96685. Μωυσῆς

Moses
logeion_003
 countfreq. per 10K
core130.1
corpus2,7801.3

Editions by Text Group (122)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 2 8.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 6 4.5
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 69 21.6
De Cherubim 13 17.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 11 11.7
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 18 16.0
De Posteritate Caini 20 18.5
De Gigantibus 8 24.6
Quod Deus Sit Immutabilis 11 12.2
De Agricultura 12 13.5
De Plantatione 17 19.0
De Ebrietate 13 11.5
De Sobrietate 1 2.9
De Confusione Linguarum 13 13.1
De Migratione Abrahami 18 14.7
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 36 23.2
De Congressu Eruditionis Gratia 16 18.3
De Fuga Et Inventione 16 14.9
De Mutatione Nominum 31 24.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 24 9.5
De Abrahamo 3 2.3
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 63 20.3
De Decalogo 3 3.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 31 5.5
De Virtutibus 5 4.2
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 2 2.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
De Vita Contemplativa 3 6.6
De Aeternitate Mundi 1 1.1
New Testament
Gospel according to Matthew 7 3.6
Mark 8 6.7
Gospel of Luke 10 4.8
Acts 19 9.8
Epistle to the Romans 4 5.3
1 Corinthians 2 2.8
Second Corinthians 3 6.3
Second Timothy 1 7.6
Letter to the Hebrews 11 21.1
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 1 1.0
Gospel according to John* 13 7.7
Old Testament
Exodus 238 98.1
Leviticus 72 37.7
Numbers 225 92.7
Deuteronomium 35 15.4
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 52 37.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 3 1.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 2 1.0
unknown 1 0.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 3 1.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 7 3.0
Paedagogus 14 2.5
Eclogae propheticae 2 4.0
Justin Martyr
Apology 30 20.6
Barnabae epistula
Barnabae epistula 31 44.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 9 9.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 7 3.3
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 10 9.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 36 3.7
Demonstratio Evangelica 22 1.4
Onomasticon 9 7.2
Vita Constantini 3 0.8
Oration of Constantine 1 0.9
Historia Ecclesiastica 37 3.7
Epiphanius
Ancoratus 31 7.7
Panarion (Adversus Haereses) 118 6.2
Anacephalaeosis [Sp.] 7 23.4
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 2 9.6
De Theologia (Orat. 28) 2 2.7
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Origen
Contra Celsum 193 11.6
Commentarii In Evangelium Joannis 37 2.3
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 6 2.6
Exhortatio ad martyrium 2 1.6
De oratione 23 8.0
Homiliae In Lucam 5 2.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 14 10.1
Epistula ad Africanum 2 4.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 24 3.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 28 4.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 119 10.8
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 4 1.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 2 12.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 80 2.3
Annals of Rome 76 8.2
Argumenta 4 1.7
Chronologia 2 26.8
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 13 2.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 181 6.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 18 2.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 11 2.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 34 6.7
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 47 6.0
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 79 6.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 9 1.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 14 1.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 4 1.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 1.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 7 1.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 71 4.5
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 11 24.9
Commentarius In Apocalypsin 36 4.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 18 1.5
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 20 2.0

Passages (12 of 1,814)

remove

Origen, De oratione

urn:cts:greekLit:tlg2042.tlg008.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.5 word list | read 1
3.2 word list | read 2
3.3 word list | read 7
3.4 word list | read 3
5.4 word list | read 1
13.2 word list | read 2
14.3 word list | read 1
27.3 word list | read 1
27.4 word list | read 1
27.7 word list | read 1
27.12 word list | read 1
29.13 word list | read 2