20079. διάκονος

a servant, waiting-man
logeion_003
 countfreq. per 10K
core140.1
corpus6860.3

Editions by Text Group (139)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Plutarch
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 13 0.5
Deipnosophistae 13 0.5
Sophocles
Philoctetes 1 1.0
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 1 0.9
De Gigantibus 1 3.1
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Vita Contemplativa 1 2.2
Aristophanes
Birds* 3 2.5
Ecclesiazusae 1 1.2
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Mark 2 1.7
Gospel according to John* 3 1.8
Epistle to the Romans 4 5.3
1 Corinthians 1 1.4
Second Corinthians 5 10.4
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 2 7.7
Letter to the Philippians 1 5.7
Letter to the Colossians 4 23.7
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
First Timothy 3 17.7
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Memorabilia 1 0.3
Economics 3 1.5
Cyropaedia 1 0.1
Hiero 1 1.6
Plato
Statesman 2 1.1
Republic* 4 0.4
Lucian of Samosata
Juppiter confutatus 1 4.3
Gallus 2 3.5
Philopseudes sive incredulus 1 1.6
De mercede conductis potentium familiaribus 1 1.4
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 9 1.6
Stromata Books 7-8 1 0.3
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Dio Chrysostom
Orationes 5 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Justin Martyr
Apology 2 1.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
Problems and Solutions 4 10.5
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 3 3.0
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 3 1.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Magnesios (epist. 2) 3 27.8
Ad Trallianos (epist. 3) 4 40.7
Ad Philadelphios (epist. 5) 6 57.9
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 3 25.6
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Maximus, Astrologus
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 1 4.7
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Polycarp
Epistula ad Philippenses 4 30.6
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 2 2.0
Themistius
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 23 2.3
Historia Ecclesiastica 23 2.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 4 5.2
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Vita Constantini 5 1.3
Oration of Constantine 1 0.9
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 11 0.6
Origen
Contra Celsum 6 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 11 0.7
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 4 1.7
Exhortatio ad martyrium 2 1.6
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 2 0.8
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 2 5.3
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 3 1.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 14 1.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 43 3.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 36 3.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 8 2.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Libanius
Epistulae 1-1544 4 0.3
Oratio 1 1 0.4
Oratio 26 1 3.5
Oratio 27 2 5.4
Oratio 38 1 4.9
Oratio 46 1 2.5
Oratio 54 1 1.6
Oratio 59 1 0.7
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 19 1 2.8
Declamatio 30 2 3.8
Declamatio 31 1 2.3
Declamatio 47 1 2.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 6 0.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 5 1.0
Gelasius
Historia Ecclesiastica 49 9.7
unknown 1 8.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 16 0.5
Annals of Rome 3 0.3
Argumenta 1 0.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 3 0.6
Theodoret
Historia Ecclesiastica 27 4.0
Historia Ecclesiastica 24 3.7
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 12 1.5
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 21 1.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 18 1.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 7 0.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 32 9.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 5 1.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 5 2.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 9 6.2
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 12 8.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 8 0.5
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2

Passages (5 of 500)

remove

Eusebius, Vita Constantini

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg020.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.46.3 word list | read 1
3.8.1 word list | read 1
3.58.3 word list | read 1
4.18.1 word list | read 1
4.36.3 word list | read 1