96696. Ἰούδας

Judas
logeion_003
 countfreq. per 10K
core90.1
corpus1,9620.9

Editions by Text Group (95)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 10 3.1
De Plantatione 3 3.4
De Ebrietate 1 0.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 5 4.7
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 3 1.2
New Testament
Gospel according to Matthew 10 5.1
Mark 4 3.3
Gospel of Luke 8 3.8
Gospel according to John* 9 5.3
Acts 8 4.1
Letter to the Hebrews 2 3.8
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 2 1.9
Old Testament
Genesis 28 8.7
Exodus 4 1.6
Numbers 13 5.4
Deuteronomium 4 1.8
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 18 13.0
Judices (Cod. Alexandrinus) 24 15.5
Ruth 2 9.8
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 8 4.1
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 30 17.5
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 42 21.2
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 91 49.6
unknown 2 1.0
Isaias 17 4.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 7 1.2
Eclogae propheticae 2 4.0
Justin Martyr
Apology 7 4.8
Dialogue with Trypho 29 5.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 19 0.8
Historia Ecclesiastica 21 2.1
Historia Ecclesiastica 22 2.2
Demonstratio Evangelica 155 9.7
Onomasticon 141 112.0
Epiphanius
Ancoratus 9 2.2
Panarion (Adversus Haereses) 80 4.2
Anacephalaeosis [Sp.] 3 10.0
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 4 2.6
Origen
Contra Celsum 27 1.6
Commentarii In Evangelium Joannis 96 5.9
De oratione 8 2.8
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 73 28.5
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 4 4.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 4 3.8
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 3 14.2
Homiliae In Lucam 4 2.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 5 3.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 17 5.4
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 3 6.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 10 4.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 30 3.3
Epistula ad Africanum 4 8.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 114 10.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 75 2.2
Annals of Rome 68 7.3
Argumenta 7 3.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 356 11.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 30 3.7
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 12 2.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 2.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 12 2.3
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 29 3.7
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 3 9.3
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 2 5.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 27 2.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 25 1.6
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 4 3.4
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 9.0
Commentarius In Apocalypsin 11 1.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (71 of 944)

passage   count
1.2 word list | read 1
1.70 word list | read 1
1.142 word list | read 4
1.143 word list | read 1
1.190 word list | read 1
1.259 word list | read 2
5.6 word list | read 1
6.61 word list | read 1
6.80 word list | read 1
6.118 word list | read 1
6.214 word list | read 1
10.322 word list | read 1
13.77 word list | read 1
13.154 word list | read 3
13.158 word list | read 2
19.10 word list | read 1
19.104 word list | read 1
20.321 word list | read 1
28.107 word list | read 2
28.113 word list | read 1
28.115 word list | read 2
28.203 word list | read 1
28.204 word list | read 1
32.4 word list | read 1
32.19 word list | read 1
32.23 word list | read 1
32.24 word list | read 2
32.25 word list | read 1
32.68 word list | read 1
32.84 word list | read 1
32.109 word list | read 1
32.110 word list | read 1
32.145 word list | read 1
32.146 word list | read 1
32.148 word list | read 1
32.152 word list | read 1
32.154 word list | read 1
32.158 word list | read 2
32.165 word list | read 1
32.166 word list | read 1
32.167 word list | read 2
32.168 word list | read 1
32.227 word list | read 1
32.230 word list | read 1
32.232 word list | read 1
32.240 word list | read 1
32.241 word list | read 3
32.259 word list | read 2
32.276 word list | read 1
32.281 word list | read 2
32.283 word list | read 1
32.284 word list | read 1
32.285 word list | read 1
32.286 word list | read 2
32.289 word list | read 2
32.291 word list | read 1
32.295 word list | read 2
32.297 word list | read 1
32.300 word list | read 1
32.302 word list | read 1
32.305 word list | read 1
32.307 word list | read 4
32.308 word list | read 2
32.309 word list | read 1
32.312 word list | read 2
32.313 word list | read 1
32.316 word list | read 2
32.318 word list | read 1
32.320 word list | read 1
32.381 word list | read 1
32.382 word list | read 1