96777. Νέρων

Nero
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus2220.1

Editions by Text Group (42)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 5 2.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Philo Judaeus
In Flaccum 1 1.1
Galen
De methodo medendi 1 0.1
De antidotis 2 0.8
De theriaca ad Pisonem 2 1.6
Lucian of Samosata
De saltatione 5 7.1
Pausanias
Description of Greece 13 0.6
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Civil Wars 2 0.2
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 7 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
unknown
unknown 3 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 18 1.8
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 16 1.6
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Homiliae In Lucam 1 0.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 12 1.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 71 2.1
Argumenta 10 4.3
Chronologia 1 13.4
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 11 0.9
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 4 2.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 8.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (4 of 116)

remove

Joannes Zonaras, Argumenta

urn:cts:greekLit:tlg3135.tlg004.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
6.16 word list | read 1
6.18 word list | read 2
11.12 word list | read 4
11.13 word list | read 3