95224. Ἆγις

Agis
logeion_003
 countfreq. per 10K
core440.3
corpus2020.1

Editions by Text Group (50)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 5 5.2
Alcibiades 6 5.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
New Testament
Mark 1 9.8
Revelation 1 1.0
Xenophon
Hellenica 16 2.3
Agesilaus* 3 3.8
Plato
Cratylus 1 0.5
Alcibiades 1 1 0.9
Arrian
Anabasis 3 0.4
Pausanias
Description of Greece 41 1.8
Old Testament
Isaias 5 1.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Apollodorus
Epitome 1 1.2
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
unknown
unknown 4 0.6
unknown 1 0.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 2 3.2
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 1 1.4
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 5 1.2
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Annals of Rome 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 39 2.5

Passages (28 of 172)

remove

Pausanias, Description of Greece

urn:cts:greekLit:tlg0525.tlg001.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.8.5 word list | read 1
3.2.1 word list | read 1
3.2.2 word list | read 1
3.5.2 word list | read 1
3.8.1 word list | read 1
3.8.3 word list | read 2
3.8.4 word list | read 3
3.8.5 word list | read 2
3.8.6 word list | read 2
3.8.7 word list | read 3
3.8.8 word list | read 3
3.8.10 word list | read 1
3.10.5 word list | read 3
3.16.9 word list | read 1
4.4.2 word list | read 1
5.4.8 word list | read 1
6.2.3 word list | read 1
6.2.4 word list | read 1
7.7.3 word list | read 1
7.10.2 word list | read 1
8.8.11 word list | read 1
8.10.5 word list | read 1
8.10.6 word list | read 2
8.10.7 word list | read 1
8.10.8 word list | read 1
8.27.13 word list | read 1
8.27.14 word list | read 2
8.36.6 word list | read 1