93360. Βυζάντιον

Byzantium (no LSJ entry; see Byzantium)
logeion_003
 countfreq. per 10K
core570.4
corpus3930.2

Editions by Text Group (53)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 3 1.3
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 12 0.8
Plutarch
Pericles* 1 1.0
Alcibiades 2 1.9
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 17 0.7
Deipnosophistae 18 0.7
Isocrates
To Philip 1 1.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 6 1.3
Herodotus
The Histories* 9 0.5
Aristophanes
Clouds* 1 0.9
Xenophon
Hellenica 14 2.0
Anabasis* 19 3.1
Arrian
Anabasis 1 0.1
Periplus Ponti Euxini 4 9.4
Aristotle
Historia animalium 4 0.4
Agathemerus
Geographiae informatio 1 5.6
Theophrastus
Characters 1 1.4
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Lysias
Against Ergocles 1 10.3
Polybius.
Histories* 15 0.5
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 1 0.7
Mithridatic Wars 2 0.8
Polyaenus Macedo
Strategemata 7 1.1
unknown
unknown 7 1.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 4 1.3
Libanius
Declamatio 19 1 2.8
Declamatio 20 2 7.3
Declamatio 21 1 3.2
Declamatio 23 2 2.4
Declamatio 32 1 2.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 13 1.2
Anna Comnena
Alexias 24 1.7
Alexias 23 1.6
Alexias 23 1.6
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 16 3.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 66 1.9
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 4 1.7
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 25 4.3
Epigrammata 3 5.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Zosimus
Historia Nova 14 2.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1

Passages (2 of 316)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
37 word list | read 1
42 word list | read 1