96718. Ἱέρων

Hiero
logeion_003
 countfreq. per 10K
core380.3
corpus4190.2

Editions by Text Group (42)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 5 2.1
Plutarch
unknown 3 3.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 26 1.1
Deipnosophistae 26 1.0
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 3 0.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Aristophanes
Ecclesiazusae 1 1.2
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Hiero 32 49.9
Pindar
Olympian* 4 6.4
Pythian* 8 10.1
Galen
De methodo medendi 9 0.6
Lucian of Samosata
Timon 1 1.7
Philopseudes sive incredulus 1 1.6
Arrian
Anabasis 4 0.5
Pausanias
Description of Greece 22 1.0
Polybius.
Histories* 25 0.8
Appianus of Alexandria
Sicily and the Other Islands 3 30.7
Illyrian Wars 1 2.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 4 0.6
Excerpta Polyaeni 3 1.8
Hippocrates
Epidemiarum 1 0.2
unknown
unknown 4 0.6
unknown 3 1.8
Eusebius
Onomasticon 1 0.8
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Oratio 30 1 1.9
Oratio 62 1 1.8
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 19 0.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 2 13.9
Vita Ambrosiana 1 18.4
Vita Thomana et hypothesis Olympiorum 1 18.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 62 9.2
Scholia in Pindarum Pythian Odes 118 24.8
Scholia in Pindarum Nemean Odes 10 2.7
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 2 1.2

Passages (31 of 270)

passage   count
1 word list | read 5
1.16 word list | read 2
1.20 word list | read 1
1.24 word list | read 1
1.28 word list | read 1
1.33 word list | read 1
1.35 word list | read 2
1.36 word list | read 1
1.159 word list | read 1
1.165 word list | read 3
1.171 word list | read 1
1.174 word list | read 2
1.180 word list | read 1
1.187 word list | read 1
2 word list | read 1
2.29 word list | read 15
2.82 word list | read 1
2.87 word list | read 1
2.173 word list | read 5
3.67 word list | read 1
6.30 word list | read 1
6.156 word list | read 2
6.158 word list | read 3
6.160 word list | read 1
6.162 word list | read 1
6.163 word list | read 1
6.165 word list | read 2
6.166 word list | read 1
6.168 word list | read 1
12 word list | read 1
12.1 word list | read 1