93256. ὠτίον

(little) ear, little handle
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus540.0

Editions by Text Group (34)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Gospel of Luke 1 0.5
Gospel according to John* 1 0.6
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De antidotis 1 0.4
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Aesop
Fabulae 1 0.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 3 0.2
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 6 3.1
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 2 1.2
Isaias 2 0.5
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Eusebius
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Origen
Contra Celsum 2 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 48)

remove

Athenaeus of Naucratis, Deipnosophistae

urn:cts:greekLit:tlg0008.tlg001.perseus-grc4

read in Scaife Viewer
passage   count
3.69 word list | read 1