93341. Ὧραι

the Hours, keepers of heaven's cloudgate
logeion_003
 countfreq. per 10K
core70.1
corpus1400.1

Editions by Text Group (49)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 21 0.9
Deipnosophistae 21 0.8
Homeric Hymns
Hymn 6 to Aphrodite 1 322.6
Philo Judaeus
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Xenophon
Symposium 1 1.0
Galen
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 1 1.8
De curandi ratione per venae sectionem 1 1.0
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
De sacrificiis 1 5.5
De sacrificiis 1 5.5
Arrian
Anabasis 3 0.4
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 16 0.7
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Artemidorus
Onirocriticon 3 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 3 0.8
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 11 4.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Oratio 11 1 0.6
Declamatio 41 1 2.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 2 1.8
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Clemens Romanus
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 5 0.7
Scholia in Pindarum Pythian Odes 3 0.6
Scholia in Pindarum Nemean Odes 2 0.5
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Works and Days* 1 7.3
Homer
Iliad* 3 0.2
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Pindar
Pythian* 1 1.3

Passages (1 of 121)

remove

Aristotle, Res Publica Atheniensium

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
30 word list | read 1