93309. ὠχρότης

paleness
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus210.0

Editions by Text Group (13)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De totius morbi temporibus 1 2.8
De methodo medendi 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
Aristotle
Categoriae 2 1.9
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 5 0.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 2 0.3
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 3 0.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Plato
Republic* 1 0.1

Passages (1 of 13)

passage   count
11 word list | read 1