96791. Σολομών

Solomon, Salomo
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus5770.3

Editions by Text Group (73)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel according to Matthew 5 2.6
Gospel of Luke 3 1.4
Acts 3 1.5
Gospel according to John* 1 0.6
Old Testament
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
unknown 3 1.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 10 1.8
Stromata Books 7-8 1 0.3
Eclogae propheticae 1 2.0
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 17 3.2
Theophilus
Ad Autolycum 13 6.0
Ad Autolycum 13 6.0
Tatianus
Oratio ad Graecos 2 2.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 31 1.3
Historia Ecclesiastica 14 1.4
Demonstratio Evangelica 37 2.3
De Ecclesiastica Theologia 5 3.1
Onomasticon 21 16.7
Historia Ecclesiastica 13 1.3
Epiphanius
Ancoratus 7 1.7
Panarion (Adversus Haereses) 20 1.0
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Marcellus
Fragmenta 5 4.3
Origen
Contra Celsum 18 1.1
Commentarii In Evangelium Joannis 20 1.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 4 1.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 3 3.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 9 42.7
Homiliae In Lucam 3 1.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4 0.4
Epistula ad Africanum 2 4.2
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 37 3.4
Anna Comnena
Alexias 17 1.2
Alexias 17 1.2
Alexias 17 1.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 22 4.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 33 1.0
Annals of Rome 30 3.2
Argumenta 18 7.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 23 0.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 6 0.7
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Commentarius In Apocalypsin 11 1.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3

Passages (29 of 362)

remove

Eusebius, Praeparatio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7.12.4 word list | read 1
7.12.6 word list | read 1
7.14.1 word list | read 1
9.30.8 word list | read 2
9.31.1 word list | read 1
9.32.1 word list | read 1
9.33.1 word list | read 1
9.34.1 word list | read 1
9.34.4 word list | read 1
9.34.13 word list | read 1
9.34.17 word list | read 1
9.34.19 word list | read 1
9.34.20 word list | read 1
10.11.11 word list | read 1
10.11.12 word list | read 1
10.13.13 word list | read 1
10.14.4 word list | read 1
11.4.6 word list | read 1
11.5.4 word list | read 1
11.7.3 word list | read 1
11.7.4 word list | read 2
11.7.6 word list | read 1
11.9.2 word list | read 1
11.14.6 word list | read 1
12.18.6 word list | read 1
12.25.2 word list | read 1
12.34.1 word list | read 1
12.35.1 word list | read 1
13.12.11 word list | read 1