93878. ἀγακλειτός

highly renowned, famous
logeion_003
 countfreq. per 10K
core220.2
corpus320.0

Editions by Text Group (12)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 1 11.4
Galen
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Hesiod
Theogony* 2 2.6
Homer
Iliad* 6 0.5
Odyssey* 14 1.5

Passages (2 of 32)

remove

Scholia in Homerum, Scholia in Odysseam

urn:cts:greekLit:tlg5026.tlg007.First1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1.4 word list | read 1
2.21.3 word list | read 1