93318. Ἰσραηλίτης

Israelite
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus2360.1

Editions by Text Group (45)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel according to John* 1 0.6
Acts 5 2.6
Epistle to the Romans 2 2.6
Second Corinthians 1 2.1
Old Testament
Leviticus 1 0.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Eclogae propheticae 1 2.0
Justin Martyr
Apology 3 2.1
Dialogue with Trypho 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 5 1.2
Panarion (Adversus Haereses) 9 0.5
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 3 2.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 64 1.9
Annals of Rome 65 7.0
Argumenta 9 3.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 3 0.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 15 1.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.0
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (42 of 175)

remove

Joannes Zonaras, Annals of Rome

urn:cts:greekLit:tlg3135.tlg001.opp-grc3

read in Scaife Viewer
passage   count
1.12.1 word list | read 2
1.18.1 word list | read 3
1.19.3 word list | read 1
1.20.2 word list | read 2
1.21.1 word list | read 1
1.22.1 word list | read 2
1.22.2 word list | read 3
1.23.1 word list | read 1
1.24.1 word list | read 2
1.25.2 word list | read 1
1.26.1 word list | read 2
1.26.2 word list | read 1
1.28.2 word list | read 1
1.29.4 word list | read 1
1.32.2 word list | read 3
2.1.1 word list | read 1
2.1.3 word list | read 1
2.6.3 word list | read 1
2.11.1 word list | read 1
2.12.3 word list | read 1
2.12.4 word list | read 1
2.12.5 word list | read 1
2.15.2 word list | read 1
2.15.4 word list | read 2
2.17.2 word list | read 1
2.18.2 word list | read 1
2.19.3 word list | read 2
2.20.1 word list | read 1
2.20.2 word list | read 2
2.21.5 word list | read 2
2.22.1 word list | read 4
2.22.2 word list | read 1
2.22.3 word list | read 4
2.24.1 word list | read 1
3.9.2 word list | read 1
3.11.2 word list | read 1
3.13.2 word list | read 1
4.1.2 word list | read 1
4.3.2 word list | read 1
4.4.2 word list | read 1
4.5.1 word list | read 3
4.7.3 word list | read 1