96687. Τίτος

Titus
logeion_003
 countfreq. per 10K
core910.7
corpus3890.2

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 10 4.3
Plutarch
unknown 1 1.3
Publicola 1 1.7
unknown 2 2.1
unknown 1 1.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
New Testament
Second Corinthians 9 18.8
Epistle to the Galatians 2 8.3
Second Timothy 1 7.6
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Appianus of Alexandria
Gallic History 1 4.8
Wars in Spain 1 0.6
Hannibalic War 1 1.0
Civil Wars 3 0.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
Justin Martyr
Apology 1 0.7
unknown
unknown 3 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 8 0.8
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Historia Ecclesiastica 8 0.8
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 5 0.3
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 20 1.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 79 2.3
Argumenta 12 5.1
Chronologia 1 13.4
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 6 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 34 6.7
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 29 8.4
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 6 2.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 2.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 12.5
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Polybius.
Histories* 91 2.8

Passages (1 of 261)

remove

New Testament, Epistle of Paul to Titus

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.4 word list | read 1