9335. ἀπαγωγή

a leading away
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus5020.2

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Antiphon
On the murder of Herodes 1 1.5
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Institutio logica 4 4.5
Aristotle
Analytica priora 6 1.0
Analytica priora 6 0.9
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Old Testament
Isaias 3 0.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 180 11.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 7 0.4
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Plotinus
Enneades 2 0.1
Themistius
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 54 7.2
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Joannes Zonaras
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 10 0.4
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 12 0.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.6
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 120 7.2
unknown 9 0.6
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 9 0.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.1
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 3 0.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 15 4.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Lysias
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 4 7.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 5 1.6
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Polybius.
Histories* 1 0.0
Libanius
Declamatio 45 1 4.1
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 2 0.7
Xenophon
Anabasis* 1 0.2

Passages (2 of 174)

passage   count
85 word list | read 2
86 word list | read 2