94647. Κλεοπάτρα

Cleopatra
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus2170.1

Editions by Text Group (29)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 4 1.7
Plutarch
unknown 7 3.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 9 0.4
Deipnosophistae 9 0.4
Philo Judaeus
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 7 0.5
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
Lucian of Samosata
De saltatione 1 1.4
Pausanias
Description of Greece 5 0.2
Apollodorus
Library 8 2.9
Epitome 1 1.2
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 2 1.4
Civil Wars 34 2.8
Mithridatic Wars 5 2.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 14 1.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 59 1.7
Annals of Rome 22 2.4
Argumenta 16 6.8
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Homer
Iliad* 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (10 of 133)

remove

Joannes Zonaras, Argumenta

urn:cts:greekLit:tlg3135.tlg004.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
4.17 word list | read 1
4.22 word list | read 1
5.9 word list | read 1
5.14 word list | read 1
10.10 word list | read 2
10.22 word list | read 1
10.27 word list | read 2
10.29 word list | read 2
10.30 word list | read 3
10.31 word list | read 2