93307. ὦχρος

paleness, wanness
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus520.0

Editions by Text Group (28)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Galen
De victu attenuante 2 3.2
De victu attenuante 3 4.8
De rebus boni malique suci 1 1.0
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 2 0.5
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Aristotle
Historia animalium 4 0.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Hippocrates
Prognosticon 1 1.9
Epidemiarum 3 0.7
De diaeta 1 0.5
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.4
Libanius
Declamatio 32 1 2.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 3 0.3
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Homer
Iliad* 1 0.1

Passages (6 of 45)

remove

Athenaeus of Naucratis, Deipnosophistae

urn:cts:greekLit:tlg0008.tlg001.perseus-grc4

read in Scaife Viewer
passage   count
2.44 word list | read 2
2.62 word list | read 1
10.15 word list | read 1
11.52 word list | read 1
11.56 word list | read 1
15.31 word list | read 1