3
De ulceribus 25 70.7
Praeceptiones 6 44.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 121 61.6
Anonymus Londinensis
Iatrica 105 60.2
Anonymus Londinensis Fragmenta 2 95.7
Justin Martyr
Apology 90 61.8
Apologia secunda 16 48.6
Apologia secunda 16 48.6
Dialogue with Trypho 340 63.8
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 5 18.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 382 50.7
unknown
unknown 569 91.7
unknown 110 67.7
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 219 131.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,814 50.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2,162 133.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,534 80.2
In Librum De Sensu Commentarium 310 58.3
Problems and Solutions 28 73.3
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 472 62.5
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 589 67.9
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 8 49.2
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 89 77.2
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 89 77.2
De Resurrectione 78 86.7
De Resurrectione 80 88.3
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 221 218.3
De Sphaera Quae Movetur 85 205.9
Barnabae epistula
Barnabae epistula 51 73.8
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 24 113.5
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 24 86.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 59 59.8
Epistula II ad Corinthios 9 28.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 5 22.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 176 44.7
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 3 88.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 113 40.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 3 16.3
Ad Magnesios (epist. 2) 3 27.8
Ad Trallianos (epist. 3) 3 30.5
Ad Philadelphios (epist. 5) 3 28.9
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 3 25.6
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 97 45.4
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 68 107.7
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 12 44.2
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 46 129.2
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 9 42.3
Oracula Sibyllina
Oracula 193 72.9
Fragmenta 2 32.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 187 80.5
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 52 73.1
The Testament of Abraham Recension B 19 57.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 450 118.4
Theophilus
Ad Autolycum 70 32.3
Ad Autolycum 70 32.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 73 61.6
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 41 40.6
Euclid
Elements 601 36.5
Data 64 32.3
Data (demonstrationes alterae) 18 42.5
Plotinus
Enneades 719 31.8
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 218 73.3
In Aristotelis Physica Paraphrasis 540 62.5
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 317 55.5
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 87 57.5
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 733 97.5
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 2 136.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,191 51.2
Historia Ecclesiastica 1,015 103.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 109 140.6
Demonstratio Evangelica 1,589 99.3
De Ecclesiastica Theologia 74 46.0
De Theophania (Fragmenta) 65 79.1
Onomasticon 126 100.1
Vita Constantini 296 77.7
Oration of Constantine 45 39.6
De Laudibus Constantini 103 53.2
Historia Ecclesiastica 1,011 102.0
Epiphanius
Ancoratus 95 23.7
Panarion (Adversus Haereses) 722 37.7
Anacephalaeosis [Sp.] 12 40.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 14 9.0
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 9 43.1
De Theologia (Orat. 28) 20 27.0
De Filio (Orat. 29) 16 32.4
De Filio (Orat. 30) 18 35.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 26 41.7
Iamblichus
Protrepticus 121 44.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 196 59.4
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 473 96.6
Zetemata codicis Vaticani 103 101.1
Isagoge Sive Quinque Voces 26 43.5
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 134 54.3
Marcellus
Fragmenta 40 34.7
Origen
Contra Celsum 1,221 73.3
Commentarii In Evangelium Joannis 1,018 63.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 148 63.8
Exhortatio ad martyrium 121 96.8
De oratione 263 92.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 285 111.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 64 77.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 76 71.9
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 19 50.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 6 28.5
Homiliae In Lucam 123 72.1
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 108 78.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 346 110.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 157 69.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 740 80.9
Epistula ad Africanum 33 69.9
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 3 39.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 33 72.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 668 59.4
Eunapius
Vitae Sophistarum 11 139.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 197 63.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 348 48.8
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 349 50.2
Libanius
Epistulae 1-1544 464 37.3
Oratio 1 174 76.6
Oratio 3 15 76.4
Oratio 4 11 46.1
Oratio 5 20 71.2
Oratio 6 3 28.4
Oratio 7 3 57.4
Oratio 8 3 40.8
Oratio 9 5 54.8
Oratio 10 21 94.7
Oratio 11 113 72.5
Oratio 26 17 59.7
Oratio 27 27 73.0
Oratio 28 14 63.6
Oratio 29 19 61.9
Oratio 30 39 74.8
Oratio 31 17 44.7
Oratio 32 17 67.2
Oratio 33 30 75.4
Oratio 34 20 78.7
Oratio 35 8 30.3
Oratio 36 8 55.4
Oratio 38 13 64.1
Oratio 39 10 49.6
Oratio 40 16 64.0
Oratio 41 8 44.5
Oratio 42 16 33.3
Oratio 43 16 75.1
Oratio 44 4 95.5
Oratio 45 19 58.8
Oratio 46 25 62.8
Oratio 47 25 72.4
Oratio 48 27 74.9
Oratio 49 14 45.8
Oratio 50 17 57.0
Oratio 51 13 45.3
Oratio 52 21 45.2
Oratio 53 15 55.4
Oratio 54 34 56.1
Oratio 55 18 61.0
Oratio 56 12 53.2
Oratio 57 18 42.4
Oratio 59 75 55.9
Oratio 60 8 97.1
Oratio 61 14 88.2
Oratio 62 23 42.3
Oratio 63 10 28.8
Oratio 64 49 45.7
Declamatio 1 101 66.4
Declamatio 2 20 66.9
Declamatio 3 8 31.9
Declamatio 4 43 59.2
Declamatio 5 32 40.6
Declamatio 6 32 56.9
Declamatio 7 17 86.7
Declamatio 8 12 46.9
Declamatio 9 21 52.3
Declamatio 10 25 66.1
Declamatio 11 22 77.4
Declamatio 12 40 95.3
Declamatio 13 50 88.9
Declamatio 14 22 70.7
Declamatio 16 32 47.0
Declamatio 17 28 42.4
Declamatio 18 9 34.8
Declamatio 19 22 60.9
Declamatio 20 23 83.6
Declamatio 21 9 28.9
Declamatio 22 16 48.1
Declamatio 23 39 47.4
Declamatio 24 12 49.3
Declamatio 25 17 46.1
Declamatio 26 13 34.5
Declamatio 27 14 68.7
Declamatio 28 12 70.1
Declamatio 29 19 80.4
Declamatio 30 28 53.3
Declamatio 31 17 39.7
Declamatio 32 20 45.7
Declamatio 33 21 52.2
Declamatio 34 33 27.2
Declamatio 35 19 64.2
Declamatio 37 12 39.7
Declamatio 38 11 28.9
Declamatio 39 8 23.3
Declamatio 40 79 111.3
Declamatio 41 23 57.2
Declamatio 42 22 47.2
Declamatio 44 33 56.2
Declamatio 46 11 31.9
Declamatio 47 21 47.3
Declamatio 48 30 56.5
Declamatio 49 39 58.4
Declamatio 50 14 37.2
Declamatio 51 3 27.8
Characteres Epistolici [Sp.] 21 89.6
Oratio 2 10 25.4
Oratio 37 9 50.0
Oratio 58 15 47.5
Declamatio 15 28 52.0
Declamatio 36 23 59.6
Declamatio 43 62 101.0
Declamatio 45 15 61.8
unknown
unknown 4 28.7
unknown 6 24.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 725 66.0
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 142 77.0
Anna Comnena
Alexias 662 47.3
Alexias 632 44.8
Alexias 632 44.7
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 196 38.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 289 57.3
unknown 6 48.7
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 117 41.0
De Libero Arbitrio 28 36.5
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 10 62.0
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 7 56.6
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 110 45.8
Narrationes de Syntipa 78 66.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2,099 61.5
Annals of Rome 608 65.3
Argumenta 60 25.6
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 39 35.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2,322 84.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,057 60.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3,403 75.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 708 50.2
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 428 62.5
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,341 80.0
unknown 1,272 88.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,272 88.6
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 359 66.5
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 651 58.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,474 59.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,406 76.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 311 31.8
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 180 51.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 172 58.2
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 912 93.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 268 77.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 324 41.8
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,165 62.2
Olympiodorus
Prolegomena 298 47.8
In Aristotelis Meteora Commentaria 860 75.9
Elias
In Porphyrii Isagogen 191 53.6
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 367 62.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 439 56.3
Agathias Scholasticus
Historiae 356 61.1
Epigrammata 28 47.3
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 255 70.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 352 49.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,336 52.7
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 398 38.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 186 35.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 362 54.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 171 56.4
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 171 56.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 362 54.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 620 36.6
Chrestomathy 4 60.3
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 21 76.7 </