97131. Δάφνις

Daphnis
logeion_003
 countfreq. per 10K
core2101.5
corpus2160.1

Editions by Text Group (6)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3 0.2
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
Longus
Daphnis & Chloe* 209 105.7

Passages (175 of 182)

remove

Longus, Daphnis & Chloe

urn:cts:greekLit:tlg0561.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3.2 word list | read 1
1.7.2 word list | read 1
1.10.1 word list | read 1
1.10.3 word list | read 1
1.11.2 word list | read 1
1.12.1 word list | read 1
1.12.2 word list | read 2
1.12.5 word list | read 1
1.13.2 word list | read 1
1.13.3 word list | read 1
1.13.4 word list | read 2
1.13.6 word list | read 1
1.14.2 word list | read 1
1.14.3 word list | read 1
1.14.4 word list | read 1
1.15.1 word list | read 2
1.15.3 word list | read 2
1.15.4 word list | read 1
1.16.1 word list | read 1
1.16.3 word list | read 1
1.17.1 word list | read 1
1.17.2 word list | read 1
1.18.2 word list | read 1
1.18.3 word list | read 1
1.20.1 word list | read 1
1.21.1 word list | read 1
1.21.3 word list | read 2
1.22.1 word list | read 1
1.23.2 word list | read 1
1.23.3 word list | read 1
1.24.1 word list | read 1
1.25.1 word list | read 1
1.26.2 word list | read 1
1.26.3 word list | read 1
1.27.1 word list | read 1
1.28.2 word list | read 1
1.28.3 word list | read 2
1.29.2 word list | read 3
1.30.3 word list | read 1
1.30.4 word list | read 1
1.31.1 word list | read 1
1.32.1 word list | read 2
1.32.3 word list | read 1
1.32.4 word list | read 1
2.1.3 word list | read 1
2.2.1 word list | read 2
2.2.2 word list | read 1
2.5.4 word list | read 1
2.10.3 word list | read 1
2.11.2 word list | read 1
2.13.2 word list | read 1
2.14.3 word list | read 1
2.16.1 word list | read 1
2.17.1 word list | read 2
2.17.2 word list | read 1
2.17.3 word list | read 1
2.18.1 word list | read 1
2.19.1 word list | read 1
2.20.2 word list | read 2
2.21.2 word list | read 1
2.23.2 word list | read 2
2.24.1 word list | read 1
2.26.1 word list | read 1
2.30.1 word list | read 1
2.30.4 word list | read 1
2.31.3 word list | read 1
2.33.1 word list | read 2
2.37.1 word list | read 2
2.37.2 word list | read 1
2.37.3 word list | read 1
2.38.2 word list | read 1
2.39.1 word list | read 1
2.39.2 word list | read 2
2.39.5 word list | read 2
3.3.1 word list | read 1
3.4.2 word list | read 1
3.4.5 word list | read 1
3.5.3 word list | read 1
3.6.2 word list | read 1
3.7.2 word list | read 1
3.8.1 word list | read 1
3.8.2 word list | read 1
3.9.4 word list | read 1
3.9.5 word list | read 2
3.10.2 word list | read 1
3.10.3 word list | read 1
3.10.4 word list | read 1
3.11.1 word list | read 1
3.11.2 word list | read 1
3.12.1 word list | read 1
3.12.3 word list | read 1
3.13.3 word list | read 1
3.14.4 word list | read 1
3.14.5 word list | read 1
3.15.2 word list | read 1
3.15.4 word list | read 1
3.16.1 word list | read 1
3.16.2 word list | read 1
3.17.1 word list | read 2
3.18.1 word list | read 1
3.18.3 word list | read 1
3.19.1 word list | read 2
3.20.1 word list | read 1
3.22.1 word list | read 1
3.22.3 word list | read 1
3.22.4 word list | read 1
3.23.5 word list | read 1
3.24.3 word list | read 1
3.25.4 word list | read 1
3.26.1 word list | read 1
3.26.3 word list | read 1
3.27.1 word list | read 1
3.28.1 word list | read 1
3.30.2 word list | read 1
3.30.4 word list | read 1
3.30.5 word list | read 1
3.32.1 word list | read 1
3.32.3 word list | read 2
3.34.1 word list | read 2
3.34.3 word list | read 1
4.4.1 word list | read 2
4.4.2 word list | read 1
4.4.5 word list | read 1
4.6.1 word list | read 1
4.6.2 word list | read 2
4.6.3 word list | read 1
4.7.2 word list | read 1
4.7.5 word list | read 1
4.8.4 word list | read 1
4.9.1 word list | read 2
4.9.3 word list | read 1
4.10.1 word list | read 1
4.10.3 word list | read 1
4.11.2 word list | read 2
4.11.3 word list | read 2
4.14.1 word list | read 1
4.14.2 word list | read 1
4.15.1 word list | read 1
4.15.4 word list | read 1
4.16.1 word list | read 1
4.16.2 word list | read 1
4.16.3 word list | read 1
4.16.4 word list | read 1
4.17.3 word list | read 1
4.18.1 word list | read 2
4.18.2 word list | read 1
4.18.3 word list | read 1
4.19.1 word list | read 1
4.19.2 word list | read 1
4.19.4 word list | read 1
4.21.3 word list | read 1
4.22.1 word list | read 1
4.22.2 word list | read 2
4.22.3 word list | read 2
4.24.4 word list | read 1
4.25.1 word list | read 1
4.25.3 word list | read 1
4.26.2 word list | read 1
4.27.1 word list | read 2
4.28.1 word list | read 2
4.29.1 word list | read 1
4.29.4 word list | read 1
4.30.4 word list | read 1
4.31.1 word list | read 1
4.31.3 word list | read 1
4.32.1 word list | read 1
4.32.4 word list | read 1
4.33.3 word list | read 1
4.35.2 word list | read 1
4.36.2 word list | read 2
4.36.3 word list | read 1
4.37.1 word list | read 1
4.38.3 word list | read 1
4.38.4 word list | read 1
4.40.3 word list | read 2