96809. Παλαιστῖνος

of Palaestina, Palestine
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus800.0

Editions by Text Group (21)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eusebius
Historia Ecclesiastica 4 0.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 5 6.4
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Vita Constantini 5 1.3
De Laudibus Constantini 4 2.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 14 1.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 8 1.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 5 0.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 9 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (7 of 75)

passage   count
2.6 word list | read 1
2.18 word list | read 2
3 word list | read 1
3.32 word list | read 1
3.36 word list | read 1
4.7 word list | read 1
4.18 word list | read 1