96801. Χαιρέας

Chaereas
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus2990.1

Editions by Text Group (11)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Lucian of Samosata
Lexiphanes 2 7.6
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 279 78.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Polybius.
Histories* 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 3 0.2

Passages (235 of 252)

passage   count
1.1.3 word list | read 1
1.1.5 word list | read 1
1.1.7 word list | read 1
1.1.8 word list | read 1
1.1.10 word list | read 1
1.1.11 word list | read 1
1.1.12 word list | read 1
1.1.15 word list | read 1
1.1.16 word list | read 1
1.2.1 word list | read 1
1.2.4 word list | read 1
1.2.5 word list | read 1
1.2.6 word list | read 1
1.3.1 word list | read 2
1.3.3 word list | read 1
1.3.7 word list | read 1
1.4.3 word list | read 2
1.4.5 word list | read 2
1.4.8 word list | read 1
1.4.10 word list | read 1
1.4.11 word list | read 1
1.5.1 word list | read 1
1.5.6 word list | read 1
1.5.7 word list | read 1
1.6.1 word list | read 1
1.6.4 word list | read 1
1.6.5 word list | read 1
1.8.1 word list | read 1
1.8.4 word list | read 1
1.11.3 word list | read 1
1.13.8 word list | read 1
1.14.7 word list | read 1
1.14.9 word list | read 1
1.14.10 word list | read 1
2.2.7 word list | read 1
2.5.10 word list | read 1
2.8.2 word list | read 1
2.8.4 word list | read 1
2.9.4 word list | read 1
2.9.6 word list | read 1
2.11.1 word list | read 2
2.11.3 word list | read 1
3.2.12 word list | read 1
3.3.1 word list | read 1
3.3.3 word list | read 1
3.3.4 word list | read 1
3.3.8 word list | read 1
3.3.13 word list | read 1
3.3.14 word list | read 1
3.3.15 word list | read 1
3.3.17 word list | read 1
3.3.18 word list | read 1
3.4.4 word list | read 1
3.4.15 word list | read 1
3.4.17 word list | read 1
3.5.1 word list | read 1
3.5.4 word list | read 1
3.5.6 word list | read 1
3.5.7 word list | read 2
3.5.9 word list | read 1
3.6.2 word list | read 1
3.6.3 word list | read 1
3.6.5 word list | read 2
3.6.6 word list | read 2
3.7.3 word list | read 1
3.7.4 word list | read 3
3.7.6 word list | read 2
3.7.7 word list | read 1
3.8.7 word list | read 2
3.9.3 word list | read 1
3.9.4 word list | read 1
3.9.10 word list | read 2
3.9.12 word list | read 2
3.10.1 word list | read 1
3.10.4 word list | read 1
3.10.5 word list | read 1
3.10.6 word list | read 1
3.10.8 word list | read 1
4.1.1 word list | read 2
4.1.5 word list | read 1
4.1.10 word list | read 1
4.1.11 word list | read 1
4.1.12 word list | read 1
4.2.1 word list | read 2
4.2.2 word list | read 1
4.2.5 word list | read 1
4.2.7 word list | read 1
4.3.4 word list | read 1
4.3.5 word list | read 1
4.3.6 word list | read 1
4.3.7 word list | read 1
4.3.8 word list | read 2
4.3.9 word list | read 1
4.3.10 word list | read 1
4.4.1 word list | read 2
4.4.2 word list | read 1
4.4.4 word list | read 1
4.4.6 word list | read 2
4.4.9 word list | read 1
4.5.1 word list | read 1
4.5.8 word list | read 1
4.5.10 word list | read 2
4.7.4 word list | read 1
4.7.8 word list | read 1
5.1.1 word list | read 4
5.1.2 word list | read 1
5.1.5 word list | read 1
5.1.6 word list | read 1
5.2.3 word list | read 1
5.2.4 word list | read 1
5.2.5 word list | read 1
5.4.3 word list | read 3
5.5.1 word list | read 1
5.5.2 word list | read 1
5.5.5 word list | read 1
5.5.6 word list | read 1
5.6.5 word list | read 1
5.6.7 word list | read 1
5.6.9 word list | read 2
5.6.10 word list | read 1
5.7.6 word list | read 2
5.7.8 word list | read 1
5.7.10 word list | read 1
5.8.1 word list | read 2
5.8.3 word list | read 3
5.8.5 word list | read 1
5.8.6 word list | read 1
5.8.8 word list | read 1
5.9.4 word list | read 2
5.10.6 word list | read 1
5.10.8 word list | read 2
6.1.1 word list | read 1
6.1.2 word list | read 1
6.1.3 word list | read 1
6.1.5 word list | read 1
6.1.11 word list | read 1
6.2.1 word list | read 1
6.2.5 word list | read 1
6.2.6 word list | read 1
6.2.7 word list | read 1
6.2.8 word list | read 1
6.2.11 word list | read 1
6.5.2 word list | read 1
6.6.4 word list | read 1
6.6.5 word list | read 2
6.6.7 word list | read 1
6.7.9 word list | read 2
6.7.10 word list | read 1
6.7.11 word list | read 1
6.7.12 word list | read 1
6.7.13 word list | read 1
6.9.8 word list | read 1
7.1.3 word list | read 1
7.1.4 word list | read 2
7.1.6 word list | read 1
7.1.7 word list | read 1
7.1.9 word list | read 1
7.1.11 word list | read 1
7.2.3 word list | read 1
7.2.5 word list | read 1
7.3.1 word list | read 1
7.3.3 word list | read 1
7.3.6 word list | read 1
7.3.11 word list | read 1
7.4.1 word list | read 1
7.4.3 word list | read 1
7.4.5 word list | read 1
7.4.6 word list | read 1
7.4.9 word list | read 1
7.4.10 word list | read 1
7.5.4 word list | read 1
7.5.5 word list | read 1
7.5.6 word list | read 1
7.5.8 word list | read 1
7.5.10 word list | read 2
7.5.11 word list | read 1
7.6.1 word list | read 1
7.6.2 word list | read 2
7.6.9 word list | read 1
7.6.10 word list | read 1
7.6.12 word list | read 1
8.1.1 word list | read 1
8.1.2 word list | read 1
8.1.3 word list | read 1
8.1.5 word list | read 1
8.1.7 word list | read 1
8.1.8 word list | read 1
8.1.10 word list | read 1
8.1.11 word list | read 1
8.1.12 word list | read 1
8.1.13 word list | read 1
8.1.15 word list | read 2
8.1.16 word list | read 1
8.2.1 word list | read 1
8.2.2 word list | read 2
8.2.4 word list | read 1
8.2.7 word list | read 1
8.2.8 word list | read 1
8.2.13 word list | read 1
8.3.1 word list | read 3
8.3.2 word list | read 1
8.3.4 word list | read 1
8.3.7 word list | read 1
8.3.8 word list | read 1
8.3.10 word list | read 1
8.3.11 word list | read 1
8.3.12 word list | read 1
8.3.14 word list | read 1
8.4.1 word list | read 1
8.4.4 word list | read 2
8.4.11 word list | read 1
8.5.7 word list | read 1
8.5.8 word list | read 1
8.5.10 word list | read 1
8.5.11 word list | read 1
8.6.1 word list | read 1
8.6.4 word list | read 1
8.6.5 word list | read 1
8.6.6 word list | read 1
8.6.7 word list | read 2
8.6.9 word list | read 1
8.6.10 word list | read 1
8.6.11 word list | read 2
8.7.1 word list | read 1
8.7.2 word list | read 1
8.7.3 word list | read 1
8.7.4 word list | read 1
8.7.9 word list | read 1
8.8.2 word list | read 1
8.8.3 word list | read 1
8.8.12 word list | read 1
8.8.13 word list | read 2
8.8.14 word list | read 1
8.8.15 word list | read 1
8.8.16 word list | read 1