96560. Σκιπίων

Scipio
logeion_003
 countfreq. per 10K
core620.5
corpus7130.3

Editions by Text Group (19)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 92 55.8
Hannibalic War 16 15.9
Punic Wars 225 84.8
Macedonian Affairs 1 2.6
Illyrian Wars 3 6.0
Syrian Wars 34 23.7
Civil Wars 45 3.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 14 2.3
Excerpta Polyaeni 5 3.1
unknown
unknown 15 2.4
unknown 5 3.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 22 2.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 134 3.9
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 28 11.9
Polybius.
Histories* 62 1.9

Passages (84 of 321)

remove

Appianus of Alexandria, Punic Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg009.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.2 word list | read 2
2.6 word list | read 4
2.7 word list | read 2
2.8 word list | read 2
2.9 word list | read 1
2.10 word list | read 2
3.13 word list | read 5
3.14 word list | read 3
3.15 word list | read 2
3.16 word list | read 2
3.18 word list | read 1
4.19 word list | read 1
4.22 word list | read 1
4.23 word list | read 2
4.24 word list | read 3
4.25 word list | read 3
5.26 word list | read 2
5.27 word list | read 2
5.28 word list | read 3
5.29 word list | read 4
5.30 word list | read 4
6.31 word list | read 3
6.32 word list | read 1
6.34 word list | read 4
6.35 word list | read 3
6.36 word list | read 5
6.37 word list | read 3
7.38 word list | read 1
7.39 word list | read 5
7.40 word list | read 2
7.41 word list | read 3
7.42 word list | read 3
7.43 word list | read 2
7.44 word list | read 2
7.45 word list | read 2
7.46 word list | read 1
7.47 word list | read 4
8.48 word list | read 3
8.49 word list | read 3
8.53 word list | read 1
9.55 word list | read 1
9.56 word list | read 2
9.57 word list | read 6
9.62 word list | read 3
9.65 word list | read 4
9.66 word list | read 1
10.69 word list | read 3
10.71 word list | read 2
10.72 word list | read 3
11.74 word list | read 1
11.78 word list | read 1
12.80 word list | read 1
12.83 word list | read 3
14.98 word list | read 1
14.99 word list | read 2
14.100 word list | read 2
15.101 word list | read 7
15.102 word list | read 2
15.103 word list | read 7
15.104 word list | read 5
16.105 word list | read 4
16.106 word list | read 1
16.107 word list | read 5
16.108 word list | read 5
16.109 word list | read 7
17.112 word list | read 5
17.114 word list | read 4
17.115 word list | read 2
18.117 word list | read 3
18.119 word list | read 1
18.120 word list | read 2
18.121 word list | read 2
18.123 word list | read 1
18.124 word list | read 2
18.125 word list | read 1
18.126 word list | read 4
19.127 word list | read 3
19.128 word list | read 2
19.130 word list | read 2
19.131 word list | read 4
19.132 word list | read 1
20.133 word list | read 1
20.134 word list | read 1
20.135 word list | read 3