93947. Γάϊος

Gaius
logeion_003
 countfreq. per 10K
core770.6
corpus6250.3

Editions by Text Group (57)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 25 10.7
Plutarch
unknown 3 3.3
Publicola 1 1.7
unknown 1 0.9
Fabius Maximus 1 1.3
unknown 3 3.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
In Flaccum 18 20.4
Legatio Ad Gaium 72 41.6
New Testament
Acts 2 1.0
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 1 1.4
Third Letter of John 1 42.9
Galen
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 4 0.2
Appianus of Alexandria
Italy 1 8.8
Gallic History 3 14.3
Sicily and the Other Islands 2 20.4
Wars in Spain 5 3.0
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 3 1.1
Illyrian Wars 7 14.1
Civil Wars 96 7.9
Mithridatic Wars 5 2.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
Excerpta Polyaeni 1 0.6
unknown
unknown 3 0.5
unknown 1 0.6
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 5 18.4
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 2 0.9
Eusebius
Historia Ecclesiastica 28 2.8
Historia Ecclesiastica 26 2.6
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 7 0.6
Declamatio 41 1 2.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 25 2.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 3 0.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 124 3.6
Annals of Rome 3 0.3
Argumenta 21 9.0
Chronologia 2 26.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 3 31.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 6 0.6
Polybius.
Histories* 77 2.4

Passages (64 of 446)

remove

Philo Judaeus, Legatio Ad Gaium

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg031.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
8 word list | read 1
14 word list | read 1
16 word list | read 1
17 word list | read 1
19 word list | read 1
24 word list | read 1
25 word list | read 1
32 word list | read 2
33 word list | read 1
36 word list | read 2
38 word list | read 2
52 word list | read 1
58 word list | read 1
60 word list | read 1
62 word list | read 1
67 word list | read 1
69 word list | read 2
73 word list | read 1
101 word list | read 1
110 word list | read 1
114 word list | read 1
119 word list | read 1
133 word list | read 1
134 word list | read 1
137 word list | read 1
141 word list | read 1
162 word list | read 1
164 word list | read 1
168 word list | read 1
171 word list | read 1
172 word list | read 1
173 word list | read 1
175 word list | read 1
178 word list | read 1
185 word list | read 1
188 word list | read 1
197 word list | read 1
201 word list | read 1
202 word list | read 1
204 word list | read 1
206 word list | read 1
218 word list | read 1
219 word list | read 1
222 word list | read 1
230 word list | read 1
231 word list | read 1
232 word list | read 1
248 word list | read 2
253 word list | read 1
255 word list | read 1
257 word list | read 1
261 word list | read 2
263 word list | read 1
265 word list | read 1
268 word list | read 1
271 word list | read 2
275 word list | read 1
314 word list | read 1
330 word list | read 1
335 word list | read 2
337 word list | read 1
346 word list | read 1
354 word list | read 1
373 word list | read 1