97023. κιβώτιον

box, voting urn
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus740.0

Editions by Text Group (35)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.5
Galen
Institutio logica 1 1.1
Lucian of Samosata
Timon 1 1.7
Dialogi Marini 1 2.4
Aristotle
Res Publica Atheniensium 6 3.9
Physica 1 0.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 2 0.8
Problemata arithmetica 2 14.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 16 0.4
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 46 1 2.5
Declamatio 31 1 2.3
Declamatio 32 5 11.4
Declamatio 33 1 2.5
Declamatio 34 1 0.8
Oratio 2 1 2.5
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 8 0.2
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Xenophon
Anabasis* 1 0.2

Passages (1 of 50)

passage   count
5 word list | read 2