96743. Ἐρασίστρατος

Erasistratus
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus5090.2

Editions by Text Group (56)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Galen
De sectis ad eos qui introducuntur 1 1.6
Ars Medica 1 0.6
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 77 23.3
De anatomicis administrationibus 9 1.2
De usu partium corporis humani I-XI 20 1.0
De utilitate respirationis 18 29.7
De foetuum formatione 2 2.6
An in arteriis sanguis contineatur 20 42.2
De atra bile 16 25.2
De usu pulsuum 4 8.9
De placitis Hippocratis et Platonis 24 2.5
De sanitate tuenda 6 0.9
De differentiis febrium 1 0.5
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 1 1.1
De difficultate respirationis 2 0.6
De locis affectis 21 3.0
De differentiis pulsuum 12 2.8
De dignoscendis pulsibus 3 1.0
De causis pulsuum 3 0.9
De praesagitione ex pulsibus 2 0.6
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De crisibus 1 0.3
De methodo medendi 22 1.4
De venae sectione adversus Erasistratum 22 36.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 86 94.0
De curandi ratione per venae sectionem 7 6.9
De purgantium medicamentorum facultate 3 10.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 7 0.5
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De praenotione ad Epigenem 4 3.6
In Hippocratis De natura hominis 8 3.2
In Hippocratis De victu acutorum 14 2.1
In Hippocratis Epidemiarum I 9 0.6
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 9 0.9
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
In Hippocratis De articulis 2 0.3
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
De consuetudinibus 7 17.3
De temperamentis 1 0.4
De plenitudine 14 12.5
In Hippocratis Prognosticum 4 0.9
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 10 5.5
De optima secta ad Thrasybulum 3 1.7
Lysias
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 4 63.2
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 3 2.1
Anonymus Londinensis
Iatrica 4 2.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (9 of 210)

passage   count
1 word list | read 10
2 word list | read 10
3 word list | read 20
4 word list | read 5
5 word list | read 7
6 word list | read 7
7 word list | read 9
8 word list | read 9
9 word list | read 9