9885. ἀπέοικα

to be unlike, differ from
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus1010.0

Editions by Text Group (60)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Galen
De sectis ad eos qui introducuntur 1 1.6
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 2 0.6
De uteri dissectione 1 3.0
De utilitate respirationis 4 6.6
De sanitate tuenda 1 0.1
De inaequali intemperie 1 3.2
De locis affectis 1 0.1
De crisibus 1 0.3
De methodo medendi 1 0.1
De temperamentis 1 0.4
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
Lucian of Samosata
De morte Peregrini 1 2.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 2 0.4
Adversus Mathematicos 2 0.2
Appianus of Alexandria
Gallic History 1 4.8
Syrian Wars 1 0.7
Civil Wars 1 0.1
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Hippocrates
De prisca medicina 1 1.8
Epidemiarum 1 0.2
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Porphyrius
Zetemata codicis Vaticani 1 1.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Libanius
Declamatio 4 1 1.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
Olympiodorus
Prolegomena 5 0.8
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 8 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 4 0.2
Plutarch
Pericles* 1 1.0
Polybius.
Histories* 2 0.1

Passages (1 of 93)

remove

Appianus of Alexandria, Syrian Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg013.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
9.52 word list | read 1