17967. γίγνομαι

become, be born
logeion_003
 countfreq. per 10K
core6,16945.5
corpus114,07853.2

Editions by Text Group (855)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 35 54.8
De spiritu 16 44.8
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 180 77.3
Hegemonius
Acta Archelai 10 41.9
Euripides
Heracles 15 17.2
Bacchae* 18 21.6
Heracles* 15 17.2
Plutarch
Theseus 50 64.7
unknown 57 62.9
unknown 11 93.1
unknown 60 62.0
unknown 56 73.5
Comparison of Lycurgus and Numa 13 79.8
Solon 44 49.0
Publicola 45 76.6
Comparison of Solon and Publicola 5 50.8
unknown 48 58.1
unknown 75 67.4
Fabius Maximus 43 54.8
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 53 50.2
unknown 70 73.0
unknown 4 36.3
unknown 42 45.0
unknown 61 61.0
unknown 2 40.2
unknown 52 53.8
unknown 118 58.3
Pericles* 59 56.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,095 44.4
Deipnosophistae 1,102 44.0
Isocrates
Against Euthynus 6 50.5
Against Callimachus 37 97.7
Against Lochites 6 50.3
On the team of horses 29 94.4
Trapeziticus 29 81.3
Aegineticus 39 126.0
To Demonicus 13 42.1
Against the Sophists 9 63.8
Busiris 17 57.8
Plataicus 39 114.1
To Nicocles 14 43.4
Nicocles or the Cyprians 28 69.8
Evagoras 43 88.5
Archidamus 45 68.8
On the Peace 54 64.1
Areopagiticus 35 72.1
Antidosis 134 71.3
To Philip 66 70.3
Panathenaicus 149 88.1
Ad Dionysium 3 53.6
Ad filios Jasonis 4 43.8
Ad Archidamum 14 121.2
Ad reges Mytilenaeos 4 57.6
Ad Timotheum 9 108.7
Ad Philippum 6 45.5
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 7 81.7
Ad Philippum 5 112.4
Helen* 31 78.8
Panegyricus* 103 90.2
Sophocles
Trachiniae 13 16.2
Electra 8 8.2
Philoctetes 18 18.3
Tracking Satyrs 1 4.3
Ajax* 20 23.0
Antigone* 6 7.4
Oedipus at Colonus* 19 16.2
Oedipus Tyrannus* 16 15.5
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 1 10.6
Hymn 5 to Aphrodite* 2 40.4
Hymn 2 to Demeter* 2 5.4
unknown
unknown 9 40.8
unknown 19 72.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 191 40.3
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 73 55.1
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 157 49.1
De Cherubim 29 38.5
De Sacrificiis Abelis Et Caini 34 36.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 51 45.4
De Posteritate Caini 41 37.9
De Gigantibus 19 58.4
Quod Deus Sit Immutabilis 36 40.0
De Agricultura 22 24.7
De Plantatione 24 26.8
De Ebrietate 36 31.7
De Sobrietate 11 31.9
De Confusione Linguarum 41 41.2
De Migratione Abrahami 50 40.7
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 59 38.0
De Congressu Eruditionis Gratia 24 27.5
De Fuga Et Inventione 47 43.8
De Mutatione Nominum 43 33.4
De Somniis (Lib. I-Ii) 67 26.5
De Abrahamo 55 41.3
De Josepho 49 38.7
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 135 43.4
De Decalogo 23 27.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 189 33.4
De Virtutibus 51 42.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 46 51.4
Quod Omnis Probus Liber Sit 19 25.3
De Vita Contemplativa 18 39.7
De Aeternitate Mundi 62 68.6
In Flaccum 46 52.1
Legatio Ad Gaium 74 42.7
Aristophanes
Lysistrata 9 10.2
Ecclesiazusae 23 27.3
Birds* 22 18.7
Clouds* 28 26.4
Frogs* 17 16.9
Antiphon
On the murder of Herodes 57 83.0
New Testament
Gospel according to Matthew 75 38.4
Mark 3 29.5
Mark 55 45.8
Gospel of Luke 129 61.9
Acts 125 64.4
Epistle to the Romans 35 46.0
1 Corinthians 41 56.5
Second Corinthians 11 23.0
Epistle to the Galatians 12 49.8
Ephesians 8 30.9
Letter to the Philippians 7 40.0
Letter to the Colossians 5 29.6
First Letter to the Thessalonians 12 75.7
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 4 23.6
Second Timothy 4 30.3
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Epistle to Philemon 1 28.0
Letter to the Hebrews 29 55.6
James 10 54.4
First Epistle of Peter 6 33.9
Second Epistle of Peter 5 43.0
First John 1 4.3
Second Epistle of John 1 39.8
Third Letter of John 1 42.9
Revelation 38 36.3
Gospel according to John* 51 30.2
Xenophon
Hellenica 374 52.8
Memorabilia 186 47.8
Economics 75 38.5
Symposium 31 29.9
Apology 5 22.6
Cyropaedia 401 46.8
Hiero 27 42.1
Constitution of the Lacedaimonians 28 52.8
Ways and Means 47 114.2
On the Cavalry Commander 19 30.7
On the Art of Horsemanship 25 33.3
On Hunting 35 36.1
Agesilaus* 37 46.9
Anabasis* 264 43.1
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 16 31.7
Adhortatio ad artes addiscendas 16 31.7
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 8 56.7
De sectis ad eos qui introducuntur 27 43.0
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 74 61.4
Ars Medica 91 56.5
De elementis ex Hippocrate 71 51.2
De temperamentis 156 56.3
De naturalibus facultatibus 227 68.6
De anatomicis administrationibus 276 35.3
De ossibus ad tirones 18 25.9
De venarum arteriarumque dissectione 28 37.2
De nervorum dissectione 9 25.0
De instrumento odoratus 21 50.8
De uteri dissectione 19 57.9
De usu partium corporis humani I-XI 1,260 64.8
De motu musculorum 117 79.2
De victu attenuante 10 15.8
De victu attenuante 11 17.4
De utilitate respirationis 40 65.9
De semine 156 74.4
De foetuum formatione 49 62.6
An in arteriis sanguis contineatur 21 44.3
De optima corporis nostri constitutione 6 33.5
De bono habitu 8 95.2
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 54 62.7
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 53 63.2
De atra bile 59 92.9
De usu pulsuum 31 69.0
De placitis Hippocratis et Platonis 484 50.1
De parvae pilae exercitio 5 29.2
De parvae pilae exercitio 4 23.0
De venereis 6 160.9
De venereis 5 126.6
De sanitate tuenda 348 52.0
De rebus boni malique suci 53 53.6
De ptisana 8 36.2
De dignotione ex insomniis 4 79.8
De morborum differentiis 39 57.6
De causis morborum 48 79.9
De symptomatum differentiis 53 79.7
De symptomatum causis 237 81.4
De differentiis febrium 156 75.4
De morborum temporibus 34 63.2
De totius morbi temporibus 20 55.0
De typis 10 66.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 42 75.6
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 78 85.0
De comate secundum Hippocratem 25 75.8
De marcore 50 85.9
De tumoribus praeter naturam 38 91.4
De inaequali intemperie 24 76.6
De difficultate respirationis 249 77.6
De locis affectis 740 106.9
De pulsibus ad tirones 40 68.2
De differentiis pulsuum 221 50.9
De dignoscendis pulsibus 132 41.8
De causis pulsuum 362 113.6
De praesagitione ex pulsibus 348 96.6
Synopsis librorum suorum de pulsibus 156 100.5
De crisibus 235 68.4
De diebus decretoriis 188 69.0
De methodo medendi 862 54.8
Ad Glauconem de methodo medendi 108 48.0
De venae sectione adversus Erasistratum 21 35.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 55 60.1
De curandi ratione per venae sectionem 55 54.6
De purgantium medicamentorum facultate 12 39.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 23 114.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 12 86.8
Pro puero epileptico consilium 5 15.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 529 40.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 511 40.1
De compositione medicamentorum per genera 430 45.4
De antidotis 94 38.7
De theriaca ad Pisonem 129 101.6
Institutio logica 40 45.0
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 17 64.1
De praenotione ad Epigenem 101 91.2
De substantia facultatum naturalium fragmentum 11 78.7
In Hippocratis De natura hominis 206 83.1
In Hippocratis De victu acutorum 476 70.0
In Hippocratis Epidemiarum I 1,820 115.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1,100 113.5
Adversus Lycum 25 32.6
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 53 70.4
In Hippocratis De articulis 493 78.8
In Hippocratis De fracturis 258 61.1
In Hippocratis De officina medici 281 67.3
De musculorum dissectione ad tirones 19 12.9
De consuetudinibus 32 79.3
De experientia medica 6 57.7
De causis respirationis 1 14.7
De optima doctrina 2 10.7
De temperamentis 158 56.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 21 32.7
De plenitudine 61 54.4
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 4 59.9
In Hippocratis Prognosticum 468 107.5
Plato
Phaedo 143 60.8
Cratylus 56 28.1
Theaetetus 150 61.2
Sophist 77 43.8
Statesman 106 57.3
Parmenides 165 98.1
Philebus 162 83.1
Phaedrus 108 59.6
Alcibiades 1 43 37.7
Alcibiades 2 24 52.7
Hipparchus 5 20.4
Lovers 4 15.4
Theages 32 84.3
Charmides 20 22.2
Laches 60 72.0
Lysis 32 42.7
Definitiones 7 38.4
Apology* 42 48.5
Crito* 12 26.1
Euthyphro* 26 46.4
Republic* 469 49.0
Symposium* 105 55.9
Lucian of Samosata
Cataplus 6 15.0
Juppiter confutatus 10 43.2
Juppiter tragoedus 21 31.8
Gallus 29 51.2
Prometheus 14 58.3
Prometheus 14 57.4
Icaromenippus 24 45.7
Timon 17 28.3
Charon sive contemplantes 13 29.9
Vitarum auctio 5 13.8
Revivescentes sive piscator 17 25.8
Bis accusatus sive tribunalia 9 15.2
De sacrificiis 6 32.9
De sacrificiis 6 32.8
Adversus indoctum et libros multos ementem 11 28.3
Somnium sive vita Luciani 9 49.5
De parasito sive artem esse parasiticam 17 25.3
Philopseudes sive incredulus 25 40.2
Dearum judicium 6 28.6
De mercede conductis potentium familiaribus 29 40.5
De morte Peregrini 19 43.9
Fugitivi 5 15.5
Toxaris vel amicitia 47 48.9
De saltatione 27 38.4
Lexiphanes 8 30.6
Eunuchus 4 29.7
De astrologia 12 62.1
Pseudologista 12 30.1
Deorum concilium 8 42.9
Tyrannicida 14 47.8
Abdicatus 24 49.4
Dialogi Marini 25 60.0
Arrian
Anabasis 339 42.4
Indica 45 33.1
Cynegeticus 13 21.2
Periplus Ponti Euxini 4 9.4
Tactica 51 56.0
Acies Contra Alanos 4 32.8
Apollonius, Dyscolus
De constructione 264 60.4
Aeschylus
Suppliant Maidens 15 31.6
Suppliant Maidens 20 36.9
Persians 8 14.1
Prometheus Bound 4 6.9
Prometheus Bound 5 8.2
Seven Against Thebes 19 38.1
Agamemnon 12 15.1
Agamemnon 17 19.4
Libation Bearers 14 26.6
Eumenides* 11 21.5
Persians* 5 9.8
Aristotle
Analytica priora 362 58.0
Analytica priora 350 54.9
De anima 65 30.2
De anima 66 29.7
Res Publica Atheniensium 96 61.9
Res Publica Atheniensium 4 40.1
Categoriae 46 42.8
De divinatione per somnum 19 158.5
Historia animalium 862 94.5
De insomniis 26 105.6
De interpretatione 37 56.6
De iuventute et senectute, De vita et morte 13 67.4
De longitudine et brevitate vitae 11 60.9
Magna Moralia 73 29.4
De memoria et reminiscentia 25 95.2
Meteorologica 510 150.5
De partibus animalium 144 37.9
Physica 419 70.7
Ars Poetica 70 65.1
De respiratione 54 88.9
De sophisticis elenchis 59 40.4
De sensu et sensibilibus 41 51.2
De somno et vigilia 36 119.9
Topica 130 28.4
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 4 15.5
Physica (textus alter) 11 45.8
Ars Poetica* 70 65.1
Aristoxenus
Harmonics 81 55.6
Agathemerus
Geographiae informatio 2 11.2
Theophrastus
Characters 21 30.3
Aesop
Fabulae 154 36.0
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 103 39.5
Problemata arithmetica 18 129.1
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 901 50.9
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 123 33.6
Pausanias
Description of Greece 1,091 48.6
Old Testament
Genesis 193 60.3
Exodus 74 30.5
Leviticus 26 13.6
Numbers 61 25.1
Deuteronomium 65 28.7
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 66 47.8
Judices (Cod. Alexandrinus) 68 44.0
Ruth 10 49.1
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 72 36.7
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 74 43.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 95 48.0
unknown 49 24.8
Isaias 87 22.1
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 62 33.8
pseudo-Galen
De fasciis 49 63.3
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 70 64.8
Introductio seu medicus 108 59.5
De remediis parabilibus 102 33.1
De theriaca ad Pamphilianum 6 30.1
De optima secta ad Thrasybulum 100 55.8
Lysias
Funeral Oration 34 79.4
Against Simon: Defense 16 69.2
On A Wound By Premeditation 9 86.9
For Callias 2 78.4
Against Andocides 17 60.6
On the Olive Stump 18 83.4
For The Soldier 4 41.7
Against Theomnestus 1 9 55.4
Against Theomnestus 2 3 50.5
Against Eratosthenes 30 57.5
Against Eratosthenes 30 57.5
Against Alcibiades 1 22 84.5
Against Alcibiades 2 3 46.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 5 41.2
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 1 15.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 12 83.5
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 27 81.4
For Polystratus 14 68.1
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 8 57.2
Against Pancleon 1 12.0
Against Pancleon 1 12.0
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 4 25.4
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 27 129.4
On the Scrutiny of Evandros 19 127.3
Against Epicrates and his Fellow-envoys 3 37.0
Against Ergocles 3 31.0
Against Philocrates 2 28.5
Against Nicomachus 17 84.0
Against Philon, On his Scrutiny 13 65.9
Against Diogeiton 8 44.7
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 4 67.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 49 94.0
Olympic Oration 4 92.2
On the Murder of Eratosthenes* 18 70.0
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 7 37.0
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 236 44.6
Adversus Mathematicos 633 57.0
Apollodorus
Library 198 71.2
Epitome 39 48.0
Appianus of Alexandria
Kings 9 113.9
Italy 5 43.9
Samnite History 16 44.7
Gallic History 14 66.8
Sicily and the Other Islands 3 30.7
Wars in Spain 92 55.8
Hannibalic War 52 51.6
Punic Wars 143 53.9
Numidian Affairs 2 54.9
Macedonian Affairs 29 76.0
Illyrian Wars 34 68.5
Syrian Wars 96 66.9
Civil Wars 735 60.3
Mithridatic Wars 160 64.1
Artemidorus
Onirocriticon 342 52.5
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 179 50.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 89 38.6
Paedagogus 191 33.6
Stromata Books 7-8 172 59.6
Eclogae propheticae 27 53.6
Quis dives salvetur 23 24.4
Excerpta ex Theodoto 61 80.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 183 63.9
De Fasciis 1 5.2
Vita Hippocratis 2 40.3
Antisthenes
Ajax 2 38.0
Odysseus 2 21.5
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 25 100.0
Encomium of Helen* 8 57.3
Alcidamas
Peri Sophiston 7 31.8
Odysseus 22 56.1
Dio Chrysostom
Orationes 899 48.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 28 24.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 294 40.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 218 35.2
Excerpta Polyaeni 51 31.4
Hippocrates
De prisca medicina 45 79.1
De aere, aquis, locis 86 111.7
Prognosticon 67 124.0
De diaeta in morbis acutis 24 37.2
De diaeta acutorum (spurium) 53 94.4
Epidemiarum 397 95.4
De capitis vulneribus 79 152.2
De fracturis 61 51.8
De articulis 152 67.8
Vectiarius 14 26.9
Aphorismi 125 167.8
Lex 4 115.6
De humoribus 18 78.5
Prorrheticon I 131 133.3
Coa praesagia 157 135.3
De arte 6 21.9
De natura hominis 45 113.6
De salubri diaeta 10 69.2
De flatibus 52 180.4
De liquidorum usu 5 34.7
De morbis I 524 149.2
De genitura 40 200.6
De natura pueri 106 143.3
De affectionibus 118 157.2
De locis in homine 112 133.9
De morbo sacro 61 124.3
De haemorrhoidibus 3 31.7
De fistulis 12 74.5
De diaeta 107 54.1
De affectionibus interioribus 137 85.5
De natura muliebri 95 82.5
De octimestri partu 18 229.6
De muliebribus 402 84.1
De virginum morbis 2 44.7
De superfoetatione 18 54.7
De exsectione foetus 3 64.0
De anatomia 1 44.6
De dentitione 3 88.2
De glandulis 7 39.3
De carnibus 53 154.2
De corde 4 39.8
De alimento 2 14.7
De visu 11 142.3
De natura ossium 10 31.2
De medico 11 70.4
De habitu decenti 2 13.8
De crisibus 44 218.4
De diebus criticis 21 163.3
Epistulae, Decretum, Orationes 51 44.5
De officina medici 1 4.4
De ulceribus 24 67.9
Praeceptiones 7 52.0
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 65 33.1
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 63 36.1
Justin Martyr
Apology 163 111.9
Apologia secunda 33 100.3
Apologia secunda 33 100.3
Dialogue with Trypho 359 67.3
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 13 48.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 330 43.8
unknown
unknown 218 35.1
unknown 51 31.4
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 44 26.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2,163 60.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,240 76.3
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 640 33.5
In Librum De Sensu Commentarium 530 99.8
Problems and Solutions 35 91.6
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 381 50.4
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1,375 158.5
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 35 215.3
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 67 58.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 67 58.1
De Resurrectione 79 87.9
De Resurrectione 80 88.3
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 16 15.8
De Sphaera Quae Movetur 2 4.8
Barnabae epistula
Barnabae epistula 28 40.5
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 6 21.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 52 52.7
Epistula II ad Corinthios 9 28.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 14 63.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 106 26.9
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 121 43.2
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 11 59.8
Ad Magnesios (epist. 2) 3 27.8
Ad Romanos (epist. 4) 7 67.3
Ad Philadelphios (epist. 5) 3 28.9
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 4 34.2
Ad Polycarpum (epist. 7) 7 89.9
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 160 74.8
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 21 33.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 20 73.7
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 5 14.0
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 13 61.1
Oracula Sibyllina
Oracula 62 23.4
Fragmenta 2 32.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 23 9.9
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 19 26.7
The Testament of Abraham Recension B 11 33.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 216 56.8
Theophilus
Ad Autolycum 228 105.1
Ad Autolycum 228 105.5
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 33 27.8
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 1 66.2
Tatianus
Oratio ad Graecos 92 91.1
Euclid
Elements 116 7.0
Data 14 7.1
Data (demonstrationes alterae) 2 4.7
Plotinus
Enneades 1,506 66.7
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 98 32.9
In Aristotelis Physica Paraphrasis 724 83.8
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 183 32.1
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 125 82.6
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 486 64.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,327 57.1
Historia Ecclesiastica 402 40.8
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 34 43.9
Demonstratio Evangelica 537 33.6
De Ecclesiastica Theologia 67 41.7
De Theophania (Fragmenta) 33 40.2
Onomasticon 37 29.4
Vita Constantini 95 24.9
Oration of Constantine 42 37.0
De Laudibus Constantini 18 9.3
Historia Ecclesiastica 393 39.6
Epiphanius
Ancoratus 188 46.9
Panarion (Adversus Haereses) 930 48.6
Anacephalaeosis [Sp.] 16 53.5
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 18 11.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 3 14.4
De Theologia (Orat. 28) 16 21.6
De Filio (Orat. 29) 11 22.2
De Filio (Orat. 30) 16 31.8
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 15 24.1
Iamblichus
Protrepticus 142 51.7
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 95 28.8
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 177 36.2
Zetemata codicis Vaticani 24 23.6
Isagoge Sive Quinque Voces 14 23.4
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 52 21.1
Marcellus
Fragmenta 67 58.0
Origen
Contra Celsum 718 43.1
Commentarii In Evangelium Joannis 958 59.3
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 121 52.2
Exhortatio ad martyrium 44 35.2
De oratione 167 58.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 167 65.2
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 32 39.0
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 58 54.9
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 12 32.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 7 33.2
Homiliae In Lucam 91 53.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 64 46.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 178 56.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 94 41.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 387 42.3
Epistula ad Africanum 14 29.6
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 5 66.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 20 43.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 638 56.8
Eunapius
Vitae Sophistarum 5 63.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 114 36.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 624 87.5
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 653 93.9
Libanius
Epistulae 1-1544 468 37.6
Oratio 1 67 29.5
Oratio 3 8 40.7
Oratio 4 11 46.1
Oratio 5 17 60.5
Oratio 6 3 28.4
Oratio 8 5 67.9
Oratio 9 3 32.9
Oratio 10 8 36.1
Oratio 11 34 21.8
Oratio 26 12 42.1
Oratio 27 12 32.4
Oratio 28 10 45.4
Oratio 29 9 29.3
Oratio 30 13 24.9
Oratio 31 8 21.0
Oratio 32 11 43.5
Oratio 33 15 37.7
Oratio 34 14 55.1
Oratio 35 13 49.2
Oratio 36 8 55.4
Oratio 38 6 29.6
Oratio 39 9 44.6
Oratio 40 9 36.0
Oratio 41 6 33.4
Oratio 42 18 37.5
Oratio 43 11 51.6
Oratio 45 10 30.9
Oratio 46 15 37.7
Oratio 47 11 31.8
Oratio 48 16 44.4
Oratio 49 15 49.1
Oratio 50 17 57.0
Oratio 51 12 41.8
Oratio 52 13 28.0
Oratio 53 15 55.4
Oratio 54 23 37.9
Oratio 55 6 20.3
Oratio 56 4 17.7
Oratio 57 20 47.1
Oratio 59 48 35.8
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 5 31.5
Oratio 62 28 51.5
Oratio 63 11 31.7
Oratio 64 33 30.7
Declamatio 1 41 26.9
Declamatio 2 9 30.1
Declamatio 3 7 27.9
Declamatio 4 29 39.9
Declamatio 5 29 36.8
Declamatio 6 18 32.0
Declamatio 7 12 61.2
Declamatio 8 9 35.2
Declamatio 9 14 34.9
Declamatio 10 16 42.3
Declamatio 11 15 52.8
Declamatio 12 12 28.6
Declamatio 13 18 32.0
Declamatio 14 9 28.9
Declamatio 16 17 25.0
Declamatio 17 33 50.0
Declamatio 18 16 61.8
Declamatio 19 9 24.9
Declamatio 20 11 40.0
Declamatio 21 9 28.9
Declamatio 22 10 30.1
Declamatio 23 27 32.8
Declamatio 24 12 49.3
Declamatio 25 16 43.4
Declamatio 26 14 37.1
Declamatio 27 6 29.4
Declamatio 28 6 35.0
Declamatio 29 10 42.3
Declamatio 30 15 28.6
Declamatio 31 18 42.0
Declamatio 32 22 50.2
Declamatio 33 10 24.9
Declamatio 34 37 30.5
Declamatio 35 13 43.9
Declamatio 37 17 56.2
Declamatio 38 15 39.5
Declamatio 39 13 37.9
Declamatio 40 17 24.0
Declamatio 41 12 29.8
Declamatio 42 25 53.6
Declamatio 44 16 27.3
Declamatio 46 22 63.9
Declamatio 47 30 67.6
Declamatio 48 12 22.6
Declamatio 49 47 70.4
Declamatio 50 12 31.9
Declamatio 51 6 55.6
Characteres Epistolici [Sp.] 10 42.7
Oratio 2 19 48.3
Oratio 37 9 50.0
Oratio 58 15 47.5
Declamatio 15 13 24.1
Declamatio 36 4 10.4
Declamatio 43 11 17.9
Declamatio 45 11 45.3
unknown
unknown 8 57.3
unknown 25 100.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 606 55.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 35 19.0
Anna Comnena
Alexias 502 35.9
Alexias 502 35.6
Alexias 502 35.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 357 69.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 206 40.8
unknown 5 40.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 69 24.2
De Libero Arbitrio 79 103.1
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 10 52.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 7 43.4
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 6 48.5
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 95 39.6
Narrationes de Syntipa 32 27.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,615 47.3
Annals of Rome 426 45.8
Argumenta 89 37.9
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 65 58.7
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,807 65.5
In Aristotelis Categorias Commentarium 566 32.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3,505 78.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 408 28.9
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 206 30.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 738 44.0
unknown 665 46.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 665 46.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 625 115.7
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,153 103.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,041 42.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,265 71.6
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1,345 137.6
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 117 33.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 74 25.1
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 348 35.6
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 108 31.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 169 21.8
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,170 62.4
Olympiodorus
Prolegomena 153 24.6
In Aristotelis Meteora Commentaria 1,516 133.8
Elias
In Porphyrii Isagogen 93 26.1
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 187 31.7
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 228 29.3
Agathias Scholasticus
Historiae 209 35.9
Epigrammata 13 22.0
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 97 26.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 270 37.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,116 44.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 512 49.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 478 90.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 381 57.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 195 64.4
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 195 64.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 381 57.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 570 33.7
Chrestomathy 3 45.2
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 8 29.2