96724. Ἀβραάμ

Abraham
logeion_003
 countfreq. per 10K
core110.1
corpus2,0340.9

Editions by Text Group (122)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 11 3.4
De Cherubim 7 9.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 4 4.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 3 2.7
De Posteritate Caini 10 9.2
De Gigantibus 2 6.1
Quod Deus Sit Immutabilis 2 2.2
De Plantatione 1 1.1
De Ebrietate 3 2.6
De Sobrietate 7 20.3
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 11 9.0
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 9 5.8
De Congressu Eruditionis Gratia 13 14.9
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Mutatione Nominum 22 17.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 31 12.3
De Abrahamo 5 3.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
New Testament
Gospel according to Matthew 7 3.6
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 15 7.2
Acts 7 3.6
Epistle to the Romans 9 11.8
Second Corinthians 1 2.1
Epistle to the Galatians 9 37.3
Letter to the Hebrews 10 19.2
James 2 10.9
First Epistle of Peter 1 5.6
Gospel according to John* 11 6.5
Old Testament
Genesis 135 42.2
Exodus 9 3.7
Leviticus 1 0.5
Deuteronomium 7 3.1
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 2 1.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Isaias 5 1.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 6 1.1
Stromata Books 7-8 1 0.3
Eclogae propheticae 1 2.0
Excerpta ex Theodoto 2 2.6
Justin Martyr
Apology 5 3.4
Dialogue with Trypho 99 18.6
Barnabae epistula
Barnabae epistula 7 10.1
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 5 5.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 133 187.0
The Testament of Abraham Recension B 80 241.3
Theophilus
Ad Autolycum 5 2.3
Ad Autolycum 5 2.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 51 2.2
Historia Ecclesiastica 10 1.0
Demonstratio Evangelica 109 6.8
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
De Theophania (Fragmenta) 2 2.4
Onomasticon 11 8.7
Vita Constantini 5 1.3
Historia Ecclesiastica 10 1.0
Epiphanius
Ancoratus 27 6.7
Panarion (Adversus Haereses) 104 5.4
Anacephalaeosis [Sp.] 5 16.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 2 1.3
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 28 1.7
Commentarii In Evangelium Joannis 194 12.0
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 6 2.6
Exhortatio ad martyrium 8 6.4
De oratione 3 1.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 13 5.1
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 4 10.7
Homiliae In Lucam 12 7.0
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 11 8.0
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 22 2.4
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 9 0.8
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 6 0.8
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 105 9.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 5 1.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 19 0.6
Annals of Rome 19 2.0
Argumenta 5 2.1
Chronologia 2 26.8
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 30 1.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 17 2.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 2.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 22 4.3
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 30 3.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 31 2.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 44 8.7
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 6 0.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 33 11.5
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 3 3.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 3.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 141 8.9
unknown 9 8.2
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 9 7.7
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 3 31.6
Commentarius In Apocalypsin 10 1.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 59 5.0
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 3.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4

Passages (6 of 1,069)

remove

New Testament, Gospel according to Matthew

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg001.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1 word list | read 1
1.2 word list | read 1
1.17 word list | read 1
3.9 word list | read 2
8.11 word list | read 1
22.32 word list | read 1