9498. ἀπάνθρωπος

far from man
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus690.0

Editions by Text Group (38)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
Pericles* 1 1.0
Galen
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
Lucian of Samosata
Prometheus 1 4.2
Prometheus 1 4.1
Timon 1 1.7
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Appianus of Alexandria
Samnite History 1 2.8
Hannibalic War 1 1.0
Clement of Alexandria
Protrepticus 4 1.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 2 2.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 9 0.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 4 5.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Oration of Constantine 1 0.9
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Libanius
Declamatio 34 1 0.8
Declamatio 49 2 3.0
Declamatio 45 2 8.2
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 2 0.9
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Gregorius
Orationes XIII-XXX 2 3.2

Passages (2 of 63)

remove

Tatianus, Oratio ad Graecos

urn:cts:greekLit:tlg1766.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
14.23 word list | read 1
24.40 word list | read 1