96474. Μαλλός

Mallos, city in Cilicia
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1280.1

Editions by Text Group (59)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.5
Galen
De victu attenuante 1 1.6
De methodo medendi 1 0.1
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
Lucian of Samosata
Philopseudes sive incredulus 4 6.4
Arrian
Anabasis 6 0.8
Aristotle
De partibus animalium 14 3.7
De sophisticis elenchis 1 0.7
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 3 1.0
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 2 1.7
Hippocrates
De aere, aquis, locis 1 1.3
De virginum morbis 1 22.4
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Themistius
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 6 4.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Oration of Constantine 2 1.8
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 6 1.2
Zetemata codicis Vaticani 1 1.0
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 59 1 0.7
Oratio 62 3 5.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 6 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 2 0.1
unknown 3 0.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 3 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Appianus of Alexandria
Mithridatic Wars 1 0.4
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (3 of 111)

passage   count
1 word list | read 1
38 word list | read 2
39 word list | read 1