995. ᾅδης

Hades [> ᾍδης]
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1380.1

Editions by Text Group (52)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Acts 2 1.0
Revelation 3 2.9
Lucian of Samosata
Gallus 1 1.8
Aristotle
Magna Moralia 1 0.4
Old Testament
unknown 1 0.5
Isaias 6 1.5
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
unknown
unknown 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 10 6.5
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 1 0.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 2 2.4
Homiliae In Lucam 5 2.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Libanius
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 9 1 2.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 21 0.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 7 0.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 5 4.3
Commentarius In Apocalypsin 13 1.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 6 2.5
Galen
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 2 1.2
Sophocles
Oedipus at Colonus* 1 0.9

Passages (6 of 97)

passage   count
12 word list | read 2
13 word list | read 1
16 word list | read 2
42 word list | read 1
51 word list | read 1
64 word list | read 6