25107. εἰμί

to be
logeion_003
 countfreq. per 10K
core19,724145.5
corpus465,845217.3

Editions by Text Group (875)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 123 192.5
De spiritu 39 109.2
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 234 100.4
Hegemonius
Acta Archelai 46 192.6
Euripides
Heracles 104 119.3
Bacchae* 91 109.4
Heracles* 104 119.2
Plutarch
Theseus 97 125.6
unknown 128 141.2
unknown 17 143.9
unknown 141 145.8
unknown 110 144.5
Comparison of Lycurgus and Numa 21 128.9
Solon 114 127.0
Publicola 77 131.1
Comparison of Solon and Publicola 10 101.6
unknown 115 139.1
unknown 129 116.0
Fabius Maximus 80 102.0
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 5 66.4
Alcibiades 125 118.5
unknown 119 124.0
unknown 17 154.1
unknown 82 87.9
unknown 110 110.1
unknown 7 140.8
unknown 121 125.2
unknown 251 124.0
Pericles* 118 112.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4,312 174.7
Deipnosophistae 4,355 174.0
Isocrates
Against Euthynus 22 185.3
Against Callimachus 53 140.0
Against Lochites 22 184.3
On the team of horses 34 110.6
Trapeziticus 52 145.9
Aegineticus 46 148.6
To Demonicus 39 126.4
Against the Sophists 26 184.4
Busiris 43 146.3
Plataicus 51 149.3
To Nicocles 50 154.8
Nicocles or the Cyprians 68 169.4
Evagoras 73 150.3
Archidamus 97 148.3
On the Peace 107 127.0
Areopagiticus 73 150.3
Antidosis 320 170.2
To Philip 118 125.7
Panathenaicus 228 134.8
Ad Dionysium 11 196.4
Ad filios Jasonis 20 218.8
Ad Archidamum 15 129.9
Ad reges Mytilenaeos 10 143.9
Ad Timotheum 13 157.0
Ad Philippum 18 136.6
Ad Alexandrum 8 280.7
Ad Antipatrum 17 198.4
Ad Philippum 9 202.2
Helen* 65 165.3
Panegyricus* 156 136.6
Sophocles
Trachiniae 87 108.4
Electra 121 124.3
Philoctetes 133 135.2
Tracking Satyrs 56 238.4
Ajax* 104 119.6
Antigone* 89 110.0
Oedipus at Colonus* 148 126.4
Oedipus Tyrannus* 164 158.8
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 2 117.0
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 7 79.6
Hymn 4 to Hermes 9 95.1
Hymn 22 To Poseidon 1 833.3
Hymn 29 to Hestia 1 333.3
Hymn 5 to Aphrodite* 6 121.2
Hymn 2 to Demeter* 24 64.4
unknown
unknown 40 181.3
unknown 42 160.3
Herodian
Ab excessu divi Marci 456 96.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 220 166.0
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 731 228.7
De Cherubim 110 146.2
De Sacrificiis Abelis Et Caini 139 148.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 150 133.4
De Posteritate Caini 204 188.5
De Gigantibus 50 153.7
Quod Deus Sit Immutabilis 153 170.0
De Agricultura 125 140.4
De Plantatione 166 185.7
De Ebrietate 166 146.2
De Sobrietate 58 168.1
De Confusione Linguarum 155 155.9
De Migratione Abrahami 247 201.2
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 249 160.3
De Congressu Eruditionis Gratia 140 160.2
De Fuga Et Inventione 203 189.3
De Mutatione Nominum 232 180.5
De Somniis (Lib. I-Ii) 439 173.9
De Abrahamo 205 154.0
De Josepho 144 113.7
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 398 128.1
De Decalogo 129 153.1
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 857 151.6
De Virtutibus 160 132.9
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 118 131.9
Quod Omnis Probus Liber Sit 129 171.9
De Vita Contemplativa 47 103.7
De Aeternitate Mundi 166 183.6
In Flaccum 110 124.7
Legatio Ad Gaium 264 152.4
Aristophanes
Lysistrata 150 170.2
Ecclesiazusae 160 189.7
Birds* 247 209.5
Clouds* 202 190.2
Frogs* 179 178.4
Hesiod
Sheild of Heracles 7 92.8
Theogony* 60 77.5
Works and Days* 13 95.5
Antiphon
On the murder of Herodes 160 233.0
New Testament
Gospel according to Matthew 285 145.9
Mark 40 393.3
Mark 193 160.6
Gospel of Luke 358 171.8
Acts 274 141.1
Epistle to the Romans 112 147.1
1 Corinthians 160 220.6
Second Corinthians 62 129.4
Epistle to the Galatians 53 219.9
Ephesians 48 185.5
Letter to the Philippians 16 91.4
Letter to the Colossians 26 154.0
First Letter to the Thessalonians 11 69.4
Second Letter to the Thessalonians 7 76.3
First Timothy 28 165.0
Second Timothy 16 121.2
Epistle of Paul to Titus 16 232.2
Epistle to Philemon 3 84.0
Letter to the Hebrews 55 105.4
James 32 174.1
First Epistle of Peter 11 62.1
Second Epistle of Peter 13 111.9
First John 98 422.0
Second Epistle of John 6 239.0
Third Letter of John 2 85.8
Letter of Jude 4 83.7
Revelation 110 105.0
Gospel according to John* 444 263.1
Xenophon
Hellenica 1,112 157.1
Memorabilia 858 220.7
Economics 397 203.7
Symposium 180 173.6
Apology 34 153.8
Cyropaedia 1,487 173.7
Hiero 130 202.9
Constitution of the Lacedaimonians 82 154.7
Ways and Means 72 174.9
On the Cavalry Commander 133 214.6
On the Art of Horsemanship 132 175.7
On Hunting 201 207.4
Agesilaus* 112 141.9
Anabasis* 1,316 214.6
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 96 190.1
Adhortatio ad artes addiscendas 95 188.4
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 23 162.9
De sectis ad eos qui introducuntur 115 183.4
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 264 218.9
Ars Medica 317 196.9
De elementis ex Hippocrate 366 264.0
De temperamentis 601 217.0
De naturalibus facultatibus 460 139.0
De anatomicis administrationibus 1,081 138.2
De ossibus ad tirones 137 197.1
De venarum arteriarumque dissectione 109 144.9
De nervorum dissectione 53 147.4
De instrumento odoratus 77 186.2
De uteri dissectione 53 161.4
De usu partium corporis humani I-XI 3,040 156.3
De motu musculorum 207 140.1
De victu attenuante 125 197.6
De victu attenuante 120 190.2
De utilitate respirationis 85 140.1
De semine 338 161.2
De foetuum formatione 131 167.4
An in arteriis sanguis contineatur 72 152.0
De optima corporis nostri constitutione 27 150.8
De bono habitu 13 154.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 147 170.7
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 177 211.0
De atra bile 111 174.7
De usu pulsuum 60 133.5
De placitis Hippocratis et Platonis 1,739 179.9
De parvae pilae exercitio 23 134.1
De parvae pilae exercitio 22 126.4
De venereis 7 187.7
De venereis 3 75.9
De sanitate tuenda 1,159 173.2
De rebus boni malique suci 210 212.4
De ptisana 43 194.6
De dignotione ex insomniis 6 119.8
De morborum differentiis 154 227.5
De causis morborum 94 156.4
De symptomatum differentiis 130 195.5
De symptomatum causis 429 147.4
De differentiis febrium 344 166.2
De morborum temporibus 87 161.7
De totius morbi temporibus 64 176.0
De typis 27 178.6
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 133 239.6
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 133 144.9
De comate secundum Hippocratem 80 242.6
De marcore 143 245.7
De tumoribus praeter naturam 70 168.4
De inaequali intemperie 44 140.4
De difficultate respirationis 454 141.6
De locis affectis 1,103 159.4
De pulsibus ad tirones 91 155.1
De differentiis pulsuum 780 179.6
De dignoscendis pulsibus 526 166.6
De causis pulsuum 487 152.9
De praesagitione ex pulsibus 630 174.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 289 186.2
De crisibus 635 185.0
De diebus decretoriis 430 157.8
De methodo medendi 2,808 178.6
Ad Glauconem de methodo medendi 337 149.6
De venae sectione adversus Erasistratum 77 128.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 136 148.7
De curandi ratione per venae sectionem 173 171.6
De purgantium medicamentorum facultate 54 179.7
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 22 109.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 9 65.1
Pro puero epileptico consilium 42 128.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2,817 215.8
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,444 113.3
De compositione medicamentorum per genera 1,402 148.0
De antidotis 275 113.3
De theriaca ad Pisonem 196 154.3
Institutio logica 338 379.9
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 58 218.7
De praenotione ad Epigenem 166 149.9
De substantia facultatum naturalium fragmentum 33 236.2
In Hippocratis De natura hominis 570 230.0
In Hippocratis De victu acutorum 1,317 193.6
In Hippocratis Epidemiarum I 2,760 174.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1,724 177.8
Adversus Lycum 220 286.7
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 130 172.6
In Hippocratis De articulis 1,031 164.7
In Hippocratis De fracturis 697 165.0
In Hippocratis De officina medici 652 156.2
De musculorum dissectione ad tirones 196 133.5
De consuetudinibus 42 104.0
De experientia medica 24 231.0
De causis respirationis 13 191.2
De optima doctrina 47 252.0
De temperamentis 596 211.9
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 132 205.7
De plenitudine 221 197.1
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 4 59.9
In Hippocratis Prognosticum 988 227.0
Plato
Phaedo 694 295.2
Cratylus 599 301.1
Theaetetus 605 246.6
Sophist 646 367.5
Statesman 319 172.4
Parmenides 1,039 617.9
Philebus 415 213.0
Phaedrus 319 175.9
Alcibiades 1 208 182.2
Alcibiades 2 126 276.7
Hipparchus 74 302.3
Lovers 93 358.4
Theages 88 231.9
Charmides 377 419.1
Laches 206 247.2
Lysis 281 375.3
Definitiones 33 181.2
Apology* 262 302.3
Crito* 74 160.7
Euthyphro* 160 285.5
Republic* 2,494 260.3
Symposium* 520 276.7
Lucian of Samosata
Cataplus 62 154.8
Juppiter confutatus 46 198.8
Juppiter tragoedus 131 198.5
Gallus 114 201.3
Prometheus 43 179.1
Prometheus 45 184.7
Icaromenippus 88 167.6
Timon 94 156.4
Charon sive contemplantes 83 190.7
Vitarum auctio 95 261.5
Revivescentes sive piscator 114 172.8
Bis accusatus sive tribunalia 65 109.7
De sacrificiis 18 98.7
De sacrificiis 19 104.0
Adversus indoctum et libros multos ementem 46 118.4
Somnium sive vita Luciani 36 197.9
De parasito sive artem esse parasiticam 150 223.3
Philopseudes sive incredulus 102 164.0
Dearum judicium 43 204.8
De mercede conductis potentium familiaribus 102 142.3
De morte Peregrini 55 127.0
Fugitivi 43 133.2
Toxaris vel amicitia 170 177.0
De saltatione 91 129.3
Lexiphanes 64 244.5
Eunuchus 30 222.9
De astrologia 20 103.5
Pseudologista 65 163.2
Deorum concilium 36 193.1
Tyrannicida 42 143.4
Abdicatus 87 178.9
Dialogi Marini 75 180.0
Arrian
Anabasis 997 124.8
Indica 257 189.1
Cynegeticus 81 132.3
Periplus Ponti Euxini 64 150.2
Tactica 125 137.2
Acies Contra Alanos 18 147.5
Apollonius, Dyscolus
De constructione 347 79.4
Aeschylus
Suppliant Maidens 53 111.5
Suppliant Maidens 52 95.9
Persians 51 90.0
Prometheus Bound 55 95.2
Prometheus Bound 61 99.9
Seven Against Thebes 38 76.2
Agamemnon 75 94.2
Agamemnon 91 103.9
Libation Bearers 47 89.2
Eumenides* 57 111.6
Persians* 49 96.4
Aristotle
Analytica priora 2,602 416.6
Analytica priora 2,584 405.4
De anima 720 334.4
De anima 740 332.9
Res Publica Atheniensium 275 177.2
Res Publica Atheniensium 22 220.7
Categoriae 478 444.5
De divinatione per somnum 32 266.9
Historia animalium 1,841 201.9
De insomniis 47 191.0
De interpretatione 522 798.4
De iuventute et senectute, De vita et morte 43 222.9
De longitudine et brevitate vitae 54 299.0
Magna Moralia 1,197 482.3
De memoria et reminiscentia 69 262.9
Meteorologica 850 250.9
De partibus animalium 1,102 290.3
Physica 2,595 437.6
Ars Poetica 307 285.7
De respiratione 110 181.1
De sophisticis elenchis 573 392.5
De sensu et sensibilibus 280 350.0
De somno et vigilia 65 216.5
Topica 1,772 387.3
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 74 286.7
Physica (textus alter) 64 266.6
Ars Poetica* 307 285.7
Aristoxenus
Harmonics 486 333.7
Agathemerus
Geographiae informatio 19 106.2
Theophrastus
Characters 126 181.8
Aesop
Fabulae 520 121.4
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 539 206.5
Problemata arithmetica 40 286.9
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 3,679 207.6
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 423 115.5
Pausanias
Description of Greece 5,257 234.1
Old Testament
Genesis 466 145.5
Exodus 264 108.9
Leviticus 399 209.1
Numbers 258 106.3
Deuteronomium 237 104.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 153 110.8
Judices (Cod. Alexandrinus) 148 95.8
Ruth 26 127.7
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 163 83.1
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 168 98.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 212 107.2
unknown 230 116.6
Isaias 607 154.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 130 70.9
pseudo-Galen
De fasciis 71 91.8
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 233 215.6
Introductio seu medicus 293 161.3
De remediis parabilibus 184 59.7
De theriaca ad Pamphilianum 17 85.4
De optima secta ad Thrasybulum 508 283.6
Lysias
Funeral Oration 50 116.7
Against Simon: Defense 40 173.1
On A Wound By Premeditation 18 173.7
For Callias 6 235.3
Against Andocides 49 174.8
On the Olive Stump 48 222.5
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 18 156.9
For The Soldier 7 72.9
Against Theomnestus 1 41 252.3
Against Theomnestus 2 12 202.0
Against Eratosthenes 112 214.7
Against Eratosthenes 112 214.7
Against Alcibiades 1 53 203.5
Against Alcibiades 2 13 201.2
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 23 189.5
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 15 237.0
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 30 208.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 71 214.2
For Polystratus 72 350.2
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 26 185.8
Against The Corn-Dealers 21 172.7
Against Pancleon 25 299.0
Against Pancleon 25 299.0
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 35 221.9
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 43 206.1
On the Scrutiny of Evandros 22 147.4
Against Epicrates and his Fellow-envoys 16 197.3
Against Ergocles 14 144.6
Against Philocrates 12 171.2
Against Nicomachus 25 123.6
Against Philon, On his Scrutiny 56 283.8
Against Diogeiton 29 162.1
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 12 201.7
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 104 199.6
Olympic Oration 6 138.2
On the Murder of Eratosthenes* 46 178.8
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 72 380.5
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 15 371.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 141.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 2,450 463.2
Adversus Mathematicos 5,470 492.7
Apollodorus
Library 197 70.8
Epitome 49 60.3
Appianus of Alexandria
Kings 5 63.3
Italy 9 79.1
Samnite History 33 92.2
Gallic History 24 114.4
Sicily and the Other Islands 9 92.0
Wars in Spain 192 116.4
Hannibalic War 123 122.1
Punic Wars 375 141.3
Numidian Affairs 2 54.9
Macedonian Affairs 33 86.5
Illyrian Wars 62 124.9
Syrian Wars 173 120.6
Civil Wars 1,499 122.9
Mithridatic Wars 267 106.9
Artemidorus
Onirocriticon 1,191 182.7
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 437 122.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 310 134.4
Paedagogus 808 142.3
Stromata Books 7-8 566 196.0
Eclogae propheticae 74 146.8
Quis dives salvetur 114 121.1
Excerpta ex Theodoto 151 198.6
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 171 59.7
De Fasciis 3 15.6
Vita Hippocratis 6 121.0
Antisthenes
Ajax 9 170.8
Odysseus 20 215.1
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 51 203.9
Encomium of Helen* 14 100.3
Alcidamas
Peri Sophiston 44 199.6
Odysseus 73 186.0
Dio Chrysostom
Orationes 3,304 177.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 153 132.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2,390 325.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 538 87.0
Excerpta Polyaeni 88 54.2
Hippocrates
De prisca medicina 103 181.0
De aere, aquis, locis 198 257.2
Prognosticon 145 268.3
De diaeta in morbis acutis 148 229.6
De diaeta acutorum (spurium) 108 192.4
Epidemiarum 502 120.6
De capitis vulneribus 100 192.7
De fracturis 190 161.5
De articulis 348 155.2
Vectiarius 34 65.2
Aphorismi 87 116.8
Iusiurandum 3 117.6
Lex 5 144.5
De humoribus 25 109.0
Prorrheticon I 184 187.2
Coa praesagia 89 76.7
De arte 85 309.7
De natura hominis 106 267.5
De salubri diaeta 23 159.1
De flatibus 63 218.6
De liquidorum usu 8 55.4
De morbis I 492 140.1
De genitura 49 245.7
De natura pueri 184 248.7
De affectionibus 84 111.9
De locis in homine 178 212.9
De morbo sacro 119 242.6
De haemorrhoidibus 7 74.1
De fistulis 9 55.9
De diaeta 206 104.1
De affectionibus interioribus 156 97.4
De natura muliebri 85 73.9
De octimestri partu 16 204.1
De muliebribus 772 161.5
De virginum morbis 3 67.1
De superfoetatione 44 133.6
De exsectione foetus 4 85.3
De anatomia 3 133.9
De dentitione 6 176.5
De glandulis 28 157.2
De carnibus 94 273.4
De corde 15 149.1
De alimento 12 88.2
De visu 12 155.2
De natura ossium 26 81.1
De medico 67 428.9
De habitu decenti 25 173.0
De crisibus 24 119.1
De diebus criticis 18 140.0
Epistulae, Decretum, Orationes 167 145.6
De officina medici 14 61.3
De ulceribus 43 121.7
Praeceptiones 28 208.0
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 266 135.4
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 2 97.1
Iatrica 974 558.2
Anonymus Londinensis Fragmenta 11 526.3
Justin Martyr
Apology 239 164.0
Apologia secunda 64 194.5
Apologia secunda 64 194.5
Dialogue with Trypho 938 176.0
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 27 101.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 709 94.0
unknown
unknown 538 86.7
unknown 88 54.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 368 221.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 18,798 523.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 5,651 347.8
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 7,283 380.8
In Librum De Sensu Commentarium 1,789 336.7
Problems and Solutions 161 421.5
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 2,818 373.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2,243 258.6
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 23 141.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 223 193.4
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 230 199.6
De Resurrectione 118 131.2
De Resurrectione 120 132.5
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 417 412.0
De Sphaera Quae Movetur 167 404.5
Barnabae epistula
Barnabae epistula 111 160.6
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 26 123.0
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 48 172.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 132 133.8
Epistula II ad Corinthios 64 205.7
Anonymus
Didache XII Apostolorum 46 207.5
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 4 57.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 838 212.9
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 3 88.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 629 224.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 57 309.8
Ad Magnesios (epist. 2) 25 231.3
Ad Trallianos (epist. 3) 33 335.7
Ad Romanos (epist. 4) 32 307.7
Ad Philadelphios (epist. 5) 24 231.4
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 29 247.7
Ad Polycarpum (epist. 7) 11 141.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 330 154.3
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 109 172.6
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 22 81.1
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 35 98.3
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 36 169.2
Oracula Sibyllina
Oracula 496 187.4
Fragmenta 13 209.7
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 151 65.0
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 62 87.2
The Testament of Abraham Recension B 60 180.9
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 774 203.7
Theophilus
Ad Autolycum 361 166.5
Ad Autolycum 362 167.5
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 121 102.0
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 4 134.7
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 2 132.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 187 185.1
Euclid
Elements 7,795 473.1
Data 1,036 523.4
Data (demonstrationes alterae) 245 578.4
Plotinus
Enneades 8,171 361.8
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 919 309.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2,748 317.9
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1,216 213.1
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 297 196.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 2,515 334.6
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 2 136.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4,309 185.4
Historia Ecclesiastica 762 77.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 63 81.3
Demonstratio Evangelica 1,979 123.7
De Ecclesiastica Theologia 347 215.7
De Theophania (Fragmenta) 88 107.1
Onomasticon 390 309.9
Vita Constantini 366 96.1
Oration of Constantine 153 134.7
De Laudibus Constantini 187 96.6
Historia Ecclesiastica 931 93.9
Epiphanius
Ancoratus 835 208.4
Panarion (Adversus Haereses) 3,347 175.0
Anacephalaeosis [Sp.] 48 160.4
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 206 133.0
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 22 105.3
De Theologia (Orat. 28) 95 128.3
De Filio (Orat. 29) 100 202.2
De Filio (Orat. 30) 82 162.8
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 91 146.1
Carmina moralia 2 141.8
Iamblichus
Protrepticus 684 248.9
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1,308 396.1
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 714 145.9
Zetemata codicis Vaticani 220 216.0
Isagoge Sive Quinque Voces 204 341.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 861 348.9
Marcellus
Fragmenta 327 283.3
Origen
Contra Celsum 2,777 166.6
Commentarii In Evangelium Joannis 3,950 244.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 589 253.9
Exhortatio ad martyrium 152 121.6
De oratione 418 146.2
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 665 259.8
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 143 174.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 167 158.1
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 4 236.7
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 105 280.7
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 50 237.3
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 345 202.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 241 174.5
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 586 186.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 385 171.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1,644 179.7
Epistula ad Africanum 52 110.1
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 18 238.7
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 66 144.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1,199 106.7
Eunapius
Vitae Sophistarum 13 164.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 381 123.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1,972 276.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1,702 244.8
Libanius
Epistulae 1-1544 1,839 147.8
Oratio 1 382 168.2
Oratio 3 33 168.0
Oratio 4 43 180.2
Oratio 5 60 213.5
Oratio 6 28 264.9
Oratio 7 12 229.4
Oratio 8 12 163.0
Oratio 9 10 109.6
Oratio 10 44 198.4
Oratio 11 172 110.4
Oratio 26 59 207.1
Oratio 27 60 162.2
Oratio 28 39 177.2
Oratio 29 50 163.0
Oratio 30 82 157.3
Oratio 31 59 155.1
Oratio 32 48 189.8
Oratio 33 83 208.5
Oratio 34 42 165.4
Oratio 35 40 151.5
Oratio 36 21 145.3
Oratio 38 46 226.7
Oratio 39 40 198.4
Oratio 40 50 199.9
Oratio 41 24 133.4
Oratio 42 99 206.1
Oratio 43 33 154.9
Oratio 44 11 262.5
Oratio 45 60 185.5
Oratio 46 79 198.6
Oratio 47 78 225.8
Oratio 48 60 166.4
Oratio 49 52 170.3
Oratio 50 66 221.5
Oratio 51 48 167.2
Oratio 52 74 159.1
Oratio 53 45 166.1
Oratio 54 58 95.7
Oratio 55 46 155.9
Oratio 56 27 119.7
Oratio 57 67 157.8
Oratio 59 95 70.8
Oratio 60 4 48.5
Oratio 61 16 100.8
Oratio 62 65 119.5
Oratio 63 50 144.2
Oratio 64 128 119.3
Declamatio 1 194 127.5
Declamatio 2 45 150.6
Declamatio 3 28 111.6
Declamatio 4 129 177.7
Declamatio 5 119 150.8
Declamatio 6 58 103.2
Declamatio 7 35 178.5
Declamatio 8 44 172.1
Declamatio 9 47 117.1
Declamatio 10 68 179.7
Declamatio 11 47 165.4
Declamatio 12 50 119.1
Declamatio 13 105 186.6
Declamatio 14 30 96.4
Declamatio 16 86 126.4
Declamatio 17 78 118.1
Declamatio 18 57 220.3
Declamatio 19 35 96.9
Declamatio 20 22 79.9
Declamatio 21 32 102.8
Declamatio 22 36 108.3
Declamatio 23 124 150.7
Declamatio 24 18 73.9
Declamatio 25 44 119.2
Declamatio 26 48 127.3
Declamatio 27 34 166.8
Declamatio 28 23 134.3
Declamatio 29 53 224.3
Declamatio 30 66 125.7
Declamatio 31 69 161.1
Declamatio 32 47 107.3
Declamatio 33 67 166.5
Declamatio 34 167 137.7
Declamatio 35 39 131.8
Declamatio 37 23 76.1
Declamatio 38 69 181.5
Declamatio 39 34 99.1
Declamatio 40 58 81.7
Declamatio 41 46 114.3
Declamatio 42 58 124.3
Declamatio 44 84 143.2
Declamatio 46 41 119.0
Declamatio 47 69 155.5
Declamatio 48 66 124.3
Declamatio 49 53 79.4
Declamatio 50 50 132.8
Declamatio 51 13 120.4
Characteres Epistolici [Sp.] 33 140.8
Oratio 2 72 183.1
Oratio 37 38 211.1
Oratio 58 52 164.7
Declamatio 15 78 144.7
Declamatio 36 44 114.0
Declamatio 43 42 68.4
Declamatio 45 14 57.6
unknown
unknown 14 100.3
unknown 51 203.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1,256 114.4
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 236 127.9
Anna Comnena
Alexias 1,161 83.0
Alexias 1,262 89.4
Alexias 1,262 89.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 310 60.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 748 148.3
unknown 29 235.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 482 169.0
De Libero Arbitrio 285 371.8
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 71 369.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 47 291.6
De Martyribus (Fragmenta) 2 339.0
Fragmenta Incerta [Sp.] 4 294.1
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 23 186.1
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 247 102.9
Narrationes de Syntipa 90 76.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2,940 86.1
Annals of Rome 882 94.8
Argumenta 184 78.4
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 155 140.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 8,902 322.8
In Aristotelis Categorias Commentarium 5,322 305.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 17,131 381.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 3,005 213.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2,283 333.3
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 4,700 280.3
unknown 5,525 382.9
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 5,523 384.6
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1,247 230.8
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 4,003 359.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 7,941 322.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 13,308 420.4
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2,634 269.5
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1,178 335.6
In Aristotelis Categorias Commentarius 969 328.2
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 3,294 337.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 976 280.9
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2,686 346.5