96689. Ἄτταλος

Attalus
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1321.0
corpus3290.2

Editions by Text Group (34)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 6 2.6
Plutarch
unknown 1 0.9
unknown 4 2.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 10 0.4
Deipnosophistae 9 0.4
Galen
De methodo medendi 8 0.5
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
De antidotis 1 0.4
Lucian of Samosata
Icaromenippus 1 1.9
Arrian
Anabasis 12 1.5
Indica 1 0.7
Pausanias
Description of Greece 14 0.6
Appianus of Alexandria
Macedonian Affairs 2 5.2
Syrian Wars 5 3.5
Civil Wars 3 0.2
Mithridatic Wars 21 8.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 5 0.8
Excerpta Polyaeni 1 0.6
unknown
unknown 6 1.0
unknown 1 0.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Eusebius
Historia Ecclesiastica 9 0.9
Historia Ecclesiastica 8 0.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 13 1.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 6 1.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 11 0.3
Zosimus
Historia Nova 25 4.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Polybius.
Histories* 132 4.0

Passages (5 of 260)

remove

Appianus of Alexandria, Syrian Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg013.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.5 word list | read 1
6.36 word list | read 1
7.38 word list | read 1
7.44 word list | read 1
8.45 word list | read 1