93331. ὅτι2

conj.: that, because
logeion_003
 countfreq. per 10K
core3,24123.9
corpus106,11449.5

Editions by Text Group (818)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 8 12.5
De spiritu 16 44.8
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 8 3.4
Hegemonius
Acta Archelai 6 25.1
Euripides
Heracles 1 1.1
Bacchae* 7 8.4
Heracles* 1 1.1
Plutarch
Theseus 11 14.2
unknown 18 19.9
unknown 2 16.9
unknown 16 16.5
unknown 9 11.8
Comparison of Lycurgus and Numa 2 12.3
Solon 23 25.6
Publicola 8 13.6
Comparison of Solon and Publicola 3 30.5
unknown 17 20.6
unknown 7 6.3
Fabius Maximus 10 12.8
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 25 23.7
unknown 19 19.8
unknown 4 36.3
unknown 11 11.8
unknown 12 12.0
unknown 4 80.5
unknown 13 13.5
unknown 44 21.7
Pericles* 19 18.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 731 29.6
Deipnosophistae 768 30.7
Isocrates
Against Euthynus 13 109.5
Against Callimachus 20 52.8
Against Lochites 5 41.9
On the team of horses 11 35.8
Trapeziticus 15 42.1
Aegineticus 10 32.3
To Demonicus 2 6.5
Against the Sophists 8 56.7
Busiris 9 30.6
Plataicus 13 38.0
To Nicocles 13 40.3
Nicocles or the Cyprians 20 49.8
Evagoras 17 35.0
Archidamus 19 29.1
On the Peace 28 33.2
Areopagiticus 11 22.7
Antidosis 52 27.7
To Philip 29 30.9
Panathenaicus 34 20.1
Ad Dionysium 4 71.4
Ad filios Jasonis 6 65.6
Ad Archidamum 5 43.3
Ad reges Mytilenaeos 6 86.3
Ad Timotheum 4 48.3
Ad Philippum 9 68.3
Ad Antipatrum 2 23.3
Ad Philippum 1 22.5
Helen* 10 25.4
Panegyricus* 37 32.4
Sophocles
Trachiniae 6 7.5
Electra 9 9.2
Philoctetes 6 6.1
Ajax* 4 4.6
Antigone* 14 17.3
Oedipus at Colonus* 7 6.0
Oedipus Tyrannus* 5 4.8
unknown
unknown 5 22.7
unknown 8 30.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 52 11.0
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 50 37.7
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 229 71.6
De Cherubim 33 43.9
De Sacrificiis Abelis Et Caini 30 32.0
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 66 58.7
De Posteritate Caini 56 51.8
De Gigantibus 17 52.2
Quod Deus Sit Immutabilis 43 47.8
De Agricultura 27 30.3
De Plantatione 43 48.1
De Ebrietate 34 30.0
De Sobrietate 15 43.5
De Confusione Linguarum 39 39.2
De Migratione Abrahami 55 44.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 54 34.8
De Congressu Eruditionis Gratia 28 32.0
De Fuga Et Inventione 35 32.6
De Mutatione Nominum 54 42.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 126 49.9
De Abrahamo 43 32.3
De Josepho 32 25.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 52 16.7
De Decalogo 14 16.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 153 27.1
De Virtutibus 28 23.3
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 23 25.7
Quod Omnis Probus Liber Sit 25 33.3
De Vita Contemplativa 5 11.0
De Aeternitate Mundi 41 45.3
In Flaccum 19 21.5
Legatio Ad Gaium 39 22.5
Aristophanes
Lysistrata 8 9.1
Ecclesiazusae 7 8.3
Birds* 17 14.4
Clouds* 20 18.8
Frogs* 15 15.0
Antiphon
On the murder of Herodes 28 40.8
New Testament
Gospel according to Matthew 141 72.2
Mark 1 9.8
Mark 104 86.5
Gospel of Luke 174 83.5
Acts 124 63.9
Epistle to the Romans 57 74.8
1 Corinthians 61 84.1
Second Corinthians 51 106.4
Epistle to the Galatians 29 120.3
Ephesians 13 50.2
Letter to the Philippians 21 119.9
Letter to the Colossians 7 41.5
First Letter to the Thessalonians 13 82.0
Second Letter to the Thessalonians 11 119.8
First Timothy 12 70.7
Second Timothy 7 53.0
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Epistle to Philemon 4 112.0
Letter to the Hebrews 17 32.6
James 16 87.1
First Epistle of Peter 16 90.4
Second Epistle of Peter 5 43.0
First John 76 327.3
Second Epistle of John 2 79.7
Third Letter of John 1 42.9
Letter of Jude 3 62.8
Revelation 63 60.1
Gospel according to John* 273 161.7
Xenophon
Hellenica 373 52.7
Memorabilia 206 53.0
Economics 123 63.1
Symposium 82 79.1
Apology 22 99.5
Cyropaedia 540 63.1
Hiero 39 60.9
Constitution of the Lacedaimonians 22 41.5
Ways and Means 20 48.6
On the Cavalry Commander 28 45.2
On the Art of Horsemanship 27 35.9
On Hunting 28 28.9
Agesilaus* 42 53.2
Anabasis* 364 59.4
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 23 45.6
Adhortatio ad artes addiscendas 24 47.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 2 14.2
De sectis ad eos qui introducuntur 17 27.1
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 31 25.7
Ars Medica 12 7.5
De elementis ex Hippocrate 49 35.3
De temperamentis 72 26.0
De naturalibus facultatibus 81 24.5
De anatomicis administrationibus 128 16.4
De ossibus ad tirones 16 23.0
De venarum arteriarumque dissectione 6 8.0
De nervorum dissectione 9 25.0
De instrumento odoratus 11 26.6
De uteri dissectione 12 36.6
De usu partium corporis humani I-XI 580 29.8
De motu musculorum 49 33.2
De victu attenuante 5 7.9
De victu attenuante 5 7.9
De utilitate respirationis 25 41.2
De semine 55 26.2
De foetuum formatione 13 16.6
An in arteriis sanguis contineatur 18 38.0
De optima corporis nostri constitutione 5 27.9
De bono habitu 2 23.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 23 26.7
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 15 17.9
De atra bile 19 29.9
De usu pulsuum 8 17.8
De placitis Hippocratis et Platonis 285 29.5
De parvae pilae exercitio 3 17.5
De parvae pilae exercitio 3 17.2
De sanitate tuenda 96 14.3
De rebus boni malique suci 15 15.2
De ptisana 8 36.2
De morborum differentiis 9 13.3
De causis morborum 7 11.6
De symptomatum differentiis 12 18.0
De symptomatum causis 51 17.5
De differentiis febrium 34 16.4
De morborum temporibus 15 27.9
De totius morbi temporibus 3 8.3
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 14 25.2
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 28 30.5
De comate secundum Hippocratem 16 48.5
De marcore 13 22.3
De tumoribus praeter naturam 7 16.8
De inaequali intemperie 7 22.3
De difficultate respirationis 139 43.3
De locis affectis 156 22.5
De pulsibus ad tirones 5 8.5
De differentiis pulsuum 102 23.5
De dignoscendis pulsibus 68 21.5
De causis pulsuum 85 26.7
De praesagitione ex pulsibus 59 16.4
Synopsis librorum suorum de pulsibus 24 15.5
De crisibus 56 16.3
De diebus decretoriis 81 29.7
De methodo medendi 274 17.4
Ad Glauconem de methodo medendi 21 9.3
De venae sectione adversus Erasistratum 26 43.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 33 36.1
De curandi ratione per venae sectionem 19 18.8
De purgantium medicamentorum facultate 10 33.3
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
Pro puero epileptico consilium 1 3.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 257 19.7
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 154 12.1
De compositione medicamentorum per genera 151 15.9
De antidotis 19 7.8
De theriaca ad Pisonem 40 31.5
Institutio logica 16 18.0
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 23 86.7
De praenotione ad Epigenem 14 12.6
De substantia facultatum naturalium fragmentum 4 28.6
In Hippocratis De natura hominis 69 27.8
In Hippocratis De victu acutorum 176 25.9
In Hippocratis Epidemiarum I 417 26.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 297 30.6
Adversus Lycum 14 18.2
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 22 29.2
In Hippocratis De articulis 194 31.0
In Hippocratis De fracturis 128 30.3
In Hippocratis De officina medici 74 17.7
De musculorum dissectione ad tirones 9 6.1
De consuetudinibus 8 19.8
De experientia medica 8 77.0
De optima doctrina 12 64.3
De temperamentis 72 25.6
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 20 31.2
De plenitudine 28 25.0
In Hippocratis Prognosticum 124 28.5
Plato
Phaedo 154 65.5
Cratylus 151 75.9
Theaetetus 125 51.0
Sophist 60 34.1
Statesman 58 31.3
Parmenides 56 33.3
Philebus 64 32.8
Phaedrus 80 44.1
Alcibiades 1 107 93.7
Alcibiades 2 12 26.4
Hipparchus 19 77.6
Lovers 20 77.1
Theages 22 58.0
Charmides 84 93.4
Laches 84 100.8
Lysis 44 58.8
Apology* 77 88.8
Crito* 34 73.8
Euthyphro* 67 119.6
Republic* 522 54.5
Symposium* 123 65.5
Lucian of Samosata
Cataplus 12 30.0
Juppiter confutatus 5 21.6
Juppiter tragoedus 8 12.1
Gallus 9 15.9
Prometheus 9 37.5
Prometheus 9 36.9
Icaromenippus 9 17.1
Timon 9 15.0
Charon sive contemplantes 14 32.2
Vitarum auctio 12 33.0
Revivescentes sive piscator 6 9.1
Bis accusatus sive tribunalia 11 18.6
De sacrificiis 5 27.4
De sacrificiis 5 27.4
Adversus indoctum et libros multos ementem 11 28.3
Somnium sive vita Luciani 6 33.0
De parasito sive artem esse parasiticam 37 55.1
Philopseudes sive incredulus 5 8.0
Dearum judicium 5 23.8
De mercede conductis potentium familiaribus 11 15.3
De morte Peregrini 9 20.8
Fugitivi 5 15.5
Toxaris vel amicitia 19 19.8
De saltatione 19 27.0
Lexiphanes 14 53.5
Eunuchus 1 7.4
De astrologia 6 31.1
Pseudologista 13 32.6
Deorum concilium 8 42.9
Tyrannicida 1 3.4
Abdicatus 11 22.6
Dialogi Marini 18 43.2
Arrian
Anabasis 485 60.7
Indica 80 58.9
Cynegeticus 45 73.5
Periplus Ponti Euxini 19 44.6
Tactica 26 28.5
Acies Contra Alanos 3 24.6
Apollonius, Dyscolus
De constructione 317 72.6
Aeschylus
Prometheus Bound 7 12.1
Prometheus Bound 7 11.5
Eumenides* 2 3.9
Aristotle
Analytica priora 706 113.0
Analytica priora 707 110.9
De anima 117 54.3
De anima 122 54.9
Res Publica Atheniensium 15 9.7
Res Publica Atheniensium 7 70.2
Categoriae 36 33.5
De divinatione per somnum 8 66.7
Historia animalium 134 14.7
De insomniis 30 121.9
De interpretatione 101 154.5
De iuventute et senectute, De vita et morte 11 57.0
De longitudine et brevitate vitae 10 55.4
Magna Moralia 128 51.6
De memoria et reminiscentia 25 95.2
Meteorologica 128 37.8
De partibus animalium 128 33.7
Physica 441 74.4
Ars Poetica 45 41.9
De respiratione 15 24.7
De sophisticis elenchis 116 79.5
De sensu et sensibilibus 46 57.5
De somno et vigilia 20 66.6
Topica 407 89.0
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 9 34.9
Physica (textus alter) 11 45.8
Ars Poetica* 45 41.9
Aristoxenus
Harmonics 151 103.7
Agathemerus
Geographiae informatio 1 5.6
Theophrastus
Characters 44 63.5
Aesop
Fabulae 303 70.8
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 57 21.8
Problemata arithmetica 3 21.5
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 384 21.7
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 35 9.6
Pausanias
Description of Greece 270 12.0
Old Testament
Genesis 164 51.2
Exodus 65 26.8
Leviticus 46 24.1
Numbers 74 30.5
Deuteronomium 137 60.4
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 52 37.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 117 75.7
Ruth 26 127.7
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 232 118.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 166 97.0
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 122 61.7
unknown 58 29.4
Isaias 209 53.2
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 109 59.4
pseudo-Galen
De fasciis 3 3.9
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 43 39.8
Introductio seu medicus 5 2.8
De remediis parabilibus 8 2.6
De theriaca ad Pamphilianum 2 10.0
De optima secta ad Thrasybulum 173 96.6
Lysias
Funeral Oration 9 21.0
Against Simon: Defense 15 64.9
On A Wound By Premeditation 12 115.8
For Callias 2 78.4
Against Andocides 9 32.1
On the Olive Stump 6 27.8
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 5 43.6
For The Soldier 7 72.9
Against Theomnestus 1 18 110.8
Against Theomnestus 2 8 134.7
Against Eratosthenes 40 76.7
Against Eratosthenes 40 76.7
Against Alcibiades 1 26 99.8
Against Alcibiades 2 8 123.8
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 8 65.9
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 6 94.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 6 41.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 32 96.5
For Polystratus 7 34.0
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 6 42.9
Against The Corn-Dealers 14 115.1
Against Pancleon 14 167.5
Against Pancleon 14 167.5
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 15 95.1
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 12 57.5
On the Scrutiny of Evandros 13 87.1
Against Epicrates and his Fellow-envoys 9 111.0
Against Ergocles 5 51.7
Against Philocrates 5 71.3
Against Nicomachus 19 93.9
Against Philon, On his Scrutiny 8 40.5
Against Diogeiton 4 22.4
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 4 67.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 19 36.5
Olympic Oration 3 69.1
On the Murder of Eratosthenes* 17 66.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 330 62.4
Adversus Mathematicos 441 39.7
Apollodorus
Library 42 15.1
Epitome 26 32.0
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 8 70.3
Samnite History 25 69.9
Gallic History 18 85.8
Sicily and the Other Islands 8 81.8
Wars in Spain 27 16.4
Hannibalic War 15 14.9
Punic Wars 34 12.8
Numidian Affairs 7 192.3
Macedonian Affairs 28 73.4
Illyrian Wars 7 14.1
Syrian Wars 24 16.7
Civil Wars 181 14.8
Mithridatic Wars 20 8.0
Artemidorus
Onirocriticon 165 25.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 138 38.7
Clement of Alexandria
Protrepticus 31 13.4
Paedagogus 175 30.8
Stromata Books 7-8 38 13.2
Eclogae propheticae 13 25.8
Quis dives salvetur 19 20.2
Excerpta ex Theodoto 22 28.9
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 73 25.5
Vita Hippocratis 3 60.5
Antisthenes
Ajax 9 170.8
Odysseus 8 86.0
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 5 20.0
Encomium of Helen* 3 21.5
Alcidamas
Peri Sophiston 5 22.7
Odysseus 10 25.5
Dio Chrysostom
Orationes 742 39.8
Babrius
Fabulae Aesopeae 27 23.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 405 55.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 56 9.1
Excerpta Polyaeni 266 163.8
Hippocrates
De prisca medicina 18 31.6
De aere, aquis, locis 24 31.2
Prognosticon 4 7.4
De diaeta in morbis acutis 20 31.0
De diaeta acutorum (spurium) 3 5.3
Epidemiarum 46 11.0
De capitis vulneribus 10 19.3
De fracturis 26 22.1
De articulis 70 31.2
Vectiarius 11 21.1
Aphorismi 10 13.4
De humoribus 2 8.7
Prorrheticon I 8 8.1
Coa praesagia 1 0.9
De arte 11 40.1
De natura hominis 15 37.9
De salubri diaeta 4 27.7
De flatibus 7 24.3
De liquidorum usu 14 97.0
De morbis I 44 12.5
De genitura 8 40.1
De natura pueri 41 55.4
De affectionibus 4 5.3
De locis in homine 13 15.5
De morbo sacro 12 24.5
De haemorrhoidibus 1 10.6
De fistulis 2 12.4
De diaeta 47 23.7
De affectionibus interioribus 6 3.7
De natura muliebri 4 3.5
De octimestri partu 1 12.8
De muliebribus 36 7.5
De superfoetatione 2 6.1
De carnibus 17 49.4
De corde 1 9.9
De visu 1 12.9
De natura ossium 1 3.1
De medico 1 6.4
De habitu decenti 3 20.8
De diebus criticis 2 15.6
Epistulae, Decretum, Orationes 30 26.2
De officina medici 3 13.1
De ulceribus 1 2.8
Praeceptiones 4 29.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 29 14.8
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 33 18.9
Justin Martyr
Apology 72 49.4
Apologia secunda 15 45.6
Apologia secunda 15 45.6
Dialogue with Trypho 496 93.0
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 4 15.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 114 15.1
unknown
unknown 55 8.9
unknown 266 163.8
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 34 20.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3,081 85.8
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,126 69.3
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,446 75.6
In Librum De Sensu Commentarium 407 76.6
Problems and Solutions 23 60.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 669 88.6
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 428 49.3
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 5 30.8
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 35 30.4
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 35 30.4
De Resurrectione 20 22.2
De Resurrectione 21 23.2
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 43 42.5
De Sphaera Quae Movetur 30 72.7
Barnabae epistula
Barnabae epistula 77 111.4
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 2 7.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 40 40.6
Epistula II ad Corinthios 26 83.5
Anonymus
Didache XII Apostolorum 6 27.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 161 40.9
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 168 60.0
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 5 27.2
Ad Magnesios (epist. 2) 7 64.8
Ad Romanos (epist. 4) 3 28.8
Ad Philadelphios (epist. 5) 8 77.1
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 5 42.7
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 44 20.6
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 17 26.9
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 8 29.5
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 2 9.4
Oracula Sibyllina
Oracula 20 7.6
Fragmenta 1 16.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 35 15.1
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 63 88.6
The Testament of Abraham Recension B 36 108.6
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 65 17.1
Theophilus
Ad Autolycum 86 39.7
Ad Autolycum 80 37.0
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 24 20.2
Tatianus
Oratio ad Graecos 15 14.8
Euclid
Elements 801 48.6
Data 102 51.5
Data (demonstrationes alterae) 7 16.5
Plotinus
Enneades 991 43.9
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 319 107.2
In Aristotelis Physica Paraphrasis 530 61.3
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 326 57.1
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 98 64.7
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 614 81.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 676 29.1
Historia Ecclesiastica 205 20.8
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 8 10.3
Demonstratio Evangelica 502 31.4
De Ecclesiastica Theologia 41 25.5
De Theophania (Fragmenta) 16 19.5
Onomasticon 10 7.9
Vita Constantini 73 19.2
Oration of Constantine 30 26.4
De Laudibus Constantini 15 7.8
Historia Ecclesiastica 205 20.7
Epiphanius
Ancoratus 186 46.4
Panarion (Adversus Haereses) 996 52.1
Anacephalaeosis [Sp.] 2 6.7
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 3 14.4
De Theologia (Orat. 28) 18 24.3
De Filio (Orat. 29) 26 52.6
De Filio (Orat. 30) 28 55.6
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 24 38.5
Iamblichus
Protrepticus 98 35.7
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 271 82.1
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 614 125.4
Zetemata codicis Vaticani 57 56.0
Isagoge Sive Quinque Voces 15 25.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 191 77.4
Marcellus
Fragmenta 75 65.0
Origen
Contra Celsum 1,356 81.3
Commentarii In Evangelium Joannis 1,056 65.4
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 121 52.2
Exhortatio ad martyrium 80 64.0
De oratione 115 40.2
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 157 61.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 19 23.1
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 29 27.4
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 29 77.5
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 22 104.4
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 156 91.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 85 61.5
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 232 73.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 165 73.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 568 62.1
Epistula ad Africanum 33 69.9
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 5 66.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 28 61.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 159 14.1
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 150 48.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 168 23.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 168 24.2
Libanius
Epistulae 1-1544 527 42.4
Oratio 1 23 10.1
Oratio 3 2 10.2
Oratio 4 2 8.4
Oratio 5 2 7.1
Oratio 6 13 123.0
Oratio 7 1 19.1
Oratio 8 3 40.8
Oratio 9 2 21.9
Oratio 10 2 9.0
Oratio 11 23 14.8
Oratio 26 5 17.6
Oratio 27 11 29.7
Oratio 28 4 18.2
Oratio 29 12 39.1
Oratio 30 8 15.3
Oratio 31 10 26.3
Oratio 32 4 15.8
Oratio 33 7 17.6
Oratio 34 6 23.6
Oratio 35 8 30.3
Oratio 36 3 20.8
Oratio 39 6 29.8
Oratio 40 7 28.0
Oratio 41 4 22.2
Oratio 42 9 18.7
Oratio 43 2 9.4
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 4 12.4
Oratio 46 6 15.1
Oratio 47 4 11.6
Oratio 48 6 16.6
Oratio 49 4 13.1
Oratio 50 11 36.9
Oratio 51 2 7.0
Oratio 52 5 10.8
Oratio 53 8 29.5
Oratio 54 14 23.1
Oratio 55 6 20.3
Oratio 56 8 35.5
Oratio 57 5 11.8
Oratio 59 30 22.4
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 2 12.6
Oratio 62 4 7.4
Oratio 63 6 17.3
Oratio 64 22 20.5
Declamatio 1 47 30.9
Declamatio 2 8 26.8
Declamatio 3 9 35.9
Declamatio 4 26 35.8
Declamatio 5 13 16.5
Declamatio 6 7 12.5
Declamatio 7 5 25.5
Declamatio 8 7 27.4
Declamatio 9 5 12.5
Declamatio 10 7 18.5
Declamatio 11 6 21.1
Declamatio 12 7 16.7
Declamatio 13 9 16.0
Declamatio 14 8 25.7
Declamatio 16 17 25.0
Declamatio 17 21 31.8
Declamatio 18 4 15.5
Declamatio 19 9 24.9
Declamatio 21 11 35.3
Declamatio 22 9 27.1
Declamatio 23 21 25.5
Declamatio 24 3 12.3
Declamatio 25 5 13.6
Declamatio 26 5 13.3
Declamatio 27 2 9.8
Declamatio 28 3 17.5
Declamatio 29 8 33.9
Declamatio 30 6 11.4
Declamatio 31 9 21.0
Declamatio 32 7 16.0
Declamatio 33 14 34.8
Declamatio 34 27 22.3
Declamatio 35 4 13.5
Declamatio 37 6 19.8
Declamatio 38 9 23.7
Declamatio 39 11 32.1
Declamatio 40 15 21.1
Declamatio 41 13 32.3
Declamatio 42 13 27.9
Declamatio 44 17 29.0
Declamatio 46 7 20.3
Declamatio 47 9 20.3
Declamatio 48 2 3.8
Declamatio 49 7 10.5
Declamatio 50 6 15.9
Declamatio 51 1 9.3
Characteres Epistolici [Sp.] 4 17.1
Oratio 2 9 22.9
Oratio 37 4 22.2
Oratio 58 5 15.8
Declamatio 15 18 33.4
Declamatio 36 16 41.5
Declamatio 43 6 9.8
Declamatio 45 6 24.7
unknown
unknown 3 21.5
unknown 5 20.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 416 37.9
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 158 11.3
Alexias 154 10.9
Alexias 154 10.9
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 54 10.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 151 29.9
unknown 4 32.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 70 24.5
De Libero Arbitrio 35 45.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 7 36.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 6 37.2
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 4 32.4
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 90 37.5
Narrationes de Syntipa 27 22.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 728 21.3
Annals of Rome 190 20.4
Argumenta 980 417.7
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 44 39.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2,719 98.6
In Aristotelis Categorias Commentarium 855 49.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4,272 95.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 486 34.5
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 436 63.7
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,981 118.2
unknown 1,591 110.3
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,591 110.8
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 166 30.7
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 876 78.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2,689 109.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,877 90.9
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 602 61.6
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 229 65.2
In Aristotelis Categorias Commentarius 253 85.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 737 75.4
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 319 91.8
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 567 73.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2,357 125.8
Olympiodorus
Prolegomena 767 123.1
In Aristotelis Meteora Commentaria 1,375 121.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 354 99.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 740 125.6
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 954 122.4
Agathias Scholasticus
Historiae 77 13.2
Epigrammata 3 5.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 75 20.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 251 35.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,813 71.5
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 669 64.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 486 91.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 481 72.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 232 76.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 232 76.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 481 72.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 675 39.9
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 12 43.8
Zosimus
Historia Nova 48 7.8
Theodoret
Historia Ecclesiastica 134 19.9
Historia Ecclesiastica 125 19.1
Historia Religiosa 58 12.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1,938 64.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 933 115.9
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 452 84.3
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 141 109.0
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 437 85.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1,143 146.7
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 30 93.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 52 148.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1,115 91.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 339 67.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 812 74.7
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 315 90.9
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 292 102.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 208 51.8
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 230 117.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 127 87.5
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 88 87.8
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 92 100.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 128 87.4
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 51 61.8
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 19 81.8
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1,188 75.1
unknown 66 60.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 62 52.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 28 52.6
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 73.2
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 1 10.5
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 21 47.5
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 2 28.9
Commentarius In Apocalypsin 380 43.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 47 19.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 891 75.1