96754. Ἰερουσαλήμ

Jerusalem
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1,7100.8

Editions by Text Group (88)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
New Testament
Gospel according to Matthew 2 1.0
Gospel of Luke 27 13.0
Acts 36 18.5
Epistle to the Romans 4 5.3
1 Corinthians 1 1.4
Epistle to the Galatians 2 8.3
Letter to the Hebrews 1 1.9
Revelation 3 2.9
Old Testament
Genesis 1 0.3
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 9 6.5
Judices (Cod. Alexandrinus) 3 1.9
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 30 17.5
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 31 15.7
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 58 31.6
Isaias 57 14.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 3 1.3
Paedagogus 7 1.2
Eclogae propheticae 1 2.0
Quis dives salvetur 1 1.1
Justin Martyr
Apology 9 6.2
Dialogue with Trypho 39 7.3
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 8 0.3
Historia Ecclesiastica 17 1.7
Historia Ecclesiastica 14 1.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 3 3.9
Demonstratio Evangelica 197 12.3
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
De Theophania (Fragmenta) 11 13.4
Onomasticon 18 14.3
Vita Constantini 3 0.8
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 44 2.3
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 26 1.6
Commentarii In Evangelium Joannis 27 1.7
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 6 2.6
De oratione 2 0.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 29 11.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 8 9.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 38 36.0
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 3 14.2
Homiliae In Lucam 11 6.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 5 3.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 49 15.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 5 2.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 46 5.0
Epistula ad Africanum 4 8.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 6 0.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 7 1.0
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 8 1.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 90 8.2
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 9 3.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 71 2.1
Annals of Rome 61 6.6
Argumenta 13 5.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 293 9.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 7 0.9
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 18 3.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 18 3.5
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 0.8
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 2 6.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 68 5.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 8 0.7
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 8 0.7
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 1.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 17 1.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 3 2.6
Commentarius In Apocalypsin 39 4.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 15 6.3

Passages (145 of 949)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.4.7 word list | read 1
1.4.8 word list | read 1
1.6.40 word list | read 2
2.1.20 word list | read 2
2.1.22 word list | read 1
2.3.6 word list | read 1
2.3.8 word list | read 2
2.3.9 word list | read 2
2.3.13 word list | read 1
2.3.33 word list | read 1
2.3.34 word list | read 1
2.3.38 word list | read 2
2.3.50 word list | read 1
2.3.53 word list | read 1
2.3.62 word list | read 2
2.3.63 word list | read 1
2.3.64 word list | read 2
2.3.65 word list | read 2
2.3.66 word list | read 3
2.3.67 word list | read 1
2.3.74 word list | read 1
2.3.75 word list | read 1
2.3.76 word list | read 2
2.3.79 word list | read 5
2.3.80 word list | read 1
2.3.86 word list | read 1
2.3.97 word list | read 1
2.3.99 word list | read 1
2.3.110 word list | read 1
2.3.137 word list | read 1
2.3.160 word list | read 1
2.3.172 word list | read 1
3.1.5 word list | read 1
4.16.33 word list | read 1
4.16.34 word list | read 2
4.17.9 word list | read 1
4.17.15 word list | read 2
5.3.15 word list | read 1
5.27.1 word list | read 1
6.7.5 word list | read 1
6.10.1 word list | read 1
6.13.4 word list | read 1
6.13.5 word list | read 1
6.13.12 word list | read 1
6.13.13 word list | read 1
6.13.14 word list | read 2
6.13.15 word list | read 1
6.13.17 word list | read 1
6.13.19 word list | read 1
6.15.11 word list | read 1
6.17.3 word list | read 1
6.18.1 word list | read 1
6.18.2 word list | read 1
6.18.3 word list | read 1
6.18.4 word list | read 3
6.18.5 word list | read 1
6.18.7 word list | read 1
6.18.8 word list | read 1
6.18.12 word list | read 1
6.18.16 word list | read 2
6.18.17 word list | read 2
6.18.20 word list | read 5
6.18.21 word list | read 1
6.18.23 word list | read 4
6.18.25 word list | read 2
6.18.26 word list | read 4
6.18.32 word list | read 1
6.18.40 word list | read 1
6.18.48 word list | read 2
6.18.50 word list | read 2
6.18.51 word list | read 1
6.18.52 word list | read 1
6.20.10 word list | read 1
6.21.5 word list | read 1
6.21.6 word list | read 1
6.24.1 word list | read 2
6.24.5 word list | read 2
6.24.6 word list | read 2
6.24.7 word list | read 3
6.25.3 word list | read 1
7.1.42 word list | read 1
7.1.52 word list | read 1
7.1.62 word list | read 1
7.1.63 word list | read 1
7.1.93 word list | read 1
7.2.3 word list | read 1
7.2.10 word list | read 1
7.3.26 word list | read 1
8.1.13 word list | read 1
8.1.30 word list | read 1
8.2.4 word list | read 1
8.2.5 word list | read 1
8.2.13 word list | read 1
8.2.17 word list | read 1
8.2.44 word list | read 1
8.2.48 word list | read 2
8.2.50 word list | read 1
8.2.53 word list | read 1
8.2.58 word list | read 1
8.2.60 word list | read 1
8.2.82 word list | read 1
8.2.83 word list | read 1
8.2.84 word list | read 1
8.2.104 word list | read 1
8.3.3 word list | read 1
8.3.4 word list | read 1
8.3.6 word list | read 1
8.3.8 word list | read 1
8.3.9 word list | read 1
8.3.10 word list | read 1
8.3.11 word list | read 1
8.4.2 word list | read 2
8.4.3 word list | read 1
8.4.4 word list | read 3
8.4.5 word list | read 1
8.4.6 word list | read 2
8.4.8 word list | read 2
8.4.9 word list | read 1
8.4.11 word list | read 1
8.4.16 word list | read 1
8.4.19 word list | read 1
8.4.20 word list | read 1
8.4.22 word list | read 1
8.4.24 word list | read 2
8.4.25 word list | read 2
8.praef.3 word list | read 1
9.1.3 word list | read 1
9.1.10 word list | read 1
9.4.6 word list | read 1
9.4.10 word list | read 1
9.5.8 word list | read 2
9.6.7 word list | read 2
9.6.8 word list | read 1
9.8.9 word list | read 1
9.13.15 word list | read 1
9.17.1 word list | read 2
9.17.9 word list | read 1
9.17.11 word list | read 1
10.1.8 word list | read 1
10.1.12 word list | read 1
10.2.19 word list | read 1
10.3.3 word list | read 1
10.4.18 word list | read 1
10.7.1 word list | read 1
10.7.7 word list | read 2